El Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears convoca la concessió d'ajuts per a comunicacions orals o pòsters, presentats a congressos científics d'infermeria, jornades o d'altres esdeveniments de divulgació professional en el 2014. 

El Col·legi aportarà 9.000 euros entre les sol·licituds rebudes. 

Entre altres apartats de les bases de la convocatoria, es citen els següents:

 • Podran sol·licitar els ajuts els col·legiats que estiguin al corrent del pagament de les quotes.
 • Queden exclosos els assistents a congressos que no hagin presentat treballs.
 • Les sol·licituds que compleixin els requisits establerts a les bases es becaran per ordre de lliurament fins que s’hagi acabat l’import disponible.
Llegeix més...

El Col·legi d’Infermeria de les Illes Balears convoca la concessió d’ajuts per a activitats formatives de postgrau per a infermers/es per un import total de 40.000 euros. "La Caixa" hi col·labora amb una aportació de 4.000 euros.

Entres altres apartats de les bases de la convocatòria, es destaquen els següents:

 • Podran sol·licitar els ajuts els col·legiats que estiguin al corrent del pagament de les quotes.
 • Queden exclosos l’assistència a congressos, seminaris, tallers, així com a determinats cursos.
 • Es podrà presentar una única sol·licitud per col·legiat i per convocatòria.
Llegeix més...

En el BOE núm. 159, de dia 1 de juliol, ha sortit publicada la Resolució de 24 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es modifica la de 5 de novembre de 2013, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2013 del procediment de concessió d'ajudes corresponents al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

L'aprovació de la convocatòria està supeditada a l'Ordre ECC/1780/2013, on es poden trobar les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. 

Per aquesta modalitat de projectes de R+D+I, s'estableix que les ajudes podran cofinançar-se amb fons FEDER.

Llegeix més...

En el BOE núm. 162, de 4 de juliol de 2014, s'ha publicat la Resolució de 10 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes de recerca sobre drogodependències per a l'any 2014. El crèdit procedeix del Fons de béns decomissats per tràfic il·lícit de drogues i altres delictes relacionats.

En el BOE, d'11 de juliol de 2006, consten les bases reguladores d'aquesta convocatòria. 

Aquesta convocatòria està emmarcada en el Programa Nacional de Biomedicina, relacionat amb el que es disposa a l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació i el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació, i a l'Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 i al seu Pla d'Acció 2013-2016.

Llegeix més...

En el BOE núm. 159, de dia 1 de juliol, ha sortit publicada la Resolució de 26 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2014 del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les actuacions de programació conjunta tipus COFUND, contemplades en el Programa estatal de R+D+I orientat als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

En l'Ordre ECC/1780/2013, s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'aquestes ajudes públiques.

El Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació està basat en quatre programes estatals associats amb els objectius de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i de la Innovació. Una de les seves finalitats és la internacionalització de les activitats de R+D+I.

Llegeix més...

En el BOE núm. 159, de dia 1 de juliol, s'ha publicat la Resolució de 24 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es modifica la de 5 de novembre de 2013, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2013 del procediment de concessió d'ajudes corresponents al Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació del Coneixement, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

L'aprovació de la convocatòria està supeditada a l'Ordre ECC/1779/2013, on es poden trobar les bases reguladores de diversos suprogramas del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat ha corregit un error present a la redacció de la resolució de la darrera convocatòria de subvencions corresponents al subprograma de mobilitat. En aquesta resolució s'establia com a condició indispensable que el sol·licitant de la subvenció havia d'exercir la seva tasca professional en el centre d'adscripció amb el qual tingués una vinculació acreditada per participar en el programa. Amb la nova redacció això no serà indispensable.

L'objectiu d'aquesta convocatòria específica del subprograma de mobilitat és facilitar la incorporació temporal del personal docent universitari i investigador a universitats, grans instal·lacions, laboratoris i centres d'investigació estrangers, amb la intenció que ampliïn els seus coneixements i millorin la seva competència acadèmica, cosa que redundarà en benefici del sistema universitari i de R+D+i espanyols.

Llegeix més...

L'Institut de Salut Carlos III ha publicat la convocatòria d'ajudes de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016. Aquesta convocatòria s'engloba en el subprograma Reptes de la Societat, englobada en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

El programa Reptes de la Societat té com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania i a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant la competitivitat internacional de la R+D+I del Sistema Nacional de Salut i de les empreses relacionades amb el sector, amb la vocació de situar a Espanya en un escenari d'avantguarda en el qual la salut actuï com a eix fonamental de desenvolupament econòmic i social.

Els contractes i ajudes concretes depenen dels diferents subprogrames:

Subprograma Estatal de Formació

 • Contractes predoctorals de formació en investigació.
 • Ajudes de formació en gestió de la investigació en salut.
 • Contractes Río Hortega.

Subprograma Estatal d'Incorporació

 • Contractes de gestió en recerca en salut en els Instituts d'Investigació Sanitària acreditats.
 • Contractes Miguel Servet tipus I i II.
 • Contractes Sara Servet tipus I i II.
 • Contractes Sara Borrell.
 • Contractes Juan Rodés.
 • Contractes per la intensificació de l'activitat investigadora en el SNS.
Llegeix més...

El Ministeri d'Economia i Competitivitat ha introduït restriccions per a la sol·licitud de modificacions de la resolució de concessions en el programa Innpacto. S'ha afegit un article que posa limitacions temporals a les sol·licituds de modificació i també a la quantitat d'aquestes que es poden interposar.

"1.bis. En el subprograma Innpacto les modificacions estaran subjectes a les restriccions següents:

a) Els canvis que suposin variacions en el període d'execució hauran de ser sol·licitats un mes abans de la finalització de l'execució de l'anualitat considerada.

b) Els canvis que suposisn variacions en els conceptes de despesa financiables reflectits en la resolució de concessió hauran de ser sol·licitats quatre mesos abans de la finalització de l'execució de l'anualitat considerada.

c) No s'admetran més de dues sol·licituds de modificació dels conceptes de despesa financiables reflectits en la resolució de concessió per expedient i anualitat."

El que es pretén amb aquesta modificació és introduir restriccions en els casos en què es poden sol·licitar aquestes modificacions de la resolució de concessió, el que comportarà una gestió més àgil que redundarà en benefici de totes les parts implicades.

Llegeix més...

La Fundació BBVA ha publicat la convocatòria d'ajudes a projectes de recerca.

Aquesta convocatòria és una mostra del compromís de la Fundació respecte a la recerca científica, entre altres temes. 

Des de la Fundació BBVA es promociona la ciència bàsica complementada amb projectes de naturalesa aplicada. 

Entre els camps d'actuació, cal destacar la biomedicina i, en aquesta àrea, les ajudes es destinaran a projectes d’investicació clínica i traslacional. Concretament, tendran preferència els treballs relacionats amb les malalties neurodegerativas, oncològiques i cardiològiques.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.