Categories: Recursos humans, COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Es convoca una plaça de psicòleg/a a l'ajuntament d'Inca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 118 de dia 31 d'agost, s'ha publicat la convocatòria i bases per a cobrir interinament una plaça de personal funcionari interí psicòleg/a adscrita al programa temporal "Suport per a la nova temporalitat" de l'Àrea de Serveis Socials i posterior creació d'un borsí mitjançant el sistema de concurs.

En data 7 de juliol de 2021 la Junta de govern va aprovar el programa temporal denominat "Suport per a la nova normalitat" de l'Àrea de Serveis Socials. Amb la situació actual de l'impacte de la pandèmia en l'àmbit social i econòmic i la transició cap a l'anomenada «nova normalitat», cal la continuïtat del suport a la població afectada mitjançant la realització d'un programa temporal que pugui donar-li resposta sobre els recursos socials i econòmics existents en aquest sentit, per cobrir les seves necessitats urgents i inajornables actuals no permanents. L'objectiu del programa és el suport tècnic i administratiu a la ciutadania d'Inca (tant empreses i autònoms com particulars i famílies) afectada en l'àmbit econòmic i social per les conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 en el trànsit cap a la nova normalitat.

Funcions:

 • Atendre la ciutadania en relació amb els ajuts econòmics i socials creats a partir de la COVID-19 i la transició cap a la nova normalitat.
 • Atendre les demandes telefòniques de caràcter social i psicosocial.
 • Realitzar contenció i suport psicosocial si cal.
 • Dur a terme el triatge de les demandes rebudes segons protocol.
 • Informar, orientar i assessorar en matèria de drets, prestacions, i dels recursos existents, facilitant-hi l'accés a la ciutadania.
 • Coordinar-se i derivar als serveis i recursos existents.
 • Executar tasques administratives derivades de la feina diària.
 • Preparar la informació necessària per trametre a la ciutadania mitjançant l'establiment i l'elaboració de dossiers informatius i resums.
 • Formar i donar suport transversal a la resta de persones de les diferents àrees de l'Ajuntament implicades.
 • Aclarir els dubtes que es presentin sobre ajudes d'àmbit municipal i supramunicipal.
 • Derivar les persones usuàries, si cal, a Serveis Socials per a la valoració i el seguiment de les seves demandes i necessitats socials.
 • Participar amb l'equip tècnic.
 • Proporcionar pautes d'intervenció i orientació psicosocial a l'equip tècnic.
 • Col·laborar en l'elaboració d'informes, estadístiques i memòries.
 • Qualsevol altra funció atribuïble al seu lloc de feina i perfil professional.

Requisits:

 • Grau en Psicologia o títols oficials universitaris equivalents.
 • Títol oficial de màster universitari en Psicologia General Sanitària o certificat d'habilitació de psicòleg general sanitari o títol oficial d'especialitat en Psicologia Clínica.
 • Català B2.
 • Col·legiat/ada d'alta al Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB)

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 118. 31/08/2021]

[Foto: rana ossama / All the troubles lie on his shoulder / CC-by-sa-2.0]