Categories: Estudis i projectes, Noves tecnologies

Dispositiu d'assistència ventricular com a teràpia de destí a estudi de monitoratge

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 303, de dia 18 de novembre de 2020, s'ha publicat la Resolució del sotmetiment del dispositiu d'assistència ventricular com a teràpia de destí a estudi de monitoratge i s'estableixen els seus requisits específics.

La Resolució, de 20 d'octubre de 2020, s'ha emès per la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia.

D'acord amb la normativa d'aplicació sobre l'establiment de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, així com els estudis de monitoratge de tècniques, tecnologies i procediments, entre d'altres aspectes, s'acorda:

  • Sotmetre a estudi de monitoratge el dispositiu d'assistència ventricular, inclòs en la cartera comuna d'implants quirúrgics en l'epígraf CA 1 5 dels implants cardíacs, per a la indicació de teràpia de destí, per a pacients que no són candidats a trasplantament, amb fracció d'ejecció del ventricle esquerre ≤25%, i amb un NYHA classe IIIB/IV i escaig VO2.
  • La Unitat d'Assessorament Cientificotècnic, avalia-t, dependent de l'Agència de Coneixement en Salut (ACIS), s'encarregarà de la coordinació tècnica de l'estudi de monitoratge.
  • En la determinació de centres que participin en l'estudi de monitoratge s'haurà de seguir el corresponent procediment de designació de centres acordat per la Comissió de prestacions, assegurament i finançament.
  • Els centres participants hauran d'estar inscrits en el Registre general de centres, serveis i establiments sanitaris (REGCESS) amb l'oferta assistencial corresponent.
  • Els centres participants en aquest estudi de monitoratge utilitzaran el Sistema d'Informació dels Estudis de Monitoratge (SIEM) per a facilitar les dades dels casos intervinguts a l'Agència coordinadora.

[Font: BOE. Núm. 303. 18/11/2020]

[Foto: Infosalut / Parella passejant / CC BY-NC-SA 4.0]