Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Institucions sanitàries

El sistema sanitari espanyol va enregistrar més de 13.000 agressions a professionals el 2022, un 5% més que l'any anterior

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Durant la segona edició de la jornada sobre prevenció d'agressions als professionals sanitaris, celebrada a la seu del Ministeri de Sanitat amb motiu del Dia europeu contra les agressions a professionals sanitaris, s'ha posat de manifest que aquestes agressions són un problema de gran rellevància que no només afecten la integritat física i benestar de les persones que duen a terme la seva activitat professional en el sector sanitari, sinó també causen una disminució de la qualitat i la cohesió del sistema sanitari.

En el 2022 varen notificar-se un total de 13.210 agressions en el conjunt del SNS, unes 20 notificacions d'agressions per cada 1.000 professionals del SNS. Això suposa gairebé cinc punts més que el 2021. La dada parcial de 2023, amb informació de deu comunitats autònomes, ja que encara no estan disponibles les dades de la resta de comunitats, és de 9.398 agressions.

Segons l'informe d'agressions de 2022, moltes d'aquestes agressions continuen sense ser comunicades i denunciades. Per aquest motiu, les dades dels informes només mostren una part de la realitat.

Aquesta problemàtica necessita un abordatge integral que involucri a tot el personal que desenvolupa la seva activitat en el SNS, les administracions públiques i la societat, així com un suport jurídic sòlid i eficaç.

Els resultats obtinguts durant l'any 2022 mostren que el perfil del professional agredit correspon majoritàriament a dones d'entre 35-55 anys, principalment del personal facultatiu i d'infermeria.

Un 34% de les agressions passen a consulta i, en segon lloc, en els punts d'admissió i informació, seguits de prop per hospitalització.

La taxa de notificació d'agressions en atenció primària és gairebé quatre vegades superior a la taxa d'atenció hospitalària.

La major part de les notificacions són per insults i amenaces. En 2022 es notifica una agressió física per cada 5,6 agressions no físiques. És una dada molt semblant a la de 2021.

La causa al·legada més freqüent d'agressió es relaciona amb l'atenció percebuda per l'usuari, seguit de les relacions amb les demandes de l'usuari.

Respecte del perfil de la persona agressora, no varia en relació amb els anys previs: el principal agressor és un usuari/pacient, que disminueix lleument respecte de l'any anterior fins al 71%, mentre que el perfil familiar/acompanyant augmenta a un 29%.

En les notificacions que han enregistrat la variable de sexe de l'agressor, s'observa que en un 58% de les vegades són homes i el 20% d'aquestes notificacions corresponen al perfil de reincidents.

Comparativa des de 2017 

Les notificacions d'agressions a professionals del SNS durant el període 2017-2022 han variat i s'han distribuït de manera heterogènia.

El 2020, les notificacions d'agressions a la majoria de les comunitats autònomes es varen reduir, probablement per la pandèmia causada per la COVID-19, que va limitar tant l'activitat presencial en els centres de salut d'Atenció Primària, com en les consultes en l'atenció especialitzada, prioritzant l'atenció per via telemàtica. 

En 2021 va enregistrar-se un augment en el nombre de notificacions en relació amb l'any anterior. En 2022 aquest registre va augmentar un 29,8%.

[Font: Ministeri de Sanitat. 12/03/2024]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]