Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

La Conselleria de Salut advoca pel diagnòstic precoç i la prevenció en la transmissió del VIH/sida

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La commemoració del Dia Mundial de la Sida té com a objectiu mostrar un compromís contra el virus del VIH, així com la solidaritat amb les persones afectades. Actualment, es calcula que una tercera part de les persones infectades pel VIH no ho saben. El VIH no és una malaltia del passat i així ho recorda el lema amb què es commemora aquest dia en l'àmbit nacional: "La sida no és una cosa del passat, cal tenir-ho present". S'estima que a Espanya hi ha entre 130.000 i 160.000 persones amb infecció pel VIH, prop del 30 % de les quals desconeixen la seva situació perquè no han estat diagnosticades, la qual cosa impedeix que es puguin beneficiar de manera precoç dels tractaments disponibles, alhora que s'incrementa exponencialment el risc de transmetre'l a altres persones.

El VIH és una malaltia que es pot prevenir, i amb la finalitat que cada individu sigui conscient de la seva implicació per aturar el VIH, la Conselleria de Salut llança la campanya del Dia Mundial de la Sida amb el lema "No el perdis de vista, el VIH pot passar desapercebut" que es distribuirà en centres de salut, col·legis, centres de Diagnòstic, Tractament i Prevenció d'Infeccions de Transmissió Sexual (CAITS), ONG, etc. La Conselleria fa una sèrie de recomanacions:

  • Practicar sexe segur. Les relacions sexuals sense protecció són ara per ara la principal via de transmissió de la infecció pel VIH (79,5 %), cosa que s'uneix a l'augment d'altres infeccions de transmissió sexual i amb les interrupcions voluntàries de l'embaràs.
  • No compartir objectes punxants ni tallants (xeringues, agulles, maquinetes d'afaitar, raspalls de dents, etc.) El 13,9 % de les infeccions pel VIH es produeixen per compartir els estris que s'utilitzen a l'hora d'injectar-se droga.
  • Davant de pràctiques de risc, fer-se la prova del VIH. A les Balears el 54 % de les noves infeccions pel VIH es diagnostiquen tard. Una detecció precoç de la infecció permet accedir al tractament, augmentar la qualitat i l'expectativa de vida, així com prevenir la infecció a altres persones.
  • No discriminar les persones amb el VIH. Malgrat les millores assolides en els darrers anys en la protecció dels drets de les persones amb el VIH, encara ara persisteixen situacions de discriminació. Els prejudicis sobre el VIH i la informació errònia sobre les vies de transmissió provoquen desigualtats en l'accés als serveis sanitaris, les prestacions socials, el mercat laboral o l'habitatge. Des del punt de vista de salut pública aquesta discriminació és un obstacle per a la prevenció del VIH.

Dades de sida a les Illes Balears

El nombre de casos de sida acumulats a les Illes se situa en 2.624 casos, dels quals el 78 % són homes i el 22 %, dones. Per illes, Mallorca acumula 2.121 casos, mentre que les Pitiüses n'acumulen 352 i Menorca, 130.

En línies generals, continua la tendència descendent de la incidència, que en els darrers anys ronda la taxa dels 30-40 casos per milió.

Dades del VIH a les Illes Balears

A les Illes el 54 % dels diagnòstics nous d'infecció pel VIH són diagnòstics tardans. Segons el registre de nous diagnòstics del VIH del Servei d'Epidemiologia de la Conselleria de Salut, en aquests moments hi ha 1.843 casos acumulats des de l'any 2003. Per illes, el total de casos registrats es distribueix de la manera següent: 1.416 casos corresponen a Mallorca, 71 a Menorca i 212 a les Pitiüses.

Quant al perfil dels diagnòstics del VIH, el 80 % corresponen a homes i el 20 % a dones. Així mateix, gairebé el 90 % dels casos correspon a una edat inferior als 50 anys. L'edat mitjana del moment del diagnòstic sol ser de 37 anys i el 88,6 % dels casos es produeixen per transmissió sexual.

Dels 1.677 casos amb país d'origen conegut, el 71 % són de països de la Unió Europea —la majoria són espanyols (88 %)— i la segona regió amb més casos és Amèrica Llatina (17 %), seguida de l'Àfrica subsahariana (9 %).

En aquests moments, es calcula que una tercera part de les persones infectades pel VIH no ho saben i a les Balears el 54 % dels diagnòstics nous d'infecció pel VIH són diagnòstics tardans, és a dir, que les persones diagnosticades són susceptibles de tractament o ja han desenvolupat la sida. Aquestes dades manifesten la importància de posar a l'abast de la població mesures que contribueixin a reduir el retard en el diagnòstic del VIH, a fi d'aconseguir un diagnòstic més precoç i poder accedir al tractament en cas que sigui necessari, augmentar la qualitat de vida i l'expectativa de vida, així com prevenir reinfeccions i infeccions a altres persones.

Proves ràpides a les farmàcies

En aquest sentit, i dins dels programes de proves ràpides de la Conselleria, des del passat mes de juliol, un total de 8 oficines de farmàcia de les Illes fan tests ràpids del virus de la immunodeficiència humana (VIH).

Els tests ràpids de cribratge negatiu davant el VIH constitueixen una de les novetats més destacades en l'àmbit del diagnòstic del VIH. El test es fa mitjançant l'extracció d'unes gotes de sang amb una picadeta en un dit que es dipositen sobre una tira reactiva. El resultat s'obté en devers 20 minuts. El test té una fiabilitat gairebé del 100 % sempre que hagin transcorregut almenys tres mesos des de la darrera pràctica de risc (període finestra). En cas que el resultat sigui negatiu es pot assegurar que la persona no està infectada. En canvi, si el test és positiu el resultat s'ha de confirmar amb la prova convencional. La mateixa oficina de farmàcia demana cita al centre de referència per confirmar-ne el resultat.

Programes de prevenció de la Direcció General de Salut Pública i Consum

La Direcció General de Salut Pública i Consum desenvolupa diversos programes preventius destinats a la informació i la sensibilització de la població en general.

[Font: Conselleria de Salut. 02/12/2014]