Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Salut culmina el projecte d'identificació i priorització de més de 400 accions de totes les seves estratègies

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Més de cent professionals han participat en el procés, que també inclou la planificació de totes aquestes accions en els cinc anys vinents.

La Conselleria de Salut i Consum ha conclòs el projecte d'identificació i priorització de les més de 400 accions incloses en les 16 Estratègies en Salut de Balears, els objectius fonamentals de la qual són augmentar la cohesió en el sistema sanitari, garantir l’equitat en l’atenció i assegurar la màxima qualitat en totes les prestacions.

El projecte, en el qual ha participat més d'un centenar de professionals experts, ha estat liderat per la Direcció General de Prestacions i Farmàcia i ha comptat amb la col·laboració de la companyia farmacèutica Boehringer Ingelheim i la consultora Crowe.

Estratègies en Salut a l’SNS

Les Estratègies en Salut es troben dins l’àrea d’actuació d’excel·lència clínica del Pla de Qualitat del Ministeri de Sanitat, que persegueix assegurar una atenció sanitària d’excel·lència, més personalitzada i més centrada en les necessitats particulars del pacient i usuari, donant suport als professionals en tot allò que contribueixi a afavorir aquesta excel·lència clínica.

Cada CA du a terme el desenvolupament i la implementació d’aquestes estratègies en l’àmbit autonòmic de maneres diferents. En el cas de les Illes Balears, s'ha desenvolupat, en alguns casos, una estratègia autonòmica per a cadascuna de les Estratègies de l’SNS, o s'han incorporat els objectius de les estratègies en el Pla de Salut o bé s'han utilitzat com a documents de planificació estratègica els consensuats en el Ple del Consell Interterritorial de l’SNS.

El novembre de 2020 es va signar un conveni de col·laboració entre la Direcció General de Prestacions i Farmàcia, Boehringer Ingelheim i Crowe amb la finalitat d'identificar les accions prioritàries per dur a terme en els pròxims cinc anys de totes les estratègies en salut de la comunitat. S’hi inclouen les coordinades des de la Direcció General de Prestacions i Farmàcia i també les coordinades per la Direcció General de Salut Pública i Participació i el Servei de Salut de les Illes Balears.

En total són 16 estratègies: diabetis, cures pal·liatives, MPOC, ERC, ictus, salut cardiovascular, malalties neurodegeneratives, malalties minoritàries i complexes, malalties reumàtiques i musculoesquelètiques, promoció de la salut, salut sexual i reproductiva, càncer, salut mental, cronicitat, seguretat del pacient i el Pla Nacional enfront de les Resistències als Antibiòtics (PRAN).

L'objectiu del projecte va ser revisar les accions prioritàries de les estratègies, incorporant l'aprenentatge aportat per la pandèmia, per dur a terme un procés de priorització i ordenació temporal de la implementació de totes aquestes accions en els anys vinents com a full de ruta.

El projecte es va desenvolupar mitjançant l'establiment de 3 fases de treball en funció de la situació de partida de cadascuna de les estratègies. Les tasques desenvolupades es van dur a terme per garantir que la proposta d’accions es fes per part dels membres dels comitès tècnics de les estratègies que disposen de comitè o dels coordinadors autonòmics per a les que no en tenen. En el projecte van participar 110 experts que van proposar 412 accions.

Per a cada acció suggerida es va valorar la factibilitat, l’eficiència i les dificultats d'implementació de l’acció, l'impacte pressupostari i la possibilitat d’avaluació. Tenint en compte aquests paràmetres, es van ordenar les accions de major a menor prioritat per a cadascuna de les estratègies assignat cada acció a un dels 5 anys del període 2023-2028.

A més, es va establir la condició que totes les estratègies havien de disposar, almenys, d’una acció per implementar en el primer any. Posteriorment, es van ordenar les accions de totes les estratègies de manera conjunta.

D’aquesta manera, es va disposar d’una llista ordenada i prioritzada de totes les accions proposades que queden distribuïdes en els 5 anys del període, en funció de la prioritat que se’ls ha donat.

És important destacar que aquest model garanteix la multidisciplinarietat i participació dels àmbits implicats, en estar integrats els comitès tècnics per professionals de totes les especialitats i àmbits relacionats amb les estratègies, a més de gestors i també de pacients, en els comitès en què es compta amb la figura del pacient informat o pacient actiu.

Es tracta, per tant, d’un projecte molt rellevant, ja que ha servit per identificar les accions que els professionals consideren prioritàries i que hauran de formar part del full de ruta que cal que segueixin els i les decisores i gestors en matèria de política sanitària.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 08/05/2023]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]