Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Els centres de salut comencen la immunització contra la bronquiolitis

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La població diana són tots els bebès nascuts entre el 1r d’abril de 2023 i el 31 de març de 2024.

Els centres de salut de les Illes Balears inicien la immunització contra el virus respiratori sincicial (VRS) a tots els bebès nascuts entre el 1r d’abril de 2023 i el 31 de març de 2024 per protegir-los de bronquiolitis, pneumònies i altres infeccions respiratòries. És la primera vegada que a les Illes Balears s’immunitzen tots els nounats, independentment de si tenen factors de risc o no. 

Fins ara, la immunització contra el VRS, causant del 80% dels casos de bronquiolitis, es feia únicament als bebès de risc; és a dir, prematurs de menys de 35 setmanes, immunodeprimits o amb patologies respiratòries o cardíaques o amb malalties greus fins als 24 mesos. El 95% dels nins que pateixen aquesta malaltia de manera greu son nins sans, els nins immunitzats pateixen un procés més lleuger que no requerirà ingrés.

Temporada de circulació del VRS

El VRS que circula habitualment entre els mesos d’octubre i març és un patogen contagiós que afecta fonamentalment lactants menors d’un any i sol ser la principal causa d’infecció en les vies respiratòries inferiors. Aquesta infecció està especialment relacionada amb la bronquiolitis i la pneumònia.

Des del mes d’octubre passat, Salut immunitza els lactants amb malalties de risc en hospitals i ara aquesta immunització es fa extensiva a tots els bebès nascuts entre el 1r d’abril de 2023 i el 31 de març de 2024.

Les infeccions per VRS suposen cada any una important sobrecàrrega assistencial, tant a atenció primària com en els serveis d’urgències, i provoquen un nombre elevat d’hospitalitzacions en unitats de vigilància intensiva i a hospitalització.

El nirsevimab és un anticòs monoclonal que s’administra com un vaccí i que amb una dosi única proporciona protecció durant, almenys, 5 mesos. En administrar-se directament els anticossos al lactant no es depèn del sistema immunitari del nounat o de la mare per generar la protecció, i aquest efecte és immediat després de l'administració.

El nirsevimab ha demostrat ser molt eficaç per evitar la infecció i per reduir la gravetat de les infeccions respiratòries; amb això es poden arribar a evitar més del 80% d’hospitalitzacions per VRS en lactants. A més, pel seu mecanisme d’acció, no interfereix amb cap vaccí del calendari, i es pot administrar de manera simultània.

L’administració del nirsevimab als nounats tindrà lloc en el mateix hospital de naixement abans de l’alta hospitalària. Per als lactants nascuts a partir des del 1r d’abril l’administració del vaccí es durà a terme en els centres de salut. Seran les infermeres de pediatria d’atenció primària les que faran una captació activa dels bebès contactant amb les famílies.

Altres mesures per prevenir el contagi per VRS

Per intentar evitar la transmissió del VRS és important seguir les recomanacions següents: rentau-vos les mans regularment, rentau les juguetes, peces, estris i roba de llit amb freqüència, i procurau evitar el contacte estret del bebè amb persones que no es trobin bé o estiguin constipades, ja que poden ser una font de contagi.

[Font: Conselleria de Salut. 24/11/2023]

[Foto: Conselleria de Salut]