S'ha publicat la licitació "Salut 2015", en el marc del tercer Programa d'acció de la Unió Europea en l'àmbit de la salut 2014-2020.

Aquesta licitació està fonamentada en una convocatòria de propostes per la qual es concedirà una quota financera per a accions concretes en forma de subvencions per a projectes.

El termini de presentació en línia de les propostes finalitza el 15 de setembre de 2015.

Llegeix més...

En el BOE núm. 158, de 3 de juliol de 2015, s'ha aprovat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2015, d'ajudes per incentivar la incorporació estable de doctors, dins del Subprograma Estatal d'Incorporació del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat.

El Programa s'emmarca en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

El Subprograma Estatal d'Incorporació estimula la incorporació estable de doctors, i també promou i finança, a través de convocatòries en concurrència competitiva, la incorporació d'investigadors, tecnòlegs, personal tècnic i altres professionals en R+D+I.

Llegeix més...

En el BOE núm. 149, de 23 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 del procediment de concessió d'ajudes corresponents al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat.

El Programa, emmarcat en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016, avança cap als vuit reptes proposats a l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació, entre ells la salut i la qualitat alimentària.

El Programa ofereix tres modalitats d'ajudes:

Modalitat 1: Projectes de R+D+I

Llegeix més...

En el BOE núm. 151, de 25 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2015, de les ajudes a la mobilitat predoctoral per a la realització d'estades breus en centres de R+D, en el Subprograma Estatal de Mobilitat, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

El 2013 es van aprovar les bases reguladores del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, la finalitat del qual és finançar i incentivar la formació i especialització dels recursos humans en R+D+I i impulsar la seva inserció laboral, així com la mobilitat.

Llegeix més...

En el BOE núm. 149, de 23 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 del procediment de concessió d'ajudes corresponents al Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement.

El Subprograma, emmarcat en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació, té tres modalitats d'ajudes:

Modalitat 1: Projectes de R+D

Es tracta de projectes de recerca sense tema predefinit i basats en treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu fonamental d'avançar en el coneixement, quant a fonaments subjacents dels fenòmens i fets observables.

Llegeix més...

La Fundació Internacional Juvenile Diabetis Research convoca l'ajuda Strategic Research Agreements Single Project, Multi-P roject, and Clinical, dirigida a finançar durant tres anys projectes de recerca que facin front a les mancances, reptes i bretxes potencials en l'estudi de la diabetis tipus 1.

Els projectes poden ser de tres tipus:

  • Single Project: realitzat per un únic investigador o un únic grup de recerca.
  • Multi-Project: realitzat amb col·laboracions de diferents investigadors pertanyents a diferents institucions.
  • Clinical Project: inclou assajos clínics en fases inicials per testar noves teràpies i estudis de cohorts de pacients per al desenvolupament d'eines de monitoratge.

La dotació econòmica depèn del projecte i inclou els costos indirectes, que no hauran de superar el 10 % dels directes.

Llegeix més...

En el BOE núm. 140, de 12 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2015, de les ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors contemplada en el Subprograma Estatal de Formació del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat.

Aquest subprograma s'emmarca en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

L'objectiu d'aquestes ajudes és la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, del personal investigador en formació en centres de I+D.

Llegeix més...

En el BOE núm. 134, de 5 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'amplia el termini de resolució de la convocatòria de tramitació anticipada de l'any 2015 de les ajudes Reptes-Col·laboració 2015 del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment era de sis mesos, el qual ara s'amplia, i passa a ser de nou mesos.

Llegeix més...

En el BOE núm. 132, de 3 de juny de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/1048/2015, de 22 de maig, per la qual es convoquen subvencions destinades a institucions i entitats de qualsevol titularitat, sense ànim de lucre, per al foment de la donació i el trasplantament d'òrgans i teixits humans.

L'Organització Nacional de Trasplantaments estableix en un dels articles del seu estatut, que la finalitat general d'aquesta Organització és la promoció i impuls tant de la donació d'òrgans i teixits, com dels trasplantaments d'òrgans, teixits i cèl·lules a Espanya.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca anualment aquestes ajudes per promoure les donacions i trasplantaments.

El pressupost global màxim per a 2015 és de 2.059.170 euros.

Llegeix més...