En el BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2015, s'ha publicat l'Ordre ECC/1333/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques del Programa Estatal de Lideratge Empresarial en R+D+I.

El Programa s'emmarca en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes poden ser entitats i institucions sanitàries públiques i privades, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, organismes públics de recerca, instituts de recerca sanitària, entre altres.

Llegeix més...

L'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ha publicat diferents propostes de resolució provisional de les concessions d'ajudes, així com diverses relacions d'admesos, no admesos i desistits, corresponents a la convocatòria d'ajudes i subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2015 (AES).

La convocatòria es va publicar en el BOE núm. 53, de 3 de març de 2015

A la Seu Electrònica de l'ISCIII figuren les propostes de resolució dels Projectes de Recerca en Salut, Projectes integrats d'excel·lència en els Instituts d'Investigació Sanitària acreditats, Contractes Sara Borrell, etc. A la mateixa seu també es poden trobar les relacions d'admesos, no admesos i desistits.

Llegeix més...

En el BOE núm. 161, de 7 de juliol de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2015 per a la concessió de les acreditacions i ajudes públiques de Centres d'excel·lència Severo Ochoa i d'Unitats d'excel·lència María de Maeztu, del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional.

Aquesta convocatòria s'emmarca en el Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La seva finalitat és promoure la qualitat i l'impacte dels centres i unitats de recerca espanyols en l'àmbit internacional.

Entre les àrees temàtiques concorren Ciències de la Vida i Biomedicina i Ciències Experimentals.

Llegeix més...

S'ha publicat la licitació "Salut 2015", en el marc del tercer Programa d'acció de la Unió Europea en l'àmbit de la salut 2014-2020.

Aquesta licitació està fonamentada en una convocatòria de propostes per la qual es concedirà una quota financera per a accions concretes en forma de subvencions per a projectes.

El termini de presentació en línia de les propostes finalitza el 15 de setembre de 2015.

Llegeix més...

En el BOE núm. 158, de 3 de juliol de 2015, s'ha aprovat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2015, d'ajudes per incentivar la incorporació estable de doctors, dins del Subprograma Estatal d'Incorporació del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat.

El Programa s'emmarca en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

El Subprograma Estatal d'Incorporació estimula la incorporació estable de doctors, i també promou i finança, a través de convocatòries en concurrència competitiva, la incorporació d'investigadors, tecnòlegs, personal tècnic i altres professionals en R+D+I.

Llegeix més...

En el BOE núm. 149, de 23 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 del procediment de concessió d'ajudes corresponents al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat.

El Programa, emmarcat en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016, avança cap als vuit reptes proposats a l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació, entre ells la salut i la qualitat alimentària.

El Programa ofereix tres modalitats d'ajudes:

Modalitat 1: Projectes de R+D+I

Llegeix més...

En el BOE núm. 151, de 25 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2015, de les ajudes a la mobilitat predoctoral per a la realització d'estades breus en centres de R+D, en el Subprograma Estatal de Mobilitat, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

El 2013 es van aprovar les bases reguladores del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, la finalitat del qual és finançar i incentivar la formació i especialització dels recursos humans en R+D+I i impulsar la seva inserció laboral, així com la mobilitat.

Llegeix més...

En el BOE núm. 149, de 23 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 del procediment de concessió d'ajudes corresponents al Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement.

El Subprograma, emmarcat en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació, té tres modalitats d'ajudes:

Modalitat 1: Projectes de R+D

Es tracta de projectes de recerca sense tema predefinit i basats en treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu fonamental d'avançar en el coneixement, quant a fonaments subjacents dels fenòmens i fets observables.

Llegeix més...

La Fundació Internacional Juvenile Diabetis Research convoca l'ajuda Strategic Research Agreements Single Project, Multi-P roject, and Clinical, dirigida a finançar durant tres anys projectes de recerca que facin front a les mancances, reptes i bretxes potencials en l'estudi de la diabetis tipus 1.

Els projectes poden ser de tres tipus:

  • Single Project: realitzat per un únic investigador o un únic grup de recerca.
  • Multi-Project: realitzat amb col·laboracions de diferents investigadors pertanyents a diferents institucions.
  • Clinical Project: inclou assajos clínics en fases inicials per testar noves teràpies i estudis de cohorts de pacients per al desenvolupament d'eines de monitoratge.

La dotació econòmica depèn del projecte i inclou els costos indirectes, que no hauran de superar el 10 % dels directes.

Llegeix més...