Categoria: Institucions sanitàries

S'amplia el permís del personal estatutari del Servei de Salut per a la cura de fills amb càncer o una altra malaltia greu

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S’estén fins que els fills o filles compleixin els 23 anys. La durada del permís inicial podrà ser com a màxim d’un any.

El Consell de Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 18 de novembre de 2022, pel qual es modifica la regulació del permís del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a la cura de fills o filles amb càncer o una altra malaltia greu.

L’Acord amplia el permís de cura fins que els fills, filles o la persona que hagi estat objecte d’acolliment permanent o de guarda amb fins d’adopció, compleixin els 23 anys.

A més, quan la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret al permís qui en sigui el cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser-ne beneficiari.

Així mateix, es considera establir un nou tram del percentatge de reducció de jornada que es pot assolir: fins al 80% en casos en què la malaltia vengui acompanyada d’una discapacitat molt greu o permanent amb un grau reconegut igual o superior al 75%, sempre que s’acrediti la necessitat amb els informes mèdics i del centre educatiu on estigui escolaritzat el menor.

La durada del permís inicial podrà ser com a màxim d’un any, condicionat a l’informe mèdic. Les pròrrogues seran de sis mesos sempre que subsisteixi aquesta necessitat, que es poden estendre, com a màxim, fins que el menor o la menor compleixi els 23 anys.

En tots els casos s’ha d’acreditar la convivència amb el menor o la persona afectada de fins a 23 anys.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 28/11/2022]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres / Infermera de cures pal·liatives administra oxigenoteràpia a un infant en una visita a domicili / CC BY-NC-ND 2.0]