Categoria: Estudis i projectes

Efectes de l'hexafosfat de mio-inositol sobre la densitat mineral òssia en pacients que reben hemodiàlisi

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) i de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha participat en la publicació d'un article sobre com  l'administració intravenosa d'hexafosfat de mio-inositol atenua la calcificació de les artèries coronàries i de la vàlvula aòrtica.

Joan Perelló, investigador del IUNICS, de l'IdISBa i de la UIB, ha participat en la publicació d'un article amb el títol: "Effects of myo-inositol hexaphosphate (Snf472) on bone mineral density in patients receiving hemodialysis an analysis of the randomized, placebo-controlled calipso study", a la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

En l'estudi CaLIPSO, l'administració intravenosa d'hexafosfat de mio-inositol (SNF472), en dosis de 300 o 600 mg durant l'hemodiàlisi, va atenuar significativament la progressió de la calcificació de les artèries coronàries i de la vàlvula aòrtica.

El SNF472 inhibeix selectivament la formació d'hidroxiapatita, la darrera passa en la calcificació cardiovascular. Donat que el mineral ossi és predominantment hidroxiapatita, avaluam els canvis en la densitat mineral òssia en CaLIPSO.

Els pacients amb calcificació de les artèries coronàries en el moment del cribratge varen ser triats aleatòriament per rebre placebo, 300 mg de SNF472 o 600 mg de SNF472 en infusió intravenosa durant l'hemodiàlisi, tres vegades per setmana durant 52 setmanes.

Varen obtenir-se exploracions d'absorciometria de rajos X de doble energia a l'inici i al final del tractament, i es varen comparar els canvis entre grups des de l'inici mitjançant una anàlisi de covariància.

Dels 274 pacients aleatoritzats, 202 tenien escàners de rajos X de doble energia avaluables a l'inici i després de l'aleatorització. Els canvis mitjans en la densitat mineral òssia total del maluc des de l'inici fins a la setmana 52 varen ser de -1,5% en els grups de placebo i els de 300 mg de SNF472, i -2,5% en el de 600 mg de SNF472.

Els canvis mitjans de la densitat mineral òssia del coll del fèmur des de l'inici fins a la setmana 52 varen ser de -0,3% pels grups de placebo, -1,0% pels de 300 mg de SNF472 i -2,6% pels de 600 mg.

Les anàlisis de regressió no varen mostrar cap correlació entre el canvi en el volum de calci de les artèries coronàries i el canvi en la densitat mineral òssia en cap de les dues localitzacions. Els canvis en els nivells sèrics de fosfatasa alcalina, calci, magnesi, fosfat i hormona paratiroidal intacta varen ser similars en tots els grups de tractament. 

Varen notificar-se casos de fractura clínica en 4 de 90 pels grups de placebo, 3 de 92 en els grups de 300 mg de SNF472 i 6 de 92 pels de 600 mg.

La densitat mineral òssia va disminuir modestament en tots els grups durant 1 any. En el grup de 600 mg de SNF472, la reducció va semblar més pronunciada. Les fractures notificades varen ser poc freqüents en tots els grups.

Referència de l'article
Bushinsky DA, Raggi P, Bover J, Ketteler M, Bellasi A, Rodriguez M, et al. Effects of myo-inositol hexaphosphate (Snf472) on bone mineral density in patients receiving hemodialysis an analysis of the randomized, placebo-controlled calipso study. Clin J Am Soc Nephrol. 2021;16(5):736-45. doi: 10.2215/CJN.16931020. PubMed PMID: 33835939.

Enllaços Bibliosalut 

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]