Categories: COVID-19, Recursos humans

Concessió de gratificacions per raó de serveis extraordinaris fora de l’horari habitual

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 51, de dia 3 d'abril de 2020, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2020 de modificació de l’Acord del Consell de Govern, de 3 de febrer de 2017, pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.

Aquesta situació ocasionada per la COVID-19 requereix que el personal funcionari (i laboral) de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que du a terme tasques per pal·liar els efectes derivats de la situació esmentada hagi de fer hores extraordinàries, entre aquests es troben:

- Personal adscrit a la Direcció General de Salut Pública i Participació amb funcions d'inspecció o laboratori.

- Personal facultatiu superior que té funcions relacionades amb el Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació, només en els casos en què s'hagi declarat un cas d'alerta sanitària i durant el temps que duri.

- Personal funcionari adscrit al Servei d'Inspecció Mèdica del Servei de Salut de les Illes Balears que du a terme funcions relacionades amb la valoració de la discapacitat, durant el període de col·laboració amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

- Personal funcionari de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que du a terme tasques per pal·liar els efectes derivats de la situació ocasionada per la COVID-19.

[Font: BOIB. Núm. 51. 03/04/2020]

[Foto: Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19