En el BOE núm. 86, de 10 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les accions de dinamització de caràcter internacional Europa Recerca, contemplades al Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

En el mes d'octubre de 2013 es varen aprovar les bases reguladores del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat.

Aquesta convocatòria té com a objectiu impulsar la participació espanyola a l'Espai Europeu de Recerca, així com en altres projectes Internacionals.

Llegeix més...

En el BOE núm. 82, de 6 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria Europa Centres Tecnològics de l'any 2015 per a la concessió d'ajudes dins el Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

En el mes de setembre de 2013 es van aprovar les bases reguladores del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència.

Aquesta convocatòria té com a finalitat concedir als centres, tant de suport com tecnològics, l'estructura i els coneixements que siguin necessaris per una adequada preparació i gestió dels projectes europeus.

Llegeix més...

La Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (semFYC) convoca les ajudes Isabel Fernández per realitzar tesis doctorals.

La finalitat més important d'aquesta convocatòria és promoure la recerca en el camp de la Medicina de Família i Comunitària.

Els requisits per presentar-s'hi són:

Llegeix més...

En el BOE núm. 53, de 3 de març de 2015, s'ha publicat la convocatòria de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2015 (AES), promogudes per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Aquestes ajudes són fonamentals en el finançament públic de la R+D+I, en el camp de la recerca traslacional en biomedicina i promoció de la seva activitat investigadora, així com en la innovació.

L'import pressupostat supera els 142 millons d'euros.

Les línies de recerca més importants estan centrades en malalties neurològiques, salut mental, envelliment i fragilitat, salut i gènere, salut reproductiva, violència de gènere en l'àmbit sanitari, pediatria i medicina perinatal, malalties infeccioses, càncer, malalties cardiovasculars, malalties endocrines, malalties rares, malalties respiratòries, malalties de l'aparell locomotor i teixit connectiu, malalties hepàtiques i digestives, entre elles l'hepatitis C, malalties cròniques i inflamatòries i cures pal·liatives.

Llegeix més...

En el BOE núm. 47, de 24 de febrer de 2015, s'ha publicat la Resolució de 30 de desembre de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2015 per a la concessió d'ajudes EMPLEA, en la modalitat titulats universitaris.

Aquesta convocatòria correspon al Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, emmarcada en el Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2013-2016, que a la vegada s'estructura en quatre programes associats als objectius generals de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació.

Els objectius d'aquestes ajudes són incentivar la creació d'ocupació qualitativa, desenvolupar activitats de R+D+I i obtenir titulats universitaris per gestionar aquestes activitats.

Llegeix més...

En el BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2015, s'ha publicat la Resolució de 23 de gener de 2015, de la Secretaria General de Sanitat i Consum, per la qual es publiquen les subvencions concedides durant l'exercici pressupostari 2014 per al foment de la donació i el trasplantament d'òrgans i teixits humans.

Les subvencions, destinades a institucions i entitats de qualsevol titularitat, sense ànim de lucre, es van convocar el maig de 2014.

A Balears, les institucions beneficiàries són:

Llegeix més...

En el BOE núm. 36, de 16 de febrer de 2015, s'ha publicat la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es modifica el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria de 2014 de les ajudes per a la promoció d'ocupació jove i implantació de la garantia juvenil en R+D+I en el Subprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

A la Resolució de 12 de gener de 2015, publicada en el BOE núm. 14, de 16 de gener de 2015, es va fer pública la convocatòria d'aquestes ajudes, així com el termini de presentació de les sol·licituds: del 12 de febrer de 2015 al 17 de març de 2015.

Com a conseqüència de les dificultats tècniques sorgides, s'ha decidit modificar el termini de presentació de les sol·licituds, que serà del 3 de març de 2015 al 19 d'abril de 2015.

Llegeix més...

La Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació ha publicat en el BOE núm. 19, de 22 de gener de 2015, l'aprovació de la convocatòria de tramitació anticipada i el desenvolupament del procediment de concessió de les ajudes de la convocatòria Reptes-Col·laboració per a l'any 2015.

Aquesta convocatòria correspon al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, emmarcat en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació. Així mateix, està alineada amb les estratègies de la Unió Europea, en general, i en particular, amb el programa Horitzó 2020.

Llegeix més...

En el BOE núm. 2, de dia 2 de gener de 2015, s'ha publicat la Resolució, de 18 de desembre de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es publiquen les ajudes concedides a la convocatòria Reptes-Col·laboració 2014, convocades per la Resolució de 13 de desembre de 2013.

D'acord amb la normativa jurídica establerta, es resol aquesta convocatòria, les ajudes de la qual es disposen a l'annex del BOE, i en el qual consta el nombre del projecte, el títol, el beneficiari, el nombre d'identificació fiscal, la quantitat concedida anual, així com l'import total.

Llegeix més...