Categories: Institucions sanitàries, Ajudes

Salut subvencionarà projectes transformadors i d'impacte en R+D+I amb 1,8 milions d'euros

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’objectiu és afavorir l’excel·lència científica en àrees estratègiques de biomedicina i biotecnologia i fomentar la recerca translacional. Amb la convocatòria per al període 2023-2026, també es vol donar suport a la col·laboració pública i privada en l’àmbit de la recerca i la innovació biomèdiques.

La Conselleria de Salut i Consum destinarà 1,8 milions d’euros a una convocatòria de subvencions per a projectes transformadors i d’impacte en recerca i innovació per al període 2023-2026. L’objectiu de les subvencions és augmentar l’excel·lència científica en l’R+D+I en salut, impulsant la generació de nous coneixements en àrees estratègiques i la recerca translacional, així com potenciant la col·laboració publicoprivada en l’ecosistema d’R+D+I sanitaris.

Aquests ajuts s’emmarquen dins l’Estratègia de Recerca i Innovació en Salut de les Illes Balears 2023-2027 i els projectes estaran cofinançats per la Unió Europea en un 60%, amb càrrec al programa FEDER 2020-2027 de les Illes Balears.

La finalitat última que es persegueix, una vegada executats els projectes finançats, és que es disposi d’un resultat amb aplicabilitat immediata a la pràctica clínica o empresarial, per la qual cosa, independentment que es pugui generar coneixement científic durant el desenvolupament dels projectes, les evidències d’execució dels projectes quedaran vinculades a l’ús clínic o empresarial del coneixement científic emprat o generat.

La convocatòria va adreçada a instituts d’investigació sanitària acreditats, entitats sanitàries públiques amb activitat clínica assistencial, organismes públics de recerca, universitats, consorcis, entitats privades en biomedicina o salut sense ànim de lucre i empreses. El Consell de Govern ha aprovat que Salut pugui atorgar una bestreta de fins al 80% de les subvencions, en el cas d’entitats públiques i entitats privades sense ànim de lucre.

Els projectes de recerca i innovació biomèdica són instruments clau per millorar la qualitat de vida i la salut de la ciutadania, així com per augmentar-ne el benestar. Aquests instruments generen, transfereixen i valoren nous coneixements sobre aspectes preventius, diagnòstics i rehabilitadors de les malalties, i contribueixen directament a la promoció de la salut i als reptes i a l’evolució del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

De manera més específica, amb aquesta actuació es vol:

  • Potenciar la investigació translacional en cooperació i col·laboració, amb resultats propers als pacients o al mercat. Es finançaran projectes de qualitat contrastada i elevada maduresa tecnològica, dirigits a la validació en la pràctica clínica de procediments, tecnologies i biomarcadors, així com al disseny d’aquests tipus de mecanismes i la validació posterior en l’àmbit assistencial o empresarial.
  • Fomentar la col·laboració entre grups de recerca biomèdica orientada a la malaltia amb equips de recerca biomèdica orientada al pacient, així com entre els grups de recerca i les empreses perquè aquestes ajudin a accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica.
  • Incentivar la participació del personal investigador que du a terme activitat assistencial en el Servei de Salut com a investigadors principals de projectes.
  • Impulsar la participació d’investigadors principals que no hagin liderat mai projectes de recerca en convocatòries competitives, d’acord amb els requisits estipulats en aquesta convocatòria.
  • Finançar noves línies de recerca de qualitat d’entre les considerades prioritàries, amb la qual cosa es promourà la creació de nou teixit científic, però procurant evitar sempre la fragmentació dels grups d’investigació, de manera que es permeti el manteniment i el creixement d’una massa crítica suficient i competitiva en l’àmbit internacional.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 22/05/2023]

[Foto: Grup d'Investigació de Lípids en Patologia Humana. IdISBa]

Què en diu la premsa
*22/05/2023 europapress.es - Salud destinará 1,8 millones a proyectos transformadores y de impacto en I+D+i.