Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Les menors de 16 i 17 anys necessitaran el consentiment dels seus progenitors o tutors per avortar

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 227, de 22 de setembre de 2015, s'ha publicat la Llei Orgànica 11/2015, de 21 de setembre, per reforçar la protecció de les menors i de les dones amb capacitat modificada judicialment en la interrupció voluntària de l'embaràs.

L'any 2002 es va publicar una llei que regulava l'autonomia del pacient i els seus drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica, respecte als límits del consentiment informat.

Així mateix, el 2010 es va promulgar una altra norma sobre salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, que permetia a les menors de 16 i 17 anys ometre el consentiment dels seus progenitors i/o tutors per dur a la pràctica la interrupció voluntària de l'embaràs, cosa que implicava que els que exercien la seva patria potestat o tutoria no poguessin complir amb el que s'ordena en el Codi Civil.

La present Llei Orgànica modifica la normativa del 2002 i la del 2010 i disposa que:

  • Les pràctiques d'assajos clínics i de tècniques de reproducció humana assistida s'exerceixin segons l'establert amb caràcter general sobre la majoria d'edat.
  • En la interrupció voluntària de l'embaràs, les menors de 16 i 17 anys necessitaran, a més de la manifestació de la seva voluntat, el consentiment dels seus representants legals, pare i/o mare, persones que ostentin la pàtria potestat o tutors.

També es fa una remissió al Codi Civil per evitar qualsevol conflicte sobre aquest tema.

[Font: BOE. Núm. 227. 22/09/2015]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]