Els professionals de la Unitat Comunitària de Rehabilitació (UCR) de l'Hospital Comarcal d'Inca han atès 35 usuaris amb trastorns mentals greus i els seus familiars durant l'any 2015.

Una UCR és un recurs adreçat a la població amb algun trastorn mental greu on es treballa amb programes de rehabilitació i recuperació específics i individualitzats, amb una intervenció integral i biopsicosocial, en funció de les necessitats i les capacitats detectades en cada pacient i utilitzant sempre l'activitat com a instrument terapèutic. L'objectiu principal d'aquest tipus de dispositiu és aconseguir el grau màxim d'autonomia personal i independència, el control de símptomes, la integració sociocomunitària i millorar la qualitat de vida i el benestar dels usuaris.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i el batle d'Inca, Virgili Moreno, han visitat les instal·lacions de la UCR d'Inca, situades a la Unitat Bàsica de Salut (UBS) de So na Monda des de final de l'any passat. A la visita també han estat presents la gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, Soledad Gallardo; el coordinador autonòmic de Salut Mental, Oriol Lafau; el cap del Servei de Psiquiatria de l'Àrea Sociosanitària de Son Espases, Rainer Oberguggenberger, i el coordinador de la UCR d'Inca, Óskar Clar.

Llegeix més...

Els hospitals públics del Servei de Salut han reduït en 11,89 i en 15,3 dies el temps que esperen els pacients per a una intervenció quirúrgica i per a una consulta amb l'especialista, respectivament. Així doncs, en data de 31 de març de 2016 s'ha registrat una davallada d'un 11 % en la mitjana del temps de demora dels pacients que estan pendents d'una operació, i d'un 17 % de les persones que esperen per ser ateses per l'especialista. A més, ha davallat un 22 % el nombre de pacients que esperen més de sis mesos per a una intervenció quirúrgica i un 10 % el nombre de pacients que esperen més de dos mesos per a una consulta.

En data de 31 de març de 2016, 13.845 pacients estaven pendents d'una intervenció quirúrgica. Respecte de l'any anterior, la demora mitjana ha passat de 107,5 a 95,61 dies. En el cas dels pacients que esperen més de sis mesos per a una operació, el nombre ha davallat un 22 %, ja que ha passat de 2.375 a 1.831.

Llegeix més...

Els professionals de l'atenció primària van atendre 1.781.268 consultes als centres de salut de les Illes Balears del gener al març de 2016. Els facultatius van rebre 931.819 visites, amb una mitjana de 30 consultes per metge i dia. Per la seva banda, el personal d'infermeria va atendre 667.538 visites, amb una mitjana de 18,9 consultes per infermer i dia. Finalment, els pediatres van atendre 181.911 visites, amb una mitjana de 23 consultes per facultatiu i dia. Quant a l'atenció domiciliària, es van fer un total de 37.349 visites.

En els registres per illes, Mallorca va comptabilitzar 1.424.631 consultes; Menorca, 130.305, i Eivissa i Formentera, 229.332. A aquestes xifres cal afegir el nombre de consultes dels Punts d'Atenció Continuada (PAC) i del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP), que sumen un total de 259.429.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, s'ha reunit amb la batlessa de l'Ajuntament de Maó, Conxa Juanola.

Després d'aquesta reunió, l'Ajuntament ha emès l'informe favorable al permís d'obra per a la construcció del búnquer on s'instal·larà el Servei d'Oncologia radioteràpica de l'Hospital Mateu Orfila. Des de la Conselleria s'ha anunciat que les obres de construcció començaran en el termini d'un mes.

Cal recordar que el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) ha licitat el contracte de concessió del servei públic d'oncologia radioteràpica corresponent a la població de les àrees de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera, per un pressupost de 17.483.342,90 €, que s'adjudicarà per un termini de 7 anys, prorrogable a 10 anys. Amb la implantació d'aquest servei es garanteix que tots els ciutadans de les Illes Balears rebin una assistència sanitària de qualitat i de proximitat. Així es farà possible que entre dos-cents i tres-cents pacients puguin ser atesos a la seva illa de residència, amb la qual cosa s'evitarà que s'hagin de desplaçar a Palma per ser-hi tractats.

Llegeix més...

Membres de l'Associació d'Amics de la Ciència Ficció, de la Legió 501 i de la Fundació per una Infància Digna s'han disfressat d'alguns dels personatges de la saga de «Star Wars» per visitar a nens hospitalitzats a l'Hospital Son Llàtzer.

Darth Vader i altres coneguts personatges de la saga de la Guerra de les Galàxies han visitat l'àrea de Pediatria de l'Hospital Son Llàtzer, on han conversat amb alguns dels nens ingressats. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'Associació d'Amics de la Ciència Ficció, i en la qual col·laboren la Legió 501, la Fundació per a una Infància Digna i la Fundació Kalonge.

