Categoria: Estudis i projectes

XLI reunió anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears, Atenció Primària de Mallorca i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) varen participar en la XLI reunión anual de la sociedad española de epidemiología (SEE) y XVIII congresso da associação portuguesa de epidemiología (APE) que es va celebrar a Oporto del 5 al 8 de setembre de 2023.

Maria Mercedes Caffaro, facultativa del Registre poblacional de malalties rares de les Illes Balears, Servei d'Epidemiologia, Direcció General de Salut Pública i Participació Illes Balears, hi va participar amb la comunicació titulada "Síndrome de x frágil. registro de enfermedades raras de las Illes Balears (RERIB)".

Patricia Ruiz, infermera Coordinadora del Registre de càncer de la Conselleria de Salut, hi va participar, junt amb altres centres, amb la comunicació titulada "Five-year survival rates and trends of childhood haematological malignancies in Spain".

Alice Chaplin i Dora Romaguera, investigadores de l'IdISBa, hi varen participar, junt amb altres centres, amb la comunicació titulada "PREVECAN: una aplicacion movil en la prevencion del cancer".

Josep Antoni Tur, investigador de l'IdISBa, hi va participar, junt amb altres centres, amb la comunicació titulada "Association between socioeconomic indicators and pediatric obesity in Spain: the PASOS study".

Guillem Artigues, Coordinador de salut pública de programes de cribratge de càncer de la Conselleria de Salut, hi va participar, junt amb altres centres, amb la comunicació titulada "Impacto del Covid-19 en las demoras en la invitacion en el cribado del cancer colorrectal".

Oana Bulilete, investigadora del Gabinet tècnic de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, hi va participar, junt amb altres centres, amb la comunicació titulada "Adaptacion del cuestionario COORDENA-TICS que mide el impacto de las TICS en la coordinacion clinica".

Magdalena Salom, Cap de Secció  del d'Epidemiologia, Direcció General de Salut Pública i Participació Illes Balears,  hi va participar, junt amb altres centres, amb la comunicació titulada "Respuesta coordinada de salud publica ante un caso de sarampion en un vuelo internacional: España, diciembre 2022-enero 2023".

G. Artigues Vives, P. Roca Salom, O. Córdoba Cardona, C. Sánchez‑Contador Escudero, M.A. Pérez Martín, facultatius i facultatives de la Direcció General de Salut Pública i Participació Illes Balears; la Universitat de les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears, hi varen participar amb la comunicació "Estilos de vida relacionados con el cáncer de mama en las Illes Balears. Resultados preliminares".

Adoración Castro, investigadora de l'IdISBa, hi va participar, junt amb altres centres, amb la comunicació titulada "An experience sampling method study on adverse mental health among university students: predictors of participation and reliability of measures".

Comunicacions orals / Comunicacions ràpides

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Sociedad Española de Epidemiología (SEE)]