Categoria: Recursos humans

Calendari perquè els estatutaris percebin les quantitats de la carrera professional dels acords de 2006 i 2008

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 61, de 25 d'abril de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de 24 d'abril de 2015, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 22 d'abril de 2015, pel qual s'aprova el calendari, dels anys 2015 i 2016, perquè el personal estatuari percebi les quantitats que tengui reconegudes en els acords de 2006 i de 2008 sobre el sistema de promoció, desenvolupament professional i carrera professional del personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears.

L'any 2006 es va regular la carrera professional del personal llicenciat i diplomat sanitari del Servei de Salut, tot modificant-se posteriorment.

El 2008 es va aprovar el desenvolupament del model de carrera professional del personal del Servei de Salut que pertany a les categories de caràcter no sanitari i en aquelles altres sanitàries que no requereixen titulació universitària.

Posteriorment, el 2010, a causa de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, es minoraren les quantitats d'aquests complements, que ara es tornen a reconèixer, segons les modificaciones introduïdes a la Llei 1/2015, sobre ordenació farmacèutica.

El calendari de pagament pren com a punt de partida les quantitats establertes als acords de 2006 i 2008, que són les següents:

 El calendari aprovat és el següent:

- L'1 d'abril de 2015 s'incrementarà en 25 punts percentuals la quantitat establerta per aquests complements, que sumats als 48 punts que aquest personal percep actualment, dóna un total del 73 % de la quantitat total establerta segons el grup professional i el grau de carrera professional que hom tengui reconegut i consolidat.

- A partir de l'1 de gener de 2016 la quantitat serà del 95 % per als grups A1, A2, C1 i C2, i del 99 % per al grup AP.

El personal estaturari temporal percebrà les quantitats que li correspongui, en les mateixes dates i en els mateixos percentatges que el personal fix, però sempre referit al 25 % del grau I de la carrera professional.

[Font: BOIB. Núm. 61. 25/04/2015]

Notícies relacionades a Infosalut 
*
28/09/2015 - Suspensió temporal dels acords relacionats amb el desenvolupament de la carrera professional.
*
23/09/2015 - L'IB-Salut proposa tramitar el reconeixement de la carrera professional sense efectes econòmics.
*
16/09/2015 - Ajornament de l'aplicació del plus de carrera profesional.
*13/07/2015 - Aprovació de la taula per valorar els mèrits del personal sanitari del grup A1 de l'IB-Salut.
*15/05/2015 - Regulació de la carrera professional dels funcionaris i laborals de l'àmbit dels serveis generals.
*15/05/2015 - Inici de la fase ordinària de la carrera professional del personal de gestió i serveis de l'IB-Salut.
*30/04/2015 - Inici de la fase ordinària de carrera professional dels sanitaris de l'IB-Salut.

[Foto: Infosalut]