Categoria: Gestió de la investigació

El Govern estatal presenta les novetats en l'itinerari de la carrera científica i acadèmica a Espanya

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El passat dia 24 de gener, Dia Internacional de l'Educació, es va dur a terme l'acte "La carrera científica en España", celebrat a la Universitat Carlos III de Madrid, on es varen presentar les novetats en l'itinerari de la carrera científica i acadèmica al nostre país.

La nova Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) pretenen augmentar drets per als treballadors i treballadores de la ciència i construir una carrera estable, per tal de treure de la precarietat als nostres investigadors. Es tracta de dues normes que reforcen el paper de les universitats com a espais de coneixement i de progrés social col·lectiu. 

El Ministeri de Ciència i Innovació publicarà la nova convocatòria de quinquennis per a personal investigador d'Organismes Públics d'Investigació (OPIS), que reconeixeran i remuneraran l'experiència dels investigadors en centres i universitats, siguin espanyoles o estrangeres. Fins ara només es reconeixia l'experiència en els principals organismes públics d'investigació espanyols.

D'altra banda, els canvis que introdueix la LOSU pretenen augmentar les garanties d'objectivitat en les comissions de selecció com a objectiu respecte dels concursos per a l'accés a places de professor. Per això, la LOSU contempla que aquestes comissions hauran d'estar integrades per una majoria de membres externa a la universitat convocant i elegits per sorteig públic entre el conjunt del professorat d'igual o superior categoria a la plaça convocada. Així mateix, per garantir els principis de publicitat, transparència i concurrència, la Llei contempla que la convocatòria es comunicarà en el registre públic de concursos de PDI del Ministeri d'Universitats.

En el nou reial decret que regularà el règim de concursos, que està preparant el Ministeri d'Universitats, aquestes ofertes de feina s'hauran de publicar a Euraxess Jobs, una plataforma de feina en ciència que és d'àmbit europeu i que també publica ofertes de feina d'institucions i empreses d'altres països. 

Amb aquests canvis es vol donar un impuls a la internacionalització del sistema universitari i obrir-lo a l'Espai Europeu de l'Educació Superior. En aquest sentit, per facilitar l'atracció de professorat internacional, agilitzar l'accés a la carrera acadèmica i rejovenir la plantilla, la LOSU elimina l'acreditació per accedir a la primera etapa de la carrera acadèmica (Ajudant Doctor), que és una anomalia en el sistema universitari europeu.

La internacionalització del sistema universitari espanyol és un dels eixos fonamentals de la LOSU i, per primer cop, inclou un títol específic dedicat a aquesta temàtica en la Llei.

Euraxess

Durant l'acte també s'ha tractat el paper de la xarxa Euraxess com a suport a la mobilitat investigadora. Aquesta iniciativa de la Comissió Europea, que la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) coordina des del 2008, ha jugat un paper essencial per donar visibilitat als principis comuns en la gestió de recursos humans en investigació dins de l'Espai Europeu d'Investigació.

A més, en l'acte s'ha presentat la publicació del mapa “Researcher career path in Spain at a glance”, elaborat per FECYT, que explica les principals característiques dels llocs existents en les diferents etapes de la carrera investigadora i promociona les oportunitats de finançament de recursos humans europeus, nacionals, regionals i del sector privat.

[Font: Ministeri de Ciència i Innovació. 24/01/2023]

[Foto: Universidad Cooperativa de Colombia / Laboratorios / CC BY-ND 2.0]