La Federació d'Associacions de Retinosi Pigmetària d'Espanya ha convocat les Ajudes a la Investigació Fundaluce 2015.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és el finançament durant dos anys d'un projecte de recerca sobre possibles estratègies terapèutiques concretes, en el camp de la retinosi pigmentària.

Els candidats han d'estar en possessió del títol de doctor en aquest camp d'actuació.

Llegeix més...

En el BOE núm. 185, de 4 d'agost de 2015, s'ha publicat la Resolució de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 de subvencions per a projectes de desenvolupament en medicina personalitzada del Subprograma Estatal de Generació del Coneixement, dins del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016.

Aquesta convocatòria està emmarcada en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació per al període 2013-2016 (Pla Estatal R+D+I).

Entre les seves finalitats cal destacar les següents:

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, el Consell de Govern ha acordat una nova convocatòria d’ajuts per formar personal investigador i subvencions per a taxes acadèmiques cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) per mitjà del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

La formació de personal investigador és una mesura de foment de la recerca científica i tecnològica amb la qual es pretén enfortir la capacitat de recerca dels grups d’R+D, tant del sector públic com del privat, i millorar la capacitat tecnològica de les empreses mitjançant la formació i l’adaptació de personal qualificat que es pugui incorporar al sistema d’innovació.

Aquesta convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de l’FSE de les Illes Balears amb l’objecte d’atorgar 12 subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears per formar personal investigador, l’objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) destinarà un total de 60.000 euros a beques per a la formació dels professionals d'Infermeria i a la divulgació de les investigacions realitzades i presentades a congressos o jornades professionals.

El COIBA ha augmentat un 22 % la dotació econòmica per a l'activitat formativa i investigadora del personal d'Infermeria.

Formació

  • Les activitats formatives s'han d'haver realitzat entre el setembre de 2014 i l'agost de 2015.
  • El pressupost d'aquestes ajudes destinades a les activitats formatives és de 50.000 euros.
Llegeix més...

La Comissió Europea difon les primeres convocatòries del programa Horitzó 2020 (H2020), finançades amb capital públic i privat, amb la finalitat de millorar la vida dels europeus, la creació de llocs de treball i la promoció de la competitivitat.

Les primeres associacions públiques i privades convocants són:

 Innovative Medicines Initiative (IMI)

És una associació sobre medicaments innnovadors entre la Unió Europea (UE) i la Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA). Els projectes de recerca i innovació se centraran en dos temes: la diabetis i les malalties dels ulls i la degeneració macular. La finalitat d'aquesta convocatòria és facilitar als pacients tant una via d'accés als medicaments innovadors com uns tractaments més individualitzats.

Llegeix més...

La Comissió d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE) comunica que sis investigadors d'aquest hospital han obtingut finançament per als seus projectes.

Els investigadors són:

  • Dr. Cristòfol Vives (Grup neurociències Idispa-HUSE). Denominació del projecte: "Nuevos biomarcadores genéticos y mitocondriales para la esquizofrenia. Función de la proteína DISC1 en la mitocondria, relación con el déficit cognitivo y su modulación por estrógenos". Import concedit: 74.415,00 euros.
  • Dr. Carlos Juan (Grup microbiologia Idispa-HUSE). Denominació del projecte: "Estudio de la interacción entre el peptidoglicano de gramnegativos causantes de infecciones nosocomiales y el sistema inmune innato: identificación de dianas para reducir la patogenia". Import concedit: 97.405,00 euros.
Llegeix més...

En el BOE núm. 164, de 10 de juliol de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la segona convocatòria per a l'any 2015 del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les accions de dinamització Projectes Europa Excel·lència del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement.

Aquesta convocatòria s'emmarca en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La seva finalitat és impulsar la participació espanyola en el subprograma "Consolidator Grants" del VII Programa Marc de la Unió Europea Horitzó 2020, finançant part de les actuacions de recerca cientificotècnica avaluades pel Consell Europeu de Recerca.

Llegeix més...

En el BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2015, s'ha publicat l'Ordre ECC/1333/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques del Programa Estatal de Lideratge Empresarial en R+D+I.

El Programa s'emmarca en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes poden ser entitats i institucions sanitàries públiques i privades, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, organismes públics de recerca, instituts de recerca sanitària, entre altres.

Llegeix més...

L'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ha publicat diferents propostes de resolució provisional de les concessions d'ajudes, així com diverses relacions d'admesos, no admesos i desistits, corresponents a la convocatòria d'ajudes i subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2015 (AES).

La convocatòria es va publicar en el BOE núm. 53, de 3 de març de 2015

A la Seu Electrònica de l'ISCIII figuren les propostes de resolució dels Projectes de Recerca en Salut, Projectes integrats d'excel·lència en els Instituts d'Investigació Sanitària acreditats, Contractes Sara Borrell, etc. A la mateixa seu també es poden trobar les relacions d'admesos, no admesos i desistits.

Llegeix més...

En el BOE núm. 161, de 7 de juliol de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2015 per a la concessió de les acreditacions i ajudes públiques de Centres d'excel·lència Severo Ochoa i d'Unitats d'excel·lència María de Maeztu, del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional.

Aquesta convocatòria s'emmarca en el Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La seva finalitat és promoure la qualitat i l'impacte dels centres i unitats de recerca espanyols en l'àmbit internacional.

Entre les àrees temàtiques concorren Ciències de la Vida i Biomedicina i Ciències Experimentals.

Llegeix més...