Categoria: Recursos humans

Inici de la fase ordinària de carrera professional dels sanitaris de l’IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 61, de 25 d'abril de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de 24 d'abril de 2015, en el qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 22 d'abril de 2015, pel qual s'aprova l'inici de la fase ordinària del sistema de carrera professional del personal sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

L'any 2003 es va definir la carrera professional, mitjançant la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, així com el dret dels professionals dels serveis de salut a progressar de manera individualitzada com a reconeixement al seu desenvolupament profesional. També s'establiren els criteris generals que les comunitats autònomes havien de desplegar sobre el tema.

L'any 2006 es va regular la carrera professional del personal llicenciat i diplomat sanitari del Servei de Salut, tot modificant-se posteriorment.

El 2008 es va aprovar el desenvolupament del model de carrera professional del personal del Servei de Salut que pertany a les categories de caràcter no sanitari i en aquelles altres sanitàries que no requereixen titulació universitària.

Posteriorment, el 2010, a causa de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, es minoraren les quantitats d'aquests complements, que ara es tornen a reconèixer, segons les modificaciones introduïdes a la Llei 1/2015, sobre ordenació farmacèutica.

Aquest acord aprova l'inici de la fase ordinària del sistema de carrera professional del personal sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears. A partir de l'any 2016, les convocatòries per als diferents graus de la carrera professional es publicaran anualment, en el primer semestre. La norma especifica el procediment per al reconeixement individual, així com l'avaluació, el funcionament del òrgans d'avaluació, les auditories i el calendari de pagaments fins al 2017.

[Font: BOIB. Núm. 61. 25/04/2015 ]

Notícies relacionades a Infosalut 
*28/09/2015 - Suspensió temporal dels acords relacionats amb el desenvolupament de la carrera professional.
*
23/09/2015 - L'IB-Salut proposa tramitar el reconeixement de la carrera professional sense efectes econòmics.

*
16/09/2015 - Ajornament de l'aplicació del plus de carrera profesional.
*13/07/2015 - Aprovació de la taula per valorar els mèrits del personal sanitari del grup A1 de l'IB-Salut.
*15/05/2015 - Regulació de la carrera professional dels funcionaris i laborals de l'àmbit dels serveis generals.
*15/05/2015 - Inici de la fase ordinària de la carrera professional del personal de gestió i serveis de l'IB-Salut.
*30/04/2015 - Calendari perquè els estatutaris percebin les quantitats de la carrera professional dels acords de 2006 i 2008.

[Foto: Infosalut]