El 23 de novembre van finalitzar les tasques de revisió per a l'acreditació del nivell III de l'Hospital Universitari Son Espases.

Tècnics de la Direcció General d'Acreditació han conclòs les revisions amb les planificacions de Farmàcia, el darrer servei que ha participat en aquestes tasques.

D'aquesta manera, els tècnics han acabat les revisions, que es van iniciar el passat 25 d'octubre i que han recollit la planificació d'un total de setze serveis de l'Hospital Son Espases.

L'acreditació de nivell III —la més alta— suposa, d'una banda, que l'Hospital Son Espases disposa d'una metodologia per complir els estàndards de qualitat; i, de l'altra, una aposta i un compromís per a l'excel·lència i la millora contínua.

Llegeix més...

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Participació i Transparència de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, ha millorat el Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El portal, que està a disposició dels ciutadans de les Illes Balears, ha millorat en visualitat i accesibilitat. Ofereix informació de caràcter econòmic i financer; organitzatiu; sobre els càrrecs públics; sobre participació ciutadana; contractació, convenis i subvencions, entre d'altres.

Així mateix, en el nou web es poden trobar continguts de dret d'accés a la informació pública, atès que permet accedir al nou web de pressuposts de 2017 i consultar els indicadors de transparència 2016.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, acompanyada per la subdirectora d'Atenció a la Cronicitat i Malalties poc Freqüents, Angélica Miguélez, i per la cap de servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Son Espases, Ana Martín-Santiago, s'ha reunit amb els representants de l'Associació Espanyola d'Ictiosi a les Illes Balears per anunciar-los la recuperació de la prestació gratuïta dels emol·lients que requereixen per controlar la seva malaltia.

La retirada d'aquesta prestació gratuïta l'any 2012 ha suposat a cada persona afectada haver d'assumir bona part del cost dels emol·lients, en funció dels seus ingressos.

El consum mitjà mensual de cada pacient amb ictiosi congènita autosòmica recessiva (tipus Arci) se situa al voltant dels 300 euros —i fins a 500 € en els casos més greus— en la compra d'aquests productes que són essencials per evitar esquerdes a la pell, infeccions i altres complicacions que poden arribar a comprometre la seva supervivència.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat la despesa corresponent a l'expedient de contractació de l'arrendament de vehicles per al transport sanitari terrestre urgent a les Illes Balears per valor de 12.271.215 €, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

Aquest contracte té per objecte arrendar 60 vehicles: 20 de suport vital avançat (SVA); 38 de suport vital bàsic (SVB) i 2 vehicles d'intervenció ràpida (VIR).

L'arrendament possibilita que els vehicles passin a dependre directament del Servei de Salut, independentment del model de gestió del servei. Aquesta opció permetrà controlar millor els vehicles, en benefici de la qualitat de la prestació.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i la gerent de l'Hospital de Manacor, Catalina Vadell, s'han reunit amb els batles i els delegats de sanitat dels ajuntaments de l'àrea d’influència de l'Hospital, dins el marc de la Comissió de Participació Ciutadana.

Hi han assistit representants dels municipis d'Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Montuïri, ses Salines, Sant Joan, Sant Llorenç, Santanyí, Son Servera i Vilafranca. No han pogut ser-hi presents els representants de Porreres, Ariany i Petra.

L'Hospital de Manacor presta assistència a unes 140.000 persones, població total d'aquests quinze municipis, mentre que l'any 1998 —poc després de l'obertura del centre— atenia 103.000 persones.

La consellera ha destacat la favorable evolució de les llistes d'espera; en concret, pel que fa a l'espera quirúrgica, el nombre de persones que esperaven més de sis mesos per a una intervenció ha passat de les 409 de començament d'any a les 42 a dia d'avui, mentre que  la demora mitjana per a una intervenció ha passat de 136 dies al mes de gener a 73 a principis del mes de novembre.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i el coordinador autonòmic de Salut Mental, Oriol Lafau, s'han reunit amb Alejandro Lucas i María del Castillo Ramírez, president i vicepresidenta de Chrysallis, Associació de Famílies de Menors Transsexuals de les Illes Balears.

Durant la trobada, la consellera ha anunciat als representants de l'entitat que el Servei de Salut ja treballa per modificar el nom dels nins i de les nines transsexuals en la història clínica i en les targetes sanitàries, a fi d'adaptar-les al sexe sentit i normalitzar, amb això, la realitat d'aquests menors també en l'àmbit sanitari.

D'altra banda, la Conselleria de Salut ha informat que es fa feina de manera consensuada amb Atenció Primària i Endocrinologia per millorar els circuits assistencials dels menors transsexuals.

