S'ha publicat a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) la resolució definitiva de la convocatòria 2014 d'ajudes Xarxes d'Excel·lència per realitzar les accions de dinamització.

S'han sufragat 85 xarxes per un import de 2,4 milions d'euros.

Aquestes ajudes, que formen part del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement, tenen com a meta invertir en activitats de desenvolupament de xarxes de grups de recerca.

Llegeix més...

En el BOE núm. 293, de 4 de desembre, s'ha publicat la Resolució de 26 de novembre de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I), per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2014 per a la concessió de les acreditacions i ajudes públiques de Centres d'excel·lència Severo Ochoa i d'Unitats d'excel·lència María de Maeztu, del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional, en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Aquesta convocatòria, dirigida a centres i unitats de recerca pública, entre altres, té com a finalitat fomentar la qualitat i l'impacte de la recerca espanyola i impulsar el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació dels Centres i Unitats d'excel·lència espanyols. També s'estima el finançament dels programes estratègics de recerca, elaborats pels centres i unitats per al període 2015-2018.

Llegeix més...

S'ha publicat a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) la resolució definitiva de la convocatòria d'actuacions de programació conjunta COFUND.

El fons assignat és de dos milions d'euros.

Aquestes ajudes formen part del Programa Estatal orientat al Reptes de la Societat. Les ajudes pretenen afavorir el lideratge espanyol en la R+D+I, promoure la interdisciplinareitat i la col·laboració al Programa Horitzó 2020.

Llegeix més...

S'han publicat a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació les resolucions definitives de les convocatòries dels Projectes de R+D 2013 i dels projectes Explora Ciència i Explora Tecnologia.

La convocatòria dels Projectes R+D finançarà 1.427 projectes per un import aproximat de 126 milions d'euros. En canvi, la dels projectes Explora comptarà amb 93 projectes i 5,5 milions de subvenció.

Aquestes ajudes promouen els projectes de recerca bàsica i innovadora, al mateix temps que es decanten cap a una orientació transversal i bàsica.

Llegeix més...

S'ha publicat a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació la resolució de la convocatòria de 2014 Europa Xarxes i Gestors.

Se sufragaran 37 sol·licituds per un import de 5,3 milions d'euros.

Aquestes ajudes formen part del Programa de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat i la seva finalitat és la promoció dels grups de recerca espanyols en projectes d'àmbit mundial.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 129, de 25 de setembre, s'ha publicat la correcció d'errades de l'edicte núm. 15933 (BOIB núm. 126, de 18 de setembre de 2014), referit a la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 9 de setembre de 2014, per la qual s'ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament.

L'error consisteix en l'omissió de l'annex 1 de la Resolució, en el qual s'estableixen les bases de la convocatoria. Per aquest motiu, l'error s'esmena amb la publicació íntegra de la Resolució.

Llegeix més...

L'Euroregió Pirineus Mediterrània ha obert la Convocatòria 2014 de manifestació d’interès en el camp de la innovació, els tres àmbits prioritaris d’actuació de la qual són les TIC-Salut, aigua i agroalimentari.

L’Euroregió està formada per Catalunya, les Illes Balears i les regions franceses Migdia-Pirineus i Llenguadoc-Rosselló.

S’identifiquen, entre altres, tres objectius:

Llegeix més...

En el BOE núm. 272, de 10 de novembre, s'ha publicat la Resolució de 3 de novembre de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es publica el crèdit disponible per a la concessió d'ajudes dins del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. 

L’ampliació de crèdit afecta als ajuts Accions de Programació Conjunta Internacional (modalitat 2), dins del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en un import de 185.878,00 euros.

Llegeix més...

En el BOE núm. 265, de dia 1 de novembre, s'han publicat les Resolucions de 24 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per les quals es publica el crèdit disponible per a la concessió d'ajudes dins del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016, en les modalitats 1 i 2. 

L'ampliació de crèdit afecta els projectes següents:

Llegeix més...

En el BOE núm. 232, de 24 de setembre, s'ha publicat la Resolució de 3 de setembre de 2014, de la Presidència de l'Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, per la qual es convoquen subvencions per a l'any 2014, destinades a projectes de recerca fonamental orientada i accions complementàries dins del Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat (Repte de Seguretat i Qualitat Alimentària, Activitat Agrària Productiva i Sostenible, Sostenibilitat dels Recursos Naturals i Recerca Marina i Marítima) del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Al novembre de 2013 van ser aprovades les bases de la convocatòria.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.