En el BOE núm. 292, 7 de desembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2015, de diverses actuacions contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Les ajudes convocades abracen les següents actuacions:

a) Ajudes per a contractes Ramón y Cajal, relacionades amb el Subprograma Estatal d'Incorporació. Tenen com a objectiu promoure la incorporació d'investigadors espanyols i estrangers amb una trajectòria destacada a centres de R+D.

La quantia màxima de finançament serà de 54.005.000 euros.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és del 10 de desembre de 2015 al 20 de gener de 2016.

Llegeix més...

En el BOE núm. 284, de 29 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de 23 de novembre de 2015, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la segona convocatòria per a l'any 2015 d'ajudes corresponents a les Accions de Programació Conjunta Internacional, contemplades al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat

Aquesta convocatoria s'emmarca en el del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Els beneficiaris poden ser organismes públics de recerca, instituts de recerca sanitària i entitats públiques i privades, entre altres.

Llegeix més...

El Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d'Estat de R+D+I, ha publicat la resolució de la convocatòria d'ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors, per un import de 87 milions d'euros, per contractar 938 investigadors predoctorals a organismes públics de recerca i altres centres de R+D.

El contracte, de modalitat predoctoral, està dirigit a investigadors en formació.

L'ajuda anual per a cadascun dels contractes serà de 20.500 euros.

Llegeix més...

La Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme ha convocat les ajudes sobre accions especials de recerca i desenvolupament per als exercicis de 2015 i 2016.

L'import total de les ajudes és de 15.000 euros. A l'any 2015, li corresponen 270.500 euros i al 2016, 345.000 euros.

La finalitat d'aquestes ajudes és regular el procediment de la seva concessió i assolir els objectius científics següents:

Llegeix més...

La secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, Carmen Vela, en representació del Ministeri d'Economia i Competitivitat, i el secretari d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, Víctor Calvo-Sotelo, en representació del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, han signat un acord per millorar el mesurament de l'impacte científic, social i econòmic de les ajudes públiques a la R+D+I. L'acord amplia el conveni marc subcrit el mes d'octubre de 2014.

Aquest document permetrà a les administracions públiques intensificar la cooperació i la coordinació i, al mateix temps, donar suport a una política basada en l'evidència, complint-se així la recomanació del panell d'experts anomenat Erac Peer Review, els quals van avaluar el sistema espanyol de R+D+I.

Llegeix més...

L'Hospital Universitari Son Espases ha convocat les Ajudes d'Investigació 2015

En aquesta convocatòria hi podran participar:

  • Els investigadors de l'Hospital que tenguin la intenció de desenvolupar un projecte de recerca i que els manqui el finançament per iniciar-lo.
  • El personal de l'Hospital que participa en projectes de recerca actius autoritzats pel centre hospitalari de referència.

Hi ha dues modalitats d'ajudes:

Llegeix més...

En el BOE núm. 234, de 30 de setembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es modifiquen les Resolucions de 5 de juny de 2015, de 4 de setembre de 2014 i de 9 d'agost de 2013, per les quals s'aproven les convocatòries per al 2015, 2014 i 2013, respectivament, d'ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors, contemplades en el Subprograma Estatal de Formació del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La finalitat d'aquesta modificació és establir una durada màxima de la modalitat contractual de 4 anys, mantenint amb caràcter general la mínima d'1 any.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 129, de 29 de agost de 2015, s'ha publicat la Resolució del conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s'ofereixen ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020 (contractes postdoctorals).

La incorporació de personal investigador qualificat al sistema de ciència i tecnologia, objecte d'aquesta convocatòria, és una mesura de foment de la recerca científica i tecnològica per enfortir la capacitat de recerca dels grups d'R+D i permetre que assoleixin la condició de grups de recerca competitius.

En aquesta convocatòria s'aproven 7 ajuts per incorporar en règim de concurrència competitiva, personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears, a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infemeria de les Illes Balears (COIBA) ha publicat la 5a convocatòria d'ajudes per a projectes d'investigació 2015,  relacionats prioritàriament amb àrees d'ontologia i epistemologia de la professió infermera; societat i cures; qualitat de les cures: seguretat del pacient; sostenibilitat dels sistemes sanitaris: influència de les cures; promoció de la salut i pràctica clínica avançada i el seu impacte en la salut de la població.

L'objectiu més important d'aquesta convocatòria és fomentar la investigació infermera en l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma.

Podran participar en la convocatòria les persones individuals o equips amb un investigador principal.

Llegeix més...