Categoria: Sociosanitari

La Conselleria de Salut crearà un Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut crearà un Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears que implementarà aquest programa en l’àmbit autonòmic i coordinarà tots els recursos assistencials que hi ha dins el Servei de Salut per tal de millorar-ne la gestió.

El Centre Coordinador assegurarà una atenció integral i coordinada a fi de garantir que qualsevol persona que ho necessiti, així com els seus familiars, pugui rebre l’assistència necessària en cures pal·liatives i millorar la seva qualitat de vida, independentment del nivell assistencial en què el pacient sigui atès o del fet que l’atenció es presti en el seu domicili o en un servei residencial.

Les Illes Balears disposen des de novembre de 2011 d’una unitat tècnica per poder desenvolupar l’estratègia de cures pal·liatives, amb l’objectiu de millorar l’atenció sanitària en el moment final de la vida, per mitjà de la formació, la docència, la recerca i la divulgació de les cures pal·liatives.

La creació del Centre Coordinador suposa una passa més, que va començar amb la creació de la Unitat Tècnica i posteriorment amb la presentació el mes de juny de 2013 del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears. A les Illes es disposa des de fa anys d’equips i unitats que ofereixen els seus serveis a pacients amb necessitats de cures pal·liatives, a més del suport de les unitats d’oncologia ubicades en els diferents hospitals i dels professionals de l’Atenció Primària.

El Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives, que estarà ubicat a l’Hospital Psiquiàtric, serà gestionat pel Servei de Salut de les Illes Balears i dependrà orgànicament de la Direcció d’Assistència Sanitària. El centre estarà dotat d’un coordinador; un tècnic de grau mitjà o superior; un tècnic de grau mitjà i un auxiliar administratiu.

Funcions del Centre Coordinador

El Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears té les funcions següents:

a) Proposar el Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears, implementar-lo i assegurar que es compleixi i s’executi.

b) Vetllar que es compleixin els objectius, la missió i els valors de l’estratègia de cures pal·liatives i que se’n faci un seguiment.

c) Organitzar i coordinar funcionalment els serveis especialitzats de cures pal·liatives.

d) Establir les premisses organitzatives necessàries per garantir la capacitació i l’actualització dels professionals dels recursos especialitzats en cures pal·liatives.

e) Monitorar i avaluar els indicadors establerts per al seguiment adequat de les accions proposades pel centre.

f) Promoure l’avaluació interna i externa dels serveis especialitzats en cures pal·liatives.

g) Analitzar la variabilitat en la pràctica clínica i promoure l’atenció pa·liativa basada en proves.

h) Promoure la recerca en cures pal·liatives.

i) Promoure i vigilar que la innovació en el camp de les cures pal·liatives s’incorpori a la pràctica clínica.

j) Exercir el paper d’interlocutor entre la Conselleria de Salut i els serveis d’atenció de cures pal·liatives del sistema sanitari públic.

k) Ampliar la cobertura del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears per assolir objectius òptims.

l) Impulsar programes formatius per als professionals de les cures pal·liatives.

Programa de Cures Pal·liatives

El Programa de Cures Pal·liatives pivota sobre dos nivells d’atenció:

  • Nivell bàsic: es fonamenta en què tots els equips que en qualsevol moment atenen pacients amb alguna malaltia en fase avançada o terminal necessiten formació bàsica i uns professionals de referència amb un cert grau d’experiència.
  • Nivell especialitzat: està format pels equips amb dedicació exclusiva a les cures pal·liatives amb presència en tots els nivells (hospitals d’aguts, sociosanitari i atenció primària).

[Font: Conselleria de Salut. 30/04/2014]

Notícies relacionades a Infosalut
*10/12/2014 - S’ha creat el Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears.