Categoria: Recursos humans

Llista definitiva i adjudicació de 2 places de TER a l’Hospital d’Inca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 101, de dia 4 de juny de 2020, s’ha publica la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos de la convocatòria de dues places de TER i s’adjudiquen les places.

Aquesta llista correspon a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal de dues places de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic (TER) de l'Hospital citat.

Ara, s’aprova la llista definitiva d' admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal, la substitució de dues places de TER de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Comarcal d'Inca durant el període comprès del dia 15 de juny de 2020 al 15 de novembre de 2020 i del dia 15 de juny al dia 30 de setembre de 2020:

  1. Ana Maria González Bermúdez 33,64 punts. Ha obtingut la puntuació més alta, per tant la plaça s’adjudica del dia 15 de juny de 2020 al 15 de novembre de 2020.
  2. Maria del Carmen Garcia Castañeda 17,20 punts. S’adjudica el període del 15 de juny de 2020 al 30 de setembre de 2020.

Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes o un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos.

[Font: BOIB. Núm. 101. 04/06/2020]

[Foto: IB-­Salut]

Notícies relacionades