Categoria: Institucions sanitàries

La Comissió Negociadora aprova el I Pla d'igualtat entre dones i homes del Servei de Salut

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Pla té sis objectius generals per assolir la igualtat entre dones i homes en el si de l’entitat.

La Comissió Negociadora ha treballat en el Pla a partir de les conclusions obtingudes en la primera fase de diagnòstic, que ha permès conèixer la situació real del Servei de Salut en matèria d’igualtat entre homes i dones, i així determinar si hi ha possibles desigualtats d’oportunitats i de participació entre el personal.

El I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes del Servei de Salut té els sis objectius generals següents:

 • Promoure i implementar la perspectiva de gènere dels recursos humans de l’entitat.
 • Afavorir l’accés igualitari a la formació i conscienciar i informar en matèria d’igualtat de gènere.
 • Promoure, afavorir i sensibilitzar en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Determinar i aplicar les mesures necessàries i amb perspectiva de gènere per garantir la salut laboral del personal.
 • Definir i implementar els procediments adequats per fer front a situacions d’especial protecció, com ara la violència contra les dones o l’assetjament sexual.
 • Consolidar la perspectiva de gènere de manera transversal en el conjunt del Servei de Salut.

Per assolir aquests objectius generals es treballarà sobre sis eixos o àrees d’actuació:

 • Conciliació de la feina i creixement professional.
 • Sensibilització i formació.
 • Conciliació i corresponsabilitat.
 • Salut laboral.
 • Situacions d’especial protecció.
 • Cultura d’igualtat i mesures organitzatives.
 • Una Comissió de Seguiment, formada tant per representants de l’Administració com dels treballadors, serà l’encarregada d’elaborar informes de manera periòdica per comprovar la implementació de les mesures i el compliment dels objectius.

El Pla d'Igualtat haurà d’aprovar-se a la Mesa Sectorial de Sanitat. Una vegada publicat al BOIB tindrà una vigència de quatre anys a partir de l’endemà de la publicació.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 13/06/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Què en diu la premsa
*13/06/2022 redaccionmedica.com - Baleares aprueba el I Plan de igualdad entre mujeres y hombres en sanidad.
*13/06/2022 consalud.es - Baleares aprueba el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en el Servicio de Salud.