Categoria: Sociosanitari

El president del Govern Balear ha promulgat la Llei 1/2014, de cans d’assistència

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 29, d'1 de març, s’ha aprovat la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència.

En l’àmbit nacional i autonòmic hi ha normativa diversa que afecta les persones amb minusvalies físiques, psíquiques i sensorials i que fa referencia a polítiques de protecció i suport, a estratègies en el camp de serveis socials i a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

La Llei 5/1999, de 31 de març, de cans de guia, va dur a terme una important feina en la regulació d’aquesta matèria.

Actualment, hi ha noves situacions que impliquen la renovació de la reglamentació i al mateix temps es fa necessària l'ampliació de la utilització d'aquests animals en persones amb altres disfuncions, com poden ser, dificultats amb la mobilitat, problemes d'epilèpsia, etc. A més s’introdueix el concepte de teràpia. Per això ja no és suficient la llei de cans de guia i es fa necessària la introducció del concepte ca d’assistència.

La nova llei estableix els drets i les obligacions dels usuaris i regula les activitats de control d'aquests animals. També fixa les condicions mínimes que ha de tenir un centre d'ensinistrament.

[Font: BOIB. Núm. 29. 01/03/2014]