Categoria: Sociosanitari

Subvencions destinades a llocs de treball per a persones amb discapacitat

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat per un import de 4 milions d'euros el finançament d'ajudes destinades a mantenir llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació, així com per adaptar llocs de treball i eliminar barreres arquitectòniques.

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria podrà aprovar la convocatòria per concedir subvencions per al finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten servei en centres especials d'ocupació amb domicili a les Illes Balears, i per a l'adaptació de llocs de treball i l'eliminació de barreres arquitectòniques en aquests centres.

Amb aquestes ajudes es finançarà fins al 50 % del cost salarial d'una persona amb discapacitat que faci una jornada laboral completa, equivalent al 50 % del salari mínim interprofessional. Els contractes de treball a temps parcial es reduiran proporcionalment.

[Font: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 02/06/2017]

[Foto: Infosalut]