És la primera vegada que els voluntaris, disfressats dels personatges de Star Wars, acudeixen a l'Hospital Son Llàtzer per tractar d'amenitzar els nens hospitalitzats i repartir regals.

Llegeix més...

La Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Hospital Son Llàtzer ha rebut el diploma que acredita l'obtenció del certificat per la norma ISO 9001:2008. El gerent de l'Hospital, Xisco Marí, ha lliurat aquest distintiu a la responsable de la Unitat, Marga Covas, en un acte en el qual també han estat presents el director assistencial, José M.ª Gámez, i la responsable de la Unitat de Qualitat i Medi Ambient, Montse García.

La Unitat d'Atenció a l'Usuari i la Unitat de Qualitat de l'Hospital Son Llàtzer han treballat per obtenir el certificat ISO 9001:2008, orientat a aconseguir una gestió per processos de les sol·licituds que els usuaris presenten a l'Hospital. Aquesta certificació suposa una millora basada en els principis de la norma ISO i en els valors de l'Hospital, aconseguida gràcies a l'esforç, l'entusiasme i el treball en equip de tots els integrants de la Unitat d'Atenció a l'Usuari.

Llegeix més...

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat va presidir una reunió del Consell Assessor per a la Millora de l'Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques, en la qual es va informar de l'esborrany de la Llei d'accessibilitat universal de les Illes Balears, relacionada amb les persones que tenen alguna discapacitat visual, auditiva o motora.

Algunes mesures que s'han inclòs en aquest esborrany, millorables i en procés de diàleg, són:

Espais públics i edificis
En els espais urbans i en els espais naturals es garantirà l'accesibilitat. Pel que fa als habitatges, es reservarà un percentatge per a les persones amb mobilitat reduïda, tant si és una promoció pública com privada.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat coordinarà el desenvolupament d'un nou programa europeu anomenat Innov-Care, el qual es durà a terme fins al 30 de setembre de 2018. L'objectiu és millorar l'atenció i assistència a persones afectades per malalties rares i a les seves famílies.

A Espanya hi ha uns tres milions de pacients afectats, majoritàriament nens i adolescents, els quals pateixen una de les 7.000 patologies diferents de malalties rares.

Al programa, entre altres aspectes, s'avaluaran les necessitats d'aquests pacients i dels models d'atenció social existents actualment. Igualment, es realitzaran intercanvis de coneixements i bones pràctiques entre els centres de referència dels estats europeus adscrits.

Llegeix més...

L'Hospital de Manacor ja disposa de la versió d'HCIS de Hewlett Packard Enterprise. Això ha suposat un procés d'unificació de la versió dels sistemes d'informació hospitalària amb els hospitals d'Inca, de Menorca i Son Llàtzer.

La migració a HPE-HCIS 3.8.1 permet realitzar les aplicacions següents: consultes telemàtiques entre els diferents serveis de l'Hospital i gestionar de forma més fácil les multicites i el preingressos, unificar fonts d'informació, eliminar sistemes paral·lels i permetre implantar el mòdul de prescripció electrònica. D'aquesta manera s'espera millorar la qualitat de l'atenció i la seguretat dels pacients.

Tal com expliquen els responsables del programa, es preveu —a més de l'actualització tecnològica— incorporar millores en la majoria dels circuits, entre les quals destaca una gestió integral i unificada de tot el procés quirúrgic, des de la inclusió dels pacients en la llista d'espera fins a la resolució del procediment.

Llegeix més...

El Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espaases, després de l'auditoria feta recentment, manté i amplia l'acreditació segons la norma UNE-EN ISO 15189:2013.

La Comissió d'Acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) ha acordat mantenir l'acreditació al Servei d’Anàlisis Clíniques segons la norma UNE-EN ISO 15189: 2013, “Laboratoris Clínics. Requisits Particulars per a la Qualitat i la Competència”. Aquesta acreditació declara la competència tècnica del Laboratori per desenvolupar les seves activitats i garanteix l’acompliment dels requisits establerts per les normes internacionals de qualitat. Així mateix, cal recordar que el Laboratori ha ampliat el seu abast d’acreditació fins a un total de 222 proves, fet que implica que sigui un dels laboratoris amb més determinacions acreditades d’Espanya.

El Servei d’Anàlisis Clíniques va ser acreditat per primera vegada el mes de març de 2010 i ha mantingut i ampliat el seu abast fins avui en dia, en què, aproximadament, el 90 % de la seva activitat, s’efectua amb el reconeixement de l’ENAC. La competència tècnica abraça tot el procés de l’anàlisi, des de la preparació i la identificació dels pacients, la presa de mostres i el transport, fins a la validació i la interpretació de l’informe del laboratori.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.