Llegeix més...

Els infants ingressats a la planta de Pediatria de l'Hospital Universitari Son Espases han rebut la visita dels soldats imperials de l'univers fílmic d'Star Wars, que han amenitzat la seva estada hospitalària.

La iniciativa ha estat impulsada per l'associació Amigos de la Ciencia Ficción (AACF) i ha comptat amb la participació de la Fundació Indig, la Spanish Garrison Legion 501 i dels professionals de Make-t up, que han maquillat els infants hospitalitzats.

Els personatges d'Star Wars han visitat les dues unitats d'hospitalització de Pediatria i la Unitat de Crònics i han compartit una estona amb els infants hospitalitzats. Els soldats anaven carregats amb regals per als més petits i amb relats relacionats amb la temàtica d'Star Wars, que han entretengut i entusiasmat els infants.

Llegeix més...

La consulta externa de Farmàcia de l'Hospital Mateu Orfila ha incorporat a l'equip una infermera amb l'objectiu de donar suport a la tasca de seguiment dels pacients i controlar aspectes com ara la tolerabilitat i l'adherència als medicaments, a més d'administrar els medicaments biològics injectables que es prescriuen en tractaments com ara l'artritis, la psoriasi o les hipercolesterolèmies.

Des de fa unes setmanes, aquesta nova consulta d'infermeria, que assumeix Paqui Moral, atén els pacients cada divendres, de les 11 a les 15 hores, tot i que està previst que el servei s'ampliï gradualment al llarg de l'any vinent.

Segons explica el Dr. Biel Mercadal, farmacèutic, la tasca d'infermeria en aquest Servei és fonamental, ja que s'hi estan tractant medicaments amb una complexitat, un perfil d'efectes secundaris i un elevat cost que requereixen una gestió molt més estricta per garantir-ne l'ús racional i protocol·litzat. "Hem de tenir en compte, a més, que en aquest Servei de Farmàcia és molt important vetllar perquè els pacients prenguin la medicació correctament i regularment, ja que es tracta d'un aspecte crític en molts de tractaments, com ara el del VIH", ha afegit el Dr. Mercadal.

Llegeix més...

L'Hospital Mateu Orfila reforça l'atenció dels pacients oncològics de Menorca amb la creació i la posada en marxa a partir d'avui, 18 de novembre, d'una nova consulta d'infermeria especialitzada en la cura dels pacients amb càncer.

La consulta, ubicada a l'Hospital de Dia, tendrà caràcter setmanal (cada divendres de 9 a 15 hores) i serà atesa per un equip format per cinc professionals: Juan Luis Gassín, Raquel Fernández, Arian Angelats, Joana Camps i Fernando Calvo-Rubio. Cada un d'ells es farà càrrec d'un determinat grup de pacients segons la seva patologia, de manera que el seguiment sigui tan especialitzat i individual com sigui possible i s'estableixi una relació de confiança mútua en benefici d'una qualitat assistencial més bona.

En una primera visita, a la consulta es durà a terme un procés d'acolliment del pacient que servirà per reforçar la informació proporcionada per l'oncòleg en el moment del diagnòstic de la malaltia. "Volem que els pacients i els seus familiars disposin d'un espai on poder plantejar tots els dubtes que els hagin pogut sorgir després de l'impacte que representa rebre la notícia de patir un càncer", segons ha explicat Juan Luis Gassín, supervisor d'infermeria de l'Hospital de Dia. A més, es farà una recollida de dades sobre la història clínica i els antecedents dels pacients i se'ls entregarà una guia d'informació i cures a la qual es detallen, entre d'altres aspectes, els efectes secundaris relacionats amb cada tipus de tractament de quimioteràpia.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut subvenciona amb 149.400 euros el projecte Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona (Metabús) de Creu Roja Illes Balears, que consisteix en una ambulància adaptada que dispensa metadona cada dia a tots els usuaris dels diferents centres d'atenció a les drogodependències (CAD) de Palma que, per motius de treball o de salut, no poden acudir a un centre o que, per diverses problemàtiques socials, han de fer una dispensació de metadona supervisada des d'un punt de vista sanitari.

Creu Roja Espanyola Illes Balears és l'única entitat en l'àmbit de la comunitat autònoma que presta a aquests grups de població vulnerables i en risc d'exclusió social un servei considerat d'interès públic, social i humanitari, cosa que fa factible la concessió de la subvenció mitjançant el procediment directe. El cost total del projecte és de 149.400,00 € i el període d'execució és de dia 1 de gener a dia 31 de desembre de 2016.

Llegeix més...