Categoria: Sociosanitari

Ajuts socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties que pateixen Hepatitis C

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut atorgarà ajuts socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'Hepatitis C com a conseqüència d'un tractament rebut en la sanitat pública.

El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de llei, pel qual s'estableixen ajuts socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'Hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

Aquest avantprojecte estableix el pagament d'un ajut social per un import de 12.020,24 euros. Aquest ajut serà compatible i complementari amb la que pugui atorgar o haver atorgat l'Administració de l'Estat. D'acord amb el cens de persones afectades, que s'ha actualitzat successivament, a les Illes Balears se'n beneficiaran 18 persones. 

Fins l'any 1990 no es va disposar dels mitjans tècnics adequats per prevenir la transmissió del virus de l'Hepatitis C a través de la sang i de productes hemoderivats. Per tant, en aquestes circumstàncies, les persones afectades per hemofília o altres coagulopaties congènites van estar exposades al risc de contreure l'Hepatitis C com a conseqüència dels tractaments periòdics que havien de rebre amb concentrats de factors de coagulació.

A causa d'aquesta situació, un determinat nombre de persones que pertanyen en aquest col·lectiu es van contagiar i van desenvolupar la malaltia de l'Hepatitis C com a conseqüència de tractaments rebuts en el sistema sanitari públic, en un moment en què l'estat de la ciència no permetia disposar de mesures oportunes per prevenir aquesta transmissió.

[Font: Conselleria de Salut. 22/07/2016]

[Foto: Administración Nacional de la Seguridad Social / Hepatitis C / CC BY­ND 2.0]