Categoria: Institucions sanitàries

En el sector assistencial i de la salut, les dones guanyen un 24% manco que els homes

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'anàlisi mundial més completa de les desigualtats salarials de gènere en el sector de la salut i en l'assistencial, mostra que les dones s'enfronten a una bretxa salarial de gènere major que en altres sectors econòmics, segons un nou informe conjunt de l'Organització Internacional del Treball (OIT) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

L'informe constata una diferència salarial bruta entre homes i dones d'aproximadament 20 punts percentuals, que s'eleva fins als 24 punts quan es tenen presents factors com l'edat, l'educació i el temps de treball. Això posa de manifest que les dones estan insuficientment pagades per les seves atribucions en el mercat laboral en comparació amb els homes.

Gran part de la bretxa salarial no s'explica i potser és a causa de la discriminació cap a les dones, que representen el 67% dels treballadors de la salut i assistencials en tot el món. L'informe també conclou que els sous en el sector de la salut i assistencial tendeixen a ser més baixos en general, en comparació amb altres sectors econòmics. Això coincideix amb la constatació que els salaris acostumen a ser més baixos en els sectors econòmics en els quals predominen les dones.

En l'informe, titulat "The gender pay gap in the health and care sector. A global analysis in the time of COVID-19", es conclou que, fins i tot amb la pandèmia de la COVID-19 i el paper crucial desenvolupat pels treballadors de la salut i assistencials, només hi va haver millores marginals en la igualtat salarial entre 2019 i 2020.

També s'hi constata una gran variació en les bretxes salarials de gènere en els diferents països, fet que suggereix que les bretxes salarials en el sector no són inevitables i que es pot fer més per tancar-les. Dins dels països, les bretxes salarials de gènere tendeixen a ser majors en les categories més altes, en les que els homes estan sobrerepresentats. Les dones estan sobrerepresentades en les categories salarials més baixes.

Les mares que treballen en el sector de la salut i assistencial sembla que pateixen penalitzacions addicionals. Durant els anys reproductius de la dona, les bretxes salarials entre homes i dones en el sector augmenten considerablement. Aquestes bretxes persisteixen durant la resta de la vida laboral de la dona. En l'informe s'observa que un repartiment més equitatiu de les obligacions familiars entre homes i dones podria, en molts casos, dur a les dones a prendre decisions ocupacionals diferents.

L'anàlisi també examina els factors que impulsen les bretxes salarials de gènere en el sector. Les diferències d'edat, educació i temps de treball i la diferència en la participació d'homes i dones en els sectors públic o privat només expliquen una part del problema. Segons l'informe, les raons per les quals les dones estan pitjor pagades que els homes amb perfils laborals similars en el sector de la salut i assistencial en tot el món segueixen sense poder explicar-se mitjançant els factors del mercat global.

Accedeix aquí a l'informe complet: The gender pay gap in the health and care sector. A global analysis in the time of COVID-19.

[Font: Organització Mundial de la Salut. 13/07/2022]

[Foto: Gerència d'Atenció Primària de Mallorca]