Categoria: Estudis i projectes

Anàlisi comparativa de la dinàmica i els mecanismes in vitro del desenvolupament de la resistència a ceftolozane/tazobactam i imipenem/relebactam en clons d'alt risc de Pseudomonas aeruginosa XDR

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Microbiologia i la Unitat d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases i l'IdISBa han participat en la publicació d'un estudi in vitro que avalua el desenvolupament de resistències en clons d'alt risc de P. aeruginosa XDR en exposar-les a Ceftol./Tazob. i Imipenem-relebactam, analitzant mitjançant seqüenciació mecanismes genotípics associats. També hi ha participat el CIBER en Malalties Infeccioses (CIBERINFEC).

Maria A. Gomis-Font, Gabriel Cabot, Silvia López-Argüello, Laura Zamorano, Carlos Juan, Bartolomé Moyá i Antonio Oliver, membres del Servei de Microbiologia i la Unitat d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases i l'IdISBa i del CIBERINFEC, han participat en la publicació de l'article amb el títol: "Comparative analysis of in vitro dynamics and mechanisms of ceftolozane/tazobactam and imipenem/relebactam resistance development in Pseudomonas aeruginosa XDR high-risk clones" a la revista Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Els aïllats clínics XDR que pertanyen als clons d'alt risc ST111 (principals mecanismes de resistència oprD-, dacB-, CARB-2), ST175 (oprD-, ampR-G154R) i ST235 (oprD-, OXA-2) es varen incubar durant 24 h en brou Müeller-Hinton amb 0,125-64 mg/L de ceftolozane + tazobactam 4 mg/L o imipenem + relebactam 4 mg/L. Els tubs de la concentració més alta d'antibiòtics que varen mostrar creixement es varen reinocular en medi fresc amb concentracions de fins a 64 mg/L durant 7 dies consecutius. Es varen caracteritzar dues colònies per cep de cada un dels experiments per triplicat mitjançant la determinació dels perfils de susceptibilitat, la seqüenciació del genoma complet (WGS) i l'aptitud in vitro mitjançant assajos de creixement competitiu.

El desenvolupament de la resistència es va produir més lentament i va arribar a un nivell més baix per a imipenem/relebactam que per a ceftolozane/tazobactam en tots els ceps de XDR provats. A més, el desenvolupament de la resistència a l'imipenem/relebactam va seguir baix, fins i tot en els ceps ST175 que havien desenvolupat resistