En el BOE núm. 272, de 10 de novembre, s'ha publicat la Resolució de 3 de novembre de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es publica el crèdit disponible per a la concessió d'ajudes dins del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. 

L’ampliació de crèdit afecta als ajuts Accions de Programació Conjunta Internacional (modalitat 2), dins del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en un import de 185.878,00 euros.

Llegeix més...

En el BOE núm. 265, de dia 1 de novembre, s'han publicat les Resolucions de 24 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per les quals es publica el crèdit disponible per a la concessió d'ajudes dins del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016, en les modalitats 1 i 2. 

L'ampliació de crèdit afecta els projectes següents:

Llegeix més...

En el BOE núm. 232, de 24 de setembre, s'ha publicat la Resolució de 3 de setembre de 2014, de la Presidència de l'Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, per la qual es convoquen subvencions per a l'any 2014, destinades a projectes de recerca fonamental orientada i accions complementàries dins del Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat (Repte de Seguretat i Qualitat Alimentària, Activitat Agrària Productiva i Sostenible, Sostenibilitat dels Recursos Naturals i Recerca Marina i Marítima) del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Al novembre de 2013 van ser aprovades les bases de la convocatòria.

Llegeix més...

En el BOE núm. 229, de 20 de setembre, s'ha publicat la correcció d'errors de la Resolució de 27 d'agost de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2014 del procediment de concessió d'ajudes per a contractes predoctorals Severo Ochoa per a la formació de doctors en els Centres/Unitats d'Excel·lència Severo Ochoa, del Subprograma Estatal de Formació i de diverses actuacions del Subprograma Estatal de Mobilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Les modificacions afecten a la pàgina 68933, en el seu article 4.1.c), i a la pàgina 68942, en el segon paràgraf de l'article 19.2.

Llegeix més...

En el BOE núm. 125, de 18 de setembre, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de setembre de 2014, per la qual s’ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament. 

El nou Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, implica un nou finançament en el camp de la recerca i la innovació.

Les àrees d’interès a destacar en la convocatòria són les mateixes que les especificades en aquest Pla, i entre d'altres, podem citar les ciències biomèdiques i les ciències de la salut.

Llegeix més...

En el BOE núm. 211, de dia 30 d'agost, s'ha publicat la Resolució de 27 d'agost de 2014 de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2014 del procediment de concessió d'ajudes per a contractes predoctorals Severo Ochoa per a la formació de doctors en els Centres/Unitats d'Excel·lència Severo Ochoa, del Subprograma Estatal de Formació i de diverses actuacions del Subprograma Estatal de Mobilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

El Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 està integrat per quatre programes estatals, entre els quals es troba el de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat en R+D+I, que al mateix temps inclou el Subprograma de Formació i el de Mobilitat.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 114, de 23 d’agost, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 d’agost de 2014 per la qual es convoquen ajuts per formar el personal investigador i subvencions per a les taxes acadèmiques, cofinançats pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

El Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, incentiva la l’R+D+I.

La formació dels investigadors és una eina per reforçar la recerca a nivell científic i tecnològic.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 114, de 23 d’agost, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 8 d’agost de 2014 per la qual s’ofereixen ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020 (contractes postdoctorals).

El Fons Social Europeu contribueix a la millora de l'ocupació, entre altres coses. 

El Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, incentiva la R+D+I i permet incrementar el nombre d’investigadors en recerca i innovació.

Llegeix més...

En el BOE núm. 192, de dia 8 d'agost, s'ha publicat la Resolució de 6 d'agost de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2014 del procediment de concessió d'ajudes corresponents al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. 

El mes d'octubre de 2013 s'aprovaren les bases reguladores d'aquestes ajudes.

Els reptes d'aquest programa són fonamentals quant a les preferències cientificotècniques i socials que han d'orientar les activitats de recerca bàsica, sobre la salut i la qualitat alimentària, entre altres temes.

Llegeix més...

En el BOE núm. 186, de dia 1 d'agost, s'ha publicat la Resolució de 23 de juliol de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2014 del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les accions de dinamització de caràcter internacional Europa Xarxes i Gestors, contemplades en el Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Durant el mes d'octubre de 2013 es van aprovar les bases reguladores per a l'assignació d'ajudes del Programa Estatal de Reptes de la Societat.

Llegeix més...