Categoria: Estudis i projectes

Avaluació externa de la qualitat dels índexs sèrics: Programa espanyol SEQC-ML

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Laboratori dels Hospitals de La Paz, Cantoblanco i Carlos III, la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori, el Laboratori de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, el Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases, el Laboratori Echevarne, el Laboratori de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, el Laboratori de la Clínica Universidad de Navarra, el Catlab, el Laboratori del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, el Servei de Bioquímica de l'Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa i el Laboratori de l'Hospital Universitario Cruces, han participat en un estudi sobre la qualitat dels índexs sèrics.

Josep Miquel Bauçà i José Antonio Delgado, del Laboratori de l'Hospital Universitari Son Espases, han participat en la publicació d'un article amb el títol: "External quality assessment of serum indices: Spanish SEQC-ML program", a la revista Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Els índexs sèrics inclosos en els instruments de química clínica són àmpliament utilitzats pels laboratoris per avaluar la qualitat de les mostres. Els instruments que reporten resultats quantitatius permeten una avaluació del seu rendiment diagnòstic de forma similar a altres proves bioquímiques. La Societat Espanyola de Medicina de Laboratori (SEQC-ML) va posar en marxa el 2018 un programa mensual de Qualitat Externa d'índexs sèrics fent servir tres materials liofilitzats de distribució anual simultània. En aquest estudi es presenten els resultats dels tres primers anys del programa.

L'ús de quatre materials de control de qualitat amb concentracions diferents en tres mesos alternatius permet una avaluació anual de la precisió del participant. Els valors assignats s'estableixen per consens entre grups homogenis, considerant necessari un mínim de 10 participants per a una comparació en l'àmbit d'instrument. Els resultats de la diferència percentual mitjana per instrument permeten avaluar el biaix entre els grups.

La imprecisió dels tres índexs oscil·la entre el 3 i el 9%, sense grans diferències entre els instruments. Es varen observar diferències significatives en tots els índexs entre els instruments amb més de 10 participants (Roche Cobas, Abbott Architect, Abbott Alinity i Siemens Advia). El percentil 90 de la distribució de les diferències percentuals va utilitzar-se com a especificació de rendiment analític. Va observar-se una millora del rendiment en els tres primers anys del programa, probablement a causa de l'efecte de la corba d'aprenentatge. El 2020 es varen proposar especificacions de rendiment analític de 7,8, 12,2 i 9,7% per als índexs hemolític, ictèric i lipèmic, respectivament.

Els índexs sèrics tenen un gran impacte en la qualitat i la fiabilitat dels resultats de les proves de laboratori. La participació en programes de proves d'aptitud per a índex sèrics és útil per a fomentar l'harmonització entre proveïdors i laboratoris. 

Referència de l'article
Gómez Rioja R, Ventura M, Llopis MA, Bauça JM, Caballero Garralda A, Ibarz M, et al. External quality assessment of serum indices: Spanish SEQC-ML program. Clin Chem Lab Med. 20 octubre 2021;0(0). doi: 10.1515/cclm-2021-0786. PubMed PMID: 34670030.

Enllaços Bibliosalut 

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Instituto de Salud Carlos III]