Categoria: Institucions sanitàries

La Conselleria de Salut presenta en el Parlament un gran pacte per la salut

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Captació i fidelització de professionals, fer valer l’atenció primària i tenir cura de la salut mental són els grans reptes de la Conselleria de Salut.

El reconeixement, la fidelització, l’estabilització i la captació de professionals són els punts essencials. De la mateixa manera, s’aposta per una atenció primària basada en el valor i la mesura de l’experiència reportada pels pacients, així com el desenvolupament d’un model d’atenció integral de caràcter social i sanitari, que doni resposta a les necessitats de la població, i que assumeixi els reptes presents i futurs.

Altres elements clau seran la humanització en l’assistència sanitària, garantint el paper de l’usuari com a subjecte actiu de l’atenció, el reforç dels dispositius de salut pública, l’atenció a la salut mental i la digitalització.

Mesures de captació i fidelització de professionals sanitaris

 • Regulació jurídica de zones de difícil cobertura.
 • Possibilitat de regular zones de molt difícil cobertura
 • Eliminació del requisit lingüístic i que el català sigui valorat com a mèrit.

Aquestes mesures, aprovades el dia 28 d’agost, tindran com a punts clau de la incentivació el complement retributiu; la valoració addicional dels anys que hagin fet feina en àrees de difícil cobertura en els processos a l'OPO i a la carrera professional; prioritat en les activitats de formació continuada; facilitació en els projectes d'investigació.

També es reactivarà la carrera professional, el concurs de trasllat obert i permanent, i la implementació d’ofertes públiques d’ocupació.

Fer valer l’atenció primària

La Conselleria de Salut s’ha marcat com a prioritari que l’atenció primària tengui capacitat per intervenir en la gestió clínica dels pacients, amb instruments de coneixements, organització, gestió i recursos adequats.

Salut mental

Els problemes de salut mental són considerats per l’OMS com la pandèmia del segle XXI.

Balears no s’escapa d’aquesta realitat. Les illes varen registrar 103 morts per suïcidi durant el 2022 i 51 en el primer semestre de 2023. Les temptatives de suïcidi en població infantojuvenil han augmentat un 30% des de novembre de 2020. Ansietat, depressió, angoixa o estrès són algunes de les seqüeles que la COVID-19 han deixat paleses. Actualment, un 16,6% de la població té algun problema de salut mental. Per aquest motiu s’ha creat la Direcció General de Salut Mental.

S’abordaran les solucions des de la prevenció i la promoció de la salut mental, la cura del professional sanitari, la lluita contra el suïcidi, la diagnosi precoç, la coordinació entre els diferents nivells assistencials, la lluita contra l’estigma i la formació multidisciplinària i la recerca.

Direccions generals

En el marc d'aquest gran pacte per la salut, s'han fet públics els principals projectes de les direccions generals, que s'apunten a continuació:

Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum

 • Facilitar l’accés als medicaments de dispensació hospitalària als pacients a través de la col·laboració de la farmàcia hospitalària amb la farmàcia comunitària.
 • Col·laboració de la xarxa de farmàcia comunitària amb atenció primària en el control de pacients crònics i polimedicats.
 • Crear el Registre autonòmic de professionals sanitaris.
 • Elaborar una nova Llei d’ordenació farmacèutica.

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

 • IdISBa: Suport a la recerca biotecnològica i sanitària. Ja han finalitzat els processos de reacreditació. L’IdISBa té 7 àrees científiques d’interès identificades que agrupen 55 grups de recerca.
 • Es reforçarà la col·laboració amb la xarxa assistencial concertada per millorar-ne l’assistència i establir sinergies en investigació.

Direcció General de Salut Pública

 • Tractament de dades i coordinació per poder avançar-nos a les emergències epidemiològiques i generar ecosistemes segurs.
 • Millorar les cobertures vacunals.
 • Programes de detecció precoç del càncer.
 • Campanyes de promoció i prevenció de la salut
 • Voluntats anticipades. Consolidació i promoció del dret de la ciutadania a fer una Declaració de voluntat anticipada.

Direcció General de Salut Mental

 • Prevenció i promoció de la salut mental.
 • Tenir cura del professional sanitari.
 • Lluita contra el suïcidi.
 • Diagnosi precoç de la malaltia mental.
 • Coordinació entre els diferents nivells assistencials i amb els serveis socials en la malaltia mental, amb especial atenció a la reinserció comunitària.
 • Lluita contra l’estigma.
 • Formació multidisciplinària i recerca

El Servei de Salut

 • Es reactivarà la carrera professional (congelada des de 2018).
 • Es reclamarà el plus d’insularitat al Govern de l’Estat.
 • Es preveu l’aprovació d’ofertes públiques de treball i concursos de trasllat oberts.
 • Sobre el tema de les agressions al personal sanitari, s’aplicaran les mesures necessàries per millorar la situació del personal i el grau de satisfacció amb el Servei de Salut.

També s'ha anunciat un pla de xoc contra les llistes d’espera i la recuperació, a mitjà termini, del Decret de garantia de demora; l’impuls al nou Son Dureta com a centre de referència de l’atenció a la cronicitat; l’impuls d’una estratègia que avaluï l’impacte ambiental de l’activitat dels centres del Servei de Salut; la modernització del sector sanitari públic (amb inversió en noves tecnologies i administració digital) i, finalment, donar més suport a la reproducció assistida.

[Font: Conselleria de Salut. 13/09/2023]

[Foto: Conselleria de Salut]