El Col·legi de Metges de les Illes Balears i Novartis han organitzat el curs "Estrategias de cambio social para directivos de asociaciones de pacientes", que es va celebrar a la seu del Col·legi. 

El curs ha estat inaugurat pel president del Col·legi de Metges, el Dr. Antoni Benassar, el conseller de Salut, el Sr. Martí Sansaloni, i la responsable de l'Àrea de Pacients de Novartis, la Sra. Àngels Costa. Alguns dels participants han estat el Dr. Xavier Corbella, cap del Servei de Medicina Integral de l'Hospital Universitari de Bellvitge, i el Dr. Joan Carles March, codirector de l'Escola de Pacients i primer president del comitè de tècnics de la Xarxa d'Escoles de Salut per a Ciutadans, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Llegeix més...

El Centre de Salut de Trencadors, que ofereix assistència sanitària d’atenció primària a la població de s’Arenal de Llucmajor i d'altres nuclis costaners del municipi, ampliarà les instal·lacions per tal d’oferir una millor qualitat assistencial als usuaris gràcies al conveni de col·laboració subscrit entre el Servei de Salut i l’Ajuntament de Llucmajor. L’ampliació serà possible perquè aquest cedirà l’edifici contigu al Centre de Salut —ocupat actualment pels Serveis Socials— per encabir-hi dues noves consultes i tres despatxos destinats al personal sanitari i administratiu, en un espai de 386 m2 distribuïts en un soterrani, una planta baixa i una planta superior.

El conveni de col·laboració entre ambdues entitats suposa la cessió de l’edifici de titularitat municipal al Centre de Salut de Trencadors. A canvi, el Servei de Salut destinarà 20.000 € a atendre les despeses de trasllat i posada en marxa del local on s’ubicaran les noves dependències de Serveis Socials. Aquest acord permetrà estalviar la construcció d’una nova planta al centre de salut actual, tal com preveia el Pla de desenvolupament de la xarxa sanitària 2011-2018, amb un cost de 2,5 milions d’euros.

Llegeix més...

El dia 15 de setembre s’han iniciat les obres a la vorera del carril de pujada (sentit Ronda E-10) del carrer Corona, unes obres que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat tant dels vehicles d'emergències com dels usuaris al nou Hospital Can Misses. Les obres, que tendran una durada estimada de dues a tres setmanes, es realitzaran en diferents punts del carrer Corona i estaran dirigides a millorar els accessos dels vianants i vehicles. Les zones de la vorera en què s'actuarà són a l'altura l'edifici B de Consultes Externes del nou Hospital Can Misses, davant de l'edifici D (entrada principal del nou complex hospitalari), també davant de l'edifici F i, finalment, a l'altura de l'entrada de l'hospital actual.

Una de les millores que es persegueix amb aquestes obres, coordinades amb l'Ajuntament de Vila, és la ubicació d'una parada d'autobús davant de l'edifici de Consultes Externes, mantenint la parada existent a l'altura de l'hospital actual, que permeti als pacients que utilitzin aquest mitjà de transport públic l'accés directe a l'edifici de consultes. A més, a l'altura de l'edifici F, que és on es trobarà el Servei de Rehabilitació, s'habilitarà un espai d'estacionament per a 5 ambulàncies que permetrà la descàrrega de pacients de manera lateral i posterior, evitant l'obstrucció de la calçada. Aquest espai estarà reservat per a les ambulàncies programades que transportin pacients per a rehabilitació. També es crearà una àrea de parada ràpida de vehicles davant de l'edifici D (entrada principal al nou Hospital Can Misses) que permetrà als usuaris deixar els pacients a l'entrada del nou complex hospitalari.

Llegeix més...

L’Àrea de Salut de Menorca ha estat preseleccionada per optar a formar part de la xarxa estatal de Centres Compromesos amb l’Excel·lència en Cures (CCEC) per a la implantació de guies de bones pràctiques en l’àmbit de la infermeria.

Es tracta de la segona edició d’una convocatòria oberta a tots els centres públics d’Espanya, que promou l’Instituto de Salud Carlos III, per fomentar i desenvolupar amb èxit guies de bones pràctiques basades en l’evidència creades per l’Associació d’Infermeres d’Ontario (Canadà). Aquesta iniciativa, que s’ha adoptat a països com ara Austràlia, els Estats Units o Xile mitjançant el projecte internacional Best Practice Spotlight Organization (BPSO), permet als centres seleccionats mantenir un acord de tres anys per guiar i facilitar la implantació de les guies clíniques per mitjà de formació, monitoratge i seguiments continus.

Llegeix més...

L’Hospital Universitari Son Espases arriba als 35 donants d’òrgans l’any 2014. El centre de referència supera, quan falten tres mesos per acabar l’any, els 34 donants d’òrgans que es varen registrar l’any passat. Dels 35 donants de l’any 2014, el 80 % han estat multiorgànics, la qual cosa ha suposat l’obtenció de 110 òrgans: 58 ronyons , 29 fetges, 9 cors, 11 pulmons i 3 pàncrees; a més, també s’han obtingut 48 còrnies i múltiple teixit osteotendinós. Cal ressaltar que el 22,8 % dels donants han estat persones estrangeres. A l’Hospital Universitari Son Espases es genera el 91 % de l’activitat de donació d’òrgans de les Illes Balears.

Un altre fet destacat és que, durant el 2014, s’han trasplantat a Son Espases 29 ronyons de donants morts i 1 ronyó de donant viu. De tots els òrgans obtinguts, només el 8,9 % s’han rebutjat en el quiròfan. Aquesta xifra fa palesa l’òptima valoració i el manteniment del donant que fan els equips que s’encarreguen del procés de la donació a l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

L’Hospital General Mateu Orfila ha implantat un nou protocol d’avaluació del risc nutricional i instauració de suport nutricional de pacients oncològics amb l’objectiu de reduir els efectes secundaris i les complicacions dels tractaments, facilitar el control dels símptomes i millorar la qualitat de vida d’aquests pacients. Es tracta d’un projecte de recerca que promouen el Dr. Gabriel Mercadal, doctor en farmàcia i nutrició i especialista en farmàcia hospitalària al Mateu Orfila, i el dietista-nutricionista associat al Servei, Josep Lluch, amb el suport de tot un equip multidisciplinari de professionals (oncòlegs, metges especialistes en cures pal·liatives, farmacèutics, infermeria, dietistes-nutricionistes, etc.)

Segons explica Josep Lluch, la desnutrició és molt freqüent en els pacients oncològics, tenint en compte que està present en el 40-80 % dels casos, depenent del tipus, la localització i l’estadi del tumor. La malnutrició s’associa a un augment en el nombre i en la gravetat de les complicacions, la qual cosa suposa una morbimortalitat més alta d’aquests pacients, la disminució de la tolerància al tractament oncològic i la reducció de la qualitat de vida. Per això, és prioritari fer-ne una valoració adequada de l’estat nutricional per diagnosticar els casos de malnutrició i establir un tractament correcte i, a més, detectar els pacients amb un risc més alt de patir-ne a fi d’aplicar-los un tractament nutricional preventiu.

Llegeix més...

A hores d’ara, només dos pacients menorquins estan pendents de ser citats per una primera consulta de dermatologia gràcies a la mesura implementada des de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per reduir les llistes d’espera en aquesta especialitat.

La mesura ha consistit, concretament, a obrir una nova consulta de dermatologia al Centre de Salut Verge del Toro (Maó) durant tots els dijous del mes de maig per atendre-hi exclusivament pacients en la primera visita. Els dermatòlegs varen atendre durant aquest mes 590 pacients en total —sumant-hi totes les consultes a l’Hospital General Mateu Orfila, al Centre de Salut Canal Salat i al Centre de Salut Verge del Toro—, cosa que representa un increment de 100 visites respecte del mes d’abril.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 103, de 31 de juliol, s’ha publicat la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció dels consumidors i usuaris de les Illes Balears.

Les autoritats públiques són les responsables d'assegurar els drets dels consumidors i usuaris, com puguin ser la seguretat i la salut, entre altres aspectes, i també d'impulsar la informació i educació dels consumidors.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons les seves competències i d’acord amb les normes estatals i comunitàries i amb la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris d’aquesta comunitat, ha disposat de la capacitat per lluitar per a la defensa dels consumidors i usuaris. Ara es fa necessari aprofundir en aquesta Llei.

Llegeix més...

L’Hospital de Manacor ha obtingut l’acreditació sanitària en grau de nivell I, que el converteix en el primer centre hospitalari públic de les Illes Balears que obté aquesta distinció. Aquesta acreditació sanitària és un reconeixement de la Conselleria de Salut envers els centres sanitaris que presten una atenció integral a la salut amb un nivell alt de qualitat i de participació ciutadana, de respecte a l’autonomia i de consideració de les expectatives dels pacients. Es tracta d’un procés de millora continuada de la qualitat de l’atenció que té com a finalitat garantir als usuaris que els establiments acreditats disposen dels recursos i de la capacitat per optimitzar la qualitat d’atenció minimitzant els riscs atribuïbles i de responsabilitat dels serveis.
Llegeix més...

En el BOIB núm. 107, de 9 d'agost, s’ha publicat l’Ordre de la conselleria d’Administracions Públiques d’1 d’agost de 2014 en la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

L’objectiu d'aquest Decret, entre d'altres, era redissenyar i reforçar els canals d’opinió dels ciutadans sobre els serveis públics de la CAIB, mitjançant l'ús del sistema de queixes i suggeriments. 

Així mateix, s’ha publicat la normativa posterior al Decret, que ha anat regularizant tant les comunicacions i les sol·licituds en suport electrònic com la millora contínua dels serveis.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.