Categories: Institucions sanitàries, Qualitat

Pròrroga de l’encàrrec de gestió de la Fundació Banc de Sang i Teixits

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha atorgat l’autorització prèvia al director general del Servei de Salut de les Illes Balears per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa envers l’expedient de pròrroga de l’encàrrec de gestió a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de la gestió de distribució de sang, hemoderivats, llet materna i teixits als centres dependents del Servei de Salut.

L'import total d'quest expedient de prórroga, d'una durada de 24 mesos des de la data de formalització, és de 17.866.491 €.

La Llei del mes d'abril de 2003, de salut de les Illes Balears, estableix que els òrgans competents han d’establir mesures adients per garantir la coordinació i la interrelació entre els diferents centres i serveis sanitaris i entre les diverses unitats i nivells assistencials, tant en l’àrea de salut com entre diferents àrees de salut. Amb aquesta finalitat, la xarxa assistencial s’ha de coordinar amb el Banc de Sang i Teixits, ja que és l’únic proveïdor de sang, hemoderivats, llet materna, teixits i ossos de la xarxa pública i privada de les Illes Balears.

L’1 de juliol de 2019 es va formalitzar l’encàrrec de gestió amb un termini d’execució de 24 mesos —de l’1 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2021. D’acord amb el que estableix el Plec de clàusules administratives particulars, el contracte es pot prorrogar per un període màxim de 24 mesos.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant els seus mitjans organitzatius, emprenent accions per satisfer el dret de protecció de la salut i gestionant òptimament els recursos de què disposa per oferir les prestacions i els serveis sanitaris.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 31/05/2021]

[Foto: Infosalut / Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears / CC BY-NC-SA 4.0]