Categoria: Sociosanitari

Es destinen dues places del geriàtric a ús sociosanitari del Servei de Salut de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i el batle des Mercadal, Francesc Xavier Ametler, han acordat signar un conveni perquè el Servei de Salut ocupi dues places sociosanitàries del geriàtric del municipi destinades a convalescència i cures pal·liatives. A la visita han assistit també la consellera de Benestar Social i Família, Maria Cabrises, i la subdirectora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malalties poc Freqüents del Servei de Salut, Angélica Miguélez.

Aquest acord estableix una col·laboració entre ambdues administracions que ha de donar resposta a les necessitats de les persones ingressades a l'Hospital Mateu Orfila que, per la complexitat del seu estat de salut, requereixen convalescència, rehabilitació o cures pal·liatives. Aquets conveni els garantirà una atenció integral, adequada a les seves necessitats, per tal de restablir les seves capacitats funcionals, augmentant-ne l'autonomia, pal·liant les seves limitacions o patiments i facilitant-ne la reinserció social.

Aquestes dues places se sumen a les cinc places que fins ara l'Àrea de Salut de Menorca té convingudes en el CS Santa Rita. Així mateix, Gómez ha manifestat que la Conselleria té la intenció de convenir 5 places residencials més per a aquests malalts a Maó abans que acabi l'any. La consellera ha destacat que "una de les apostes de la Conselleria de Salut és canviar el model d'atenció a la cronicitat; invertim recursos i esforços per poder atendre més bé i d'una manera més propera les persones".

El perfil de l'usuari d'aquestes places és el de persones majors de 55 anys hospitalitzades i que han superat la fase aguda. Aquestes persones, davant una fractura després d'una caiguda o un procés de reagudització, requereixen una intervenció específica que tengui en compte el guany funcional i la recuperació de la màxima autonomia possible per aconseguir el grau més alt factible de qualitat de vida.

Quant a les persones en fase avançada de la malaltia amb necessitat de cures pal·liatives, la Conselleria té la intenció de continuar la formació de tots els professionals d'Atenció Primària i dels hospitals de les illes per poder oferir a la persona i a la seva família la major qualitat assistencial i confort en el domicili, que és on volen estar la majoria de les persones; però si aquestes cures no es poden fer en el domicili per manca de suport familiar o per la complexitat mateixa de les cures, la intenció és que es puguin oferir en les unitats especialitzades de mitjana estada que es convenen amb el Servei de Salut.

La consellera ha manifestat que "els canvis demogràfics d'aquests darrers anys fan que el sistema de salut atengui cada vegada en major mesura pacients grans amb pluripatologia i dependència funcional progressiva". El model actual d'atenció, orientat a l'atenció d'aguts no dóna resposta suficient a les necessitats d'aquests pacients, per la qual cosa és necessari dur a terme canvis en el model organitzatiu que s'adaptin a aquesta nova i emergent realitat. És per aquest motiu que la Conselleria impulsa una atenció integrada i individualitzada orientada a la persona amb malalties cròniques complexes i que requereixen en el seu procés un abordatge que eviti la pèrdua funcional i la dependència, a fi d'assegurar-los el màxim nivell d'autonomia possible i la major qualitat de vida. Per aconseguir aquest objectiu és necessari avançar cap a models col·laboratius i integrats juntament amb els serveis socials, ja que a mesura que avança la complexitat la persona requereix la coordinació d'ambdós serveis per a una atenció més bona i sense duplicitat.

La consellera de Salut ha visitat també el centre de salut des Mercadal, on ha pogut veure les noves dependències que ocuparan properament els professionals de salut mental infantojuvenil que passaran consulta en el centre, i que fins ara s'atenien en el centre de salut Dalt Sant Joan.

[Font: Conselleria de Salut. 22/06/2016]

[Foto: Conselleria de Salut]