Categories: Recursos humans, COVID-19

Permisos, llicències i vacances a l'àmbit de l’IB-Salut: tornada a la normalitat

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 107, de dia 13 de juny de 2020, s’ha publicat la ratificació de l’acord de 8 de maig de 2020 relatiu a la concessió de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada per facilitar la tornada a la normalitat en la gestió dels recursos humans en l’àmbit de l’IB-Salut

En aquest BOIB s'ha publicat l’Acord del Consell de Govern de 12 de juny de 2020 pel qual es ratifica l’acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 8 de maig de 2020, sobre permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada per facilitar la tornada a la normalitat en la gestió dels recursos humans en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), després de superar una nova fase de la desescalada en la crisi sanitària de la COVID-19.

Ara a les Illes Balears s'ha iniciat una nova fase de la desescalada, les parts integrants de la Mesa Sectorial de Sanitat han considerat oportú reformular les directrius establertes amb la intenció d'establir les línies generals per facilitar la tornada a la normalitat en la gestió dels recursos humans en l'àmbit del l’IB-Salut

Permisos, llicències i reduccions de jornada

S'acorda la concessió de permisos, llicències i reduccions de jornada en els mateixos termes que s'aplicaven abans de l'inici de la crisi sanitària. Tindran prioritat els treballadors als quals se'ls hagués suspès o denegat algun d'aquests a causa de la crisi sanitària.

Reduccions de jornada del 10 % per tenir un fill de menys de tres anys

En el cas de les reduccions de jornada del 10 % per tenir un fill de menys de tres anys que s'haguessin suspès amb motiu de la crisi sanitària, s'acorda el següent: o bé l'ampliació del període màxim de concessió —que acabava originalment en complir el menor els tres anys— fins que el menor compleixi els tres anys i dos mesos; o bé la devolució de les hores corresponents al període bonificat no gaudit.

Nou període ordinari de vacances

De manera excepcional s'estableix per a aquest exercici un nou període ordinari de vacances, que comença el 15 de juny i acaba el 15 d'octubre.

Per gestionar-lo s'estableixen les regles següents:

  • El personal que hagués sol·licitat gaudir de les vacances en el període ordinari i les tingués concedides, en gaudirà conformement a aquestes.
  • El personal que voluntàriament opti per gaudir de les vacances durant la primera quinzena de juny disposarà de tres dies addicionals.
  • El personal al qual, seguint torns rotatoris, se li hagués assignat gaudir de les vacances durant la primera quinzena de juny podrà optar per la compensació addicional de tres dies o per sol·licitar-les dins del període ordinari.
  • S'estén la possibilitat de gaudir de les vacances fins al desembre de 2020, inclòs . 

Els dies addicionals concedits segons allò que estipulen els punts precedents no es podran gaudir consecutivament al període de vacances, llevat que hi hagi un acord en termes contraris.

Professionals embarassades

Es garanteix que les professionals embarassades que hagin estat classificades com a especialment sensibles i hagin estat apartades del servei percebin la retribució íntegra.

Personal temporal

S'establirà la prioritat de contractació del personal temporal que, per motiu de la crisi sanitària, no hagi pogut renovar el seu contracte o executar-lo.

[Font: BOIB. Núm. 107. 13/06/2020]

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades