Categories: Institucions sanitàries, Qualitat

Un informe resumeix els èxits del projecte INEOS de ciència oberta

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ha participat en el desenvolupament d'una iniciativa, el Projecte d'Infraestructures i Estàndards per a la Ciència Oberta (INEOS), liderada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) per a impulsar un millor maneig i difusió dels resultats de la investigació i una major promoció de la ciència oberta.

El concepte de ciència oberta defensa una difusió del coneixement científic tan àmplia com sigui possible, amb accés lliure per a la comunitat científica i la societat, de manera que el coneixement generat pugui compartir-se i reutilitzar-se amb característiques -rigor, responsabilitat, reproductibilitat...- que permetin el progrés de la ciència i els seus beneficis socials.

El projecte INEOS, en el que també hi ha col·laborat el CSIC i l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA), ha treballat per a millorar la capacitació tecnològica, qualitat i interoperabilitat de les infraestructures digitals institucionals de difusió, emmagatzemament, preservació i gestió dels resultats de la investigació que es desenvolupa a Espanya. L'objectiu és garantir que aquestes infraestructures digitals que permeten analitzar els resultats científics siguin plataformes útils per a la implementació de polítiques nacionals i europees d'accés obert i ciència oberta. 

El projecte s'ha concretat en un informe que resumeix i analitza les fites aconseguides, i que inclou un manual de bones pràctiques per a la gestió de repositoris institucionals, sistemes de gestió curricular i revistes científiques. El text destaca, entre d'altres, els avenços en la interconnexió dels resultats d'investigacions finançades amb fons públics amb les dades utilitzades durant el procés; la recol·lecció i visualització de les dades d'investigació; la millora de la qualitat de les dades existents en els repositoris; l'augment de la visibilitat dels investigadors; i la millora en les eines de gestió electrònica per a les revistes acadèmiques.

A través de l'informe publicat pel Projecte INEOS es pretén donar a conèixer als gestors, tècnics i polítics, i a tota la comunitat experta, quins han estat els avenços que han realitzat aquestes institucions a l'empara d'INEOS, les seves conclusions i les bones pràctiques apreses respecte de la millora de la interoperabilitat entre infraestructures digitals institucionals de ciència oberta.

Biblioteca Nacional de Ciències de la Salut i REPISALUD

L'ISCIII ha participat en el projecte a través de la Biblioteca Nacional de Ciències de la Salut (BNCS) i el seu repositori institucional REPISALUD. Durant els dos anys d'execució d'INEOS, REPISALUD ha efectuat diverses línies de treball per enfortir i expandir els seus serveis en favor de la ciència oberta, desenvolupant diverses funcionalitats per al repositori.

Concretament, s'han desenvolupat accions per a impulsar els següents objectius:

  • Enriquiment de col·leccions i inclusió de nous productes d'investigació com patents, monografies i revistes editades per l'ISCIII
  • Compatibilitat de REPISALUD amb els repositoris RECOLECTA i OPENAIRE
  • Desenvolupament de recursos per a millorar la capacitat del repositori d'allotjar i gestionar dades d'investigació
  • Implementació en REPISALUD de l'API desenvolupada per FECYT d'informació sobre els projectes d'investigació finançats amb fons públics.
  • Augment de la visibilitat dels investigadors de l'ISCIII mitjançant la interconnexió amb el CVN desenvolupada per la FECYT
  • Desenvolupament d'una API que proporciona informació sobre els projectes d'investigació finançats amb l'Acció Estratègica en Salut (AES) que gestiona l'ISCIII
  • Normalització d'agències finançadores

Al llarg del projecte, FECYT ha agregat i visibilitzat en el cercador de RECOLECTA (Recol·lector de Ciència Oberta) les dades d'investigació dels repositoris de les entitats col·laboradores. RECOLECTA, plataforma que inclou a tots els repositoris científics nacionals, és un agregador nacional de repositoris d'accés obert de FECYT. En aquesta plataforma s'agrupen totes les infraestructures digitals espanyoles en les quals es publiquen o dipositen resultats d'investigació en accés obert, en els que, a més, ara s'inclouen les dades d'investigació.

[Font: ISCIII. 4/10/2021]

[Foto: NIH Image Gallery / NIH Medical Research Scholars Program / Public Domain Mark 1.0]