En el BOE núm. 75, de 23 de març de 2016, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 15 de març de 2016, per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2016 per a la concessió d'ajudes corresponents a la convocatòria de plataformes tecnològiques del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és la creació i consolidació de plataformes tecnològiques que impulsin la millora de la capacitat tecnològica i la competitivitat creixent del sector productiu nacional realitzant activitats d'intercanvi de coneixements, de planificació i de difusió.

Les entitats beneficiàries que podran sol·licitar aquestes ajudes poden ser organismes públics de recerca, els centres de R+D, entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, que realitzin o gestionin activitats de I+D, entre altres.

Llegeix més...

La Junta Provincial de Balears de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) convoca les Ajudes per a projectes d'investigació en oncologia.

La finalitat de la convocatòria és concedir una ajuda per un projecte de recerca en oncologia, realitzat pel personal investigador de les Illes Balears.

La dotació econòmica del projectes és de 10.000 euros anuals.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 2 de maig de 2016.

Llegeix més...

En el BOE núm. 79, de dia 1 d'abril de 2014, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 28 de març de 2016, de l'Institut de Salut Carlos III, per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2016 de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016, del Programa Estatal de Recerca Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

OBJECTIUS

Alguns dels objectius d'aquestes actuacions són:

  • Formació de doctors en el camp de la Biomedicina i les Ciències de la Salut.
  • Contractació de doctors i la incorporació als centres assistencials del Sistema Nacional de Salut (SNS) de personal facultatiu i altre personal tècnic de suport a la recerca.
  • Enfortiment de les estructures de R+D+I en xarxa.
  • Mobilitat dels investigadors.
Llegeix més...

En el BOE núm. 71, de 23 de març de 2016, s'ha publicat la Resolució de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), sobre les modificacions de les Resolucions de les convocatòries d'ajudes de l'Acció Estratègica de Salut, corresponents als anys 2012 i 2013.

Les resolucions modificades de l'ISCIII són:

  • Resolució de 8 de febrer de 2012, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes de l'Acció Estratègica de Salut, en el marc del Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011
  • Resolució de dia 11 de juny de 2013, per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2013 de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016, del Programa Estatal de Recerca Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.
Llegeix més...

En el BOE núm. 63, de 14 de març de 2016, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de la Secretària d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2016 del procediment de concessió d'ajudes a projectes de R+D+I corresponents al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

En aquesta convocatòria es concedeixen ajudes per a la realització de projectes de recerca consistents en treballs experimentals o teòrics que, per les seves característiques i finalitat, estiguin orientats a la cerca de solucions cientificotècniques que permetin resoldre els problemes plantejats en els reptes de la societat.

Hi ha dues modalitats de projectes:

Llegeix més...

En el BOE núm. 63, de 14 de març de 2016, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2016 del procediment de concessió d'ajudes a projectes de R+D corresponents al Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació del Coneixement, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La finalitat d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes per realitzar projectes de recerca sense orientació temàtica predefinida consistents en treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu primordial d'obtenir resultats que representin un avanç significatiu del coneixement.

Els projectes tenen dues modalitats:

Llegeix més...

La Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) ha convocat les Ajudes per a publicacions médiques en anglès.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és poder facilitar als metges col·legiats de Balears la publicació d'articles científics en revistes editades en llengua anglesa.

L'import econòmic és de 3.000 € anuals per a la subvenció del 50 % del cost de la traducció, fins a un màxim de 500 € per primer signatari i any.

Llegeix més...

La Fundació La Marató de TV3 obre el termini per a la presentació de projectes de recerca biomèdica sobre diabetis i obesitat, que seran finançats amb les donacions obtingudes a La Marató 2015.

La finalitat de les ajudes és promoure la recerca científica d'excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l'àmbit de la diabetis i l'obesitat, com a elements nuclears del projecte.

En el camp de la diabetis, els projectes de recerca han d'estar directament relacionats amb totes les formes de diabetis mellitus de tipus 1 i de tipus 2, diabetis monogènica (MODY), diabetis neonatal sigui o no de naturalesa genètica, diabetis autoimmune de persones grans (LADA) i diabetis gestacional. També s'inclouran en aquesta convocatòria, les complicacions específiques de la diabetis mellitus.

Llegeix més...

El Col·legi d'Infermeria de les Illes Balerars (COIBA) ha fet entrega de les ajudes atorgats als col·legiats per a activitats formatives (màsters universitaris, cursos, postgraus, etc.) i per la presentació de pòsters o comunicacions en congressos durant el 2015.

El pressupost destinat a aquestes ajudes ha estat de 60.000 euros.

Entre els temes de formació, cal destacar els següents: nutrició i alimentació infantil, salut mental, salut i qualitat de vida, atenció geriàtrica i gerontològica i les cures intensives.

Llegeix més...

En el BOE núm. 21, de 25 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria de tramitació anticipada de l'any 2016, per a la concessió de les ajudes corresponents a la convocatòria Reptes-Col·laboració del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Aquesta convocatòria pretén donar suport als projectes de cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

Tipus d'ajudes

Llegeix més...