El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital General Mateu Orfila ha editat el Pla de part i naixement, dirigit a les dones embarassades, perquè puguin expressar per escrit la seva voluntat i les seves preferències amb relació a l’atenció que volen rebre en el moment del part.

Es tracta d’un petit llibre que recull informació sobre tot el procés —des del període de dilatació o la fase d’expulsió fins a la cura i l’atenció immediata del nounat—, en el qual les gestants poden manifestar els seus desitjos sobre les diferents alternatives que tenen a l’abast, igual d’eficaces o segures: hi poden indicar, per exemple, quin ambient els agradaria a la sala de parts, si prefereixen el monitoratge continu o el discontinu durant la dilatació, si volen algun tipus d’analgèsia farmacològica o epidural o si tenen decidit donar la sang del cordó umbilical.

Llegeix més...

El personal de la Sala de Parts de l’Hospital General Mateu Orfila ha organitzat un cicle de xerrades d’acollida a les dones embarassades amb la finalitat d’apropar l’entorn hospitalari a les gestants i les seves parelles. Aquestes trobades se celebraran cada darrer divendres de mes a la sala d’actes de l’Hospital. El gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, Manuel Yebra, i el cap del servei de Ginecologia de l’Hospital, el Dr. Juan Carlos Hermoso, han estat els encarregats de donar la benvinguda a les 24 dones i als seus acompanyants que han participat a la primera sessió. El Dr. Hermoso ha destacat la qualitat de tot l’equip humà del Servei, i ha assegurat que el centre compta amb unes instal·lacions i uns mitjans immillorables per atendre a les  gestants.

Aquestes xerrades, que imparteixen les comares del centre, van dirigides a totes les embarassades d’entre 34 i 37 setmanes de gestació i, durant dues hores, s’ofereix una visió global de tot el procés del part i postpart amb informació concreta sobre el funcionament del paritori del Mateu Orfila.

Llegeix més...

En el BOE núm. 268, de 5 de novembre, s'ha publicat l'Ordre SSI/2057/2014, de 29 d'octubre de 2014, per la qual es modifiquen els annexos III, IV i V del Reial decret-llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzamatge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans.

Les Directives europees sobre el tema es van integrar al Dret espanyol a través del Reial decret-llei 9/2014, de 4 de juliol.

L'Ordre SSI/2057 trasllada la Directiva 2012/39/UE de la Comissió i actualitza els annexos del Reial decret-llei 9/2014, pel que fa a la prevalença del HTLV i a l'avaluació dels donants de cèl·lules reproductores. Així mateix, es perfecciona la informació facilitada al donant viu.

Llegeix més...

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Comarcal d’Inca ha realitzat una enquesta per valorar el grau de satisfacció dels professionals de l’Hospital, dels centres d’Atenció Primària i dels centres sociosanitaris, i també dels pacients que reben prestacions directes d’aquest servei, amb relació a la cartera de serveis que ofereix. Hi han participat més de 120 persones (67 pacients i 64 professionals sanitaris), en aquest primer informe, però es pretén repetir l’enquesta semestralment per tal de mesurar periòdicament el grau de satisfacció de totes les persones que reben prestacions d’aquest servei.

Les preguntes formulades en aquest estudi, que s’ha desenvolupat al llarg dels mesos de setembre i octubre, anaven dirigides a valorar quatre aspectes: l’organització del servei, l’atenció oferida per infermeria, la prestada per l’equip farmacèutic i el grau de satisfacció general sobre el servei. Dels quatre aspectes, el que ha aconseguit la millor puntuació ha estat l’atenció farmacèutica, però seguida molt de prop per la resta, cosa que confirma que tant els professionals com els pacients tenen un alt grau de satisfacció pels serveis que presten els treballadors del Servei de Farmàcia: la nota mitjana global que els pacients li han atorgat ha assolit el 4,77 de 5, mentre que els professionals sanitaris l’han puntuat amb un 4,19.

Llegeix més...

El Col·legi de Metges de les Illes Balears i Novartis han organitzat el curs "Estrategias de cambio social para directivos de asociaciones de pacientes", que es va celebrar a la seu del Col·legi. 

El curs ha estat inaugurat pel president del Col·legi de Metges, el Dr. Antoni Benassar, el conseller de Salut, el Sr. Martí Sansaloni, i la responsable de l'Àrea de Pacients de Novartis, la Sra. Àngels Costa. Alguns dels participants han estat el Dr. Xavier Corbella, cap del Servei de Medicina Integral de l'Hospital Universitari de Bellvitge, i el Dr. Joan Carles March, codirector de l'Escola de Pacients i primer president del comitè de tècnics de la Xarxa d'Escoles de Salut per a Ciutadans, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Llegeix més...

El Centre de Salut de Trencadors, que ofereix assistència sanitària d’atenció primària a la població de s’Arenal de Llucmajor i d'altres nuclis costaners del municipi, ampliarà les instal·lacions per tal d’oferir una millor qualitat assistencial als usuaris gràcies al conveni de col·laboració subscrit entre el Servei de Salut i l’Ajuntament de Llucmajor. L’ampliació serà possible perquè aquest cedirà l’edifici contigu al Centre de Salut —ocupat actualment pels Serveis Socials— per encabir-hi dues noves consultes i tres despatxos destinats al personal sanitari i administratiu, en un espai de 386 m2 distribuïts en un soterrani, una planta baixa i una planta superior.

El conveni de col·laboració entre ambdues entitats suposa la cessió de l’edifici de titularitat municipal al Centre de Salut de Trencadors. A canvi, el Servei de Salut destinarà 20.000 € a atendre les despeses de trasllat i posada en marxa del local on s’ubicaran les noves dependències de Serveis Socials. Aquest acord permetrà estalviar la construcció d’una nova planta al centre de salut actual, tal com preveia el Pla de desenvolupament de la xarxa sanitària 2011-2018, amb un cost de 2,5 milions d’euros.

Llegeix més...

El dia 15 de setembre s’han iniciat les obres a la vorera del carril de pujada (sentit Ronda E-10) del carrer Corona, unes obres que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat tant dels vehicles d'emergències com dels usuaris al nou Hospital Can Misses. Les obres, que tendran una durada estimada de dues a tres setmanes, es realitzaran en diferents punts del carrer Corona i estaran dirigides a millorar els accessos dels vianants i vehicles. Les zones de la vorera en què s'actuarà són a l'altura l'edifici B de Consultes Externes del nou Hospital Can Misses, davant de l'edifici D (entrada principal del nou complex hospitalari), també davant de l'edifici F i, finalment, a l'altura de l'entrada de l'hospital actual.

Una de les millores que es persegueix amb aquestes obres, coordinades amb l'Ajuntament de Vila, és la ubicació d'una parada d'autobús davant de l'edifici de Consultes Externes, mantenint la parada existent a l'altura de l'hospital actual, que permeti als pacients que utilitzin aquest mitjà de transport públic l'accés directe a l'edifici de consultes. A més, a l'altura de l'edifici F, que és on es trobarà el Servei de Rehabilitació, s'habilitarà un espai d'estacionament per a 5 ambulàncies que permetrà la descàrrega de pacients de manera lateral i posterior, evitant l'obstrucció de la calçada. Aquest espai estarà reservat per a les ambulàncies programades que transportin pacients per a rehabilitació. També es crearà una àrea de parada ràpida de vehicles davant de l'edifici D (entrada principal al nou Hospital Can Misses) que permetrà als usuaris deixar els pacients a l'entrada del nou complex hospitalari.

Llegeix més...

L’Àrea de Salut de Menorca ha estat preseleccionada per optar a formar part de la xarxa estatal de Centres Compromesos amb l’Excel·lència en Cures (CCEC) per a la implantació de guies de bones pràctiques en l’àmbit de la infermeria.

Es tracta de la segona edició d’una convocatòria oberta a tots els centres públics d’Espanya, que promou l’Instituto de Salud Carlos III, per fomentar i desenvolupar amb èxit guies de bones pràctiques basades en l’evidència creades per l’Associació d’Infermeres d’Ontario (Canadà). Aquesta iniciativa, que s’ha adoptat a països com ara Austràlia, els Estats Units o Xile mitjançant el projecte internacional Best Practice Spotlight Organization (BPSO), permet als centres seleccionats mantenir un acord de tres anys per guiar i facilitar la implantació de les guies clíniques per mitjà de formació, monitoratge i seguiments continus.

Llegeix més...

L’Hospital Universitari Son Espases arriba als 35 donants d’òrgans l’any 2014. El centre de referència supera, quan falten tres mesos per acabar l’any, els 34 donants d’òrgans que es varen registrar l’any passat. Dels 35 donants de l’any 2014, el 80 % han estat multiorgànics, la qual cosa ha suposat l’obtenció de 110 òrgans: 58 ronyons , 29 fetges, 9 cors, 11 pulmons i 3 pàncrees; a més, també s’han obtingut 48 còrnies i múltiple teixit osteotendinós. Cal ressaltar que el 22,8 % dels donants han estat persones estrangeres. A l’Hospital Universitari Son Espases es genera el 91 % de l’activitat de donació d’òrgans de les Illes Balears.

Un altre fet destacat és que, durant el 2014, s’han trasplantat a Son Espases 29 ronyons de donants morts i 1 ronyó de donant viu. De tots els òrgans obtinguts, només el 8,9 % s’han rebutjat en el quiròfan. Aquesta xifra fa palesa l’òptima valoració i el manteniment del donant que fan els equips que s’encarreguen del procés de la donació a l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

L’Hospital General Mateu Orfila ha implantat un nou protocol d’avaluació del risc nutricional i instauració de suport nutricional de pacients oncològics amb l’objectiu de reduir els efectes secundaris i les complicacions dels tractaments, facilitar el control dels símptomes i millorar la qualitat de vida d’aquests pacients. Es tracta d’un projecte de recerca que promouen el Dr. Gabriel Mercadal, doctor en farmàcia i nutrició i especialista en farmàcia hospitalària al Mateu Orfila, i el dietista-nutricionista associat al Servei, Josep Lluch, amb el suport de tot un equip multidisciplinari de professionals (oncòlegs, metges especialistes en cures pal·liatives, farmacèutics, infermeria, dietistes-nutricionistes, etc.)

Segons explica Josep Lluch, la desnutrició és molt freqüent en els pacients oncològics, tenint en compte que està present en el 40-80 % dels casos, depenent del tipus, la localització i l’estadi del tumor. La malnutrició s’associa a un augment en el nombre i en la gravetat de les complicacions, la qual cosa suposa una morbimortalitat més alta d’aquests pacients, la disminució de la tolerància al tractament oncològic i la reducció de la qualitat de vida. Per això, és prioritari fer-ne una valoració adequada de l’estat nutricional per diagnosticar els casos de malnutrició i establir un tractament correcte i, a més, detectar els pacients amb un risc més alt de patir-ne a fi d’aplicar-los un tractament nutricional preventiu.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.