Categoria: Institucions sanitàries

Primer conveni col·lectiu de l’empresa pública GSAIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’acord aportarà estabilitat i millorarà les condicions laborals d’aproximadament 800 treballadors.

L’empresa pública Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB), dependent del Servei de Salut, ja compta amb el primer conveni col·lectiu.

El conveni, que tindrà una vigència de tres anys, regularà les relacions laborals entre GSAIB i el personal al seu servei, en aplicació de la normativa que estableix l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’Estatut del treballador i la resta de la legislació laboral vigent que li sigui aplicable.

GSAIB és una empresa pública adscrita al Servei de Salut, amb personalitat jurídica pròpia, capacitat d’actuar i autonomia plena de gestió, que presta els serveis de suport següents a l’activitat assistencial dels centres sanitaris dependents del Servei de Salut:

  • Transport sanitari programat i urgent, junt amb el SAMU 061.
  • Neteja i bugaderia.
  • Cuina, càtering i restauració en general.
  • Manteniment d’instal·lacions i jardineria.
  • Atenció telefònica de la demanda assistencial, informació i orientació o consell sanitari, i també coordinació d’urgències i col·laboració amb els serveis d’urgències i d’emergències de les diferents administracions (Protecció Civil, cossos de prevenció i extinció d’incendis, cossos i forces de seguretat de l’Estat).
  • Altres serveis assistencials de caràcter sanitari

GSAIB es va crear per mitjà de la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017. Posteriorment, el juny de 2017, se n’aprovaren els Estatuts.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 21/02/2023]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]