En el BOE núm. 36, de 16 de febrer de 2015, s'ha publicat la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es modifica el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria de 2014 de les ajudes per a la promoció d'ocupació jove i implantació de la garantia juvenil en R+D+I en el Subprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

A la Resolució de 12 de gener de 2015, publicada en el BOE núm. 14, de 16 de gener de 2015, es va fer pública la convocatòria d'aquestes ajudes, així com el termini de presentació de les sol·licituds: del 12 de febrer de 2015 al 17 de març de 2015.

Com a conseqüència de les dificultats tècniques sorgides, s'ha decidit modificar el termini de presentació de les sol·licituds, que serà del 3 de març de 2015 al 19 d'abril de 2015.

Llegeix més...

La Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació ha publicat en el BOE núm. 19, de 22 de gener de 2015, l'aprovació de la convocatòria de tramitació anticipada i el desenvolupament del procediment de concessió de les ajudes de la convocatòria Reptes-Col·laboració per a l'any 2015.

Aquesta convocatòria correspon al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, emmarcat en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació. Així mateix, està alineada amb les estratègies de la Unió Europea, en general, i en particular, amb el programa Horitzó 2020.

Llegeix més...

En el BOE núm. 2, de dia 2 de gener de 2015, s'ha publicat la Resolució, de 18 de desembre de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es publiquen les ajudes concedides a la convocatòria Reptes-Col·laboració 2014, convocades per la Resolució de 13 de desembre de 2013.

D'acord amb la normativa jurídica establerta, es resol aquesta convocatòria, les ajudes de la qual es disposen a l'annex del BOE, i en el qual consta el nombre del projecte, el títol, el beneficiari, el nombre d'identificació fiscal, la quantitat concedida anual, així com l'import total.

Llegeix més...

S'ha publicat a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) la resolució de la convocatòria 2013 d'ajudes a Infraestructures i Equipament cientificotècnic.

S'han sufragat 651 projectes d'equipament per un import de 103,62 milions d'euros.

Aquestes ajudes, que formen part del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, tenen com a finalitat proveir, mantenir i actualitzar les infraestructures científiques i tècniques, així com proporcionar una recerca cientificotècnica de qualitat.

Llegeix més...

En el BOE núm. 294, de 15 de desembre, s'ha publicat la Resolució de dia 1 de desembre de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I), per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2014, de diverses actuacions contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (Pla Estatal R+D+I) 2013-2016.

El Pla Estatal R+D+I és el que finança i executa les polítiques públiques de la R+D+I. Està basat en quatre programes estatals, entre ells hi ha el Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, que a la vegada està format per tres subprogrames: Formació, Incorporació i Mobilitat.

Llegeix més...

S'ha publicat a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) la resolució definitiva de la convocatòria Accions de Programació Conjunta Internacional 2014, dins el Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat.

Es finançaran 44 sol·licituds per una quantia de 5,1 milions d'euros.

Aquestes ajudes formen part del Pla Estatal de R+D+I i tenen com a finalitat assumir el cost dels projectes de recerca col·laborativa a l'espai europeu i internacional.

Llegeix més...

S'ha publicat a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) la resolució definitiva de la convocatòria 2014 d'ajudes Xarxes d'Excel·lència per realitzar les accions de dinamització.

S'han sufragat 85 xarxes per un import de 2,4 milions d'euros.

Aquestes ajudes, que formen part del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement, tenen com a meta invertir en activitats de desenvolupament de xarxes de grups de recerca.

Llegeix més...

En el BOE núm. 293, de 4 de desembre, s'ha publicat la Resolució de 26 de novembre de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I), per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2014 per a la concessió de les acreditacions i ajudes públiques de Centres d'excel·lència Severo Ochoa i d'Unitats d'excel·lència María de Maeztu, del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional, en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Aquesta convocatòria, dirigida a centres i unitats de recerca pública, entre altres, té com a finalitat fomentar la qualitat i l'impacte de la recerca espanyola i impulsar el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació dels Centres i Unitats d'excel·lència espanyols. També s'estima el finançament dels programes estratègics de recerca, elaborats pels centres i unitats per al període 2015-2018.

Llegeix més...

S'ha publicat a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) la resolució definitiva de la convocatòria d'actuacions de programació conjunta COFUND.

El fons assignat és de dos milions d'euros.

Aquestes ajudes formen part del Programa Estatal orientat al Reptes de la Societat. Les ajudes pretenen afavorir el lideratge espanyol en la R+D+I, promoure la interdisciplinareitat i la col·laboració al Programa Horitzó 2020.

Llegeix més...

S'han publicat a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació les resolucions definitives de les convocatòries dels Projectes de R+D 2013 i dels projectes Explora Ciència i Explora Tecnologia.

La convocatòria dels Projectes R+D finançarà 1.427 projectes per un import aproximat de 126 milions d'euros. En canvi, la dels projectes Explora comptarà amb 93 projectes i 5,5 milions de subvenció.

Aquestes ajudes promouen els projectes de recerca bàsica i innovadora, al mateix temps que es decanten cap a una orientació transversal i bàsica.

Llegeix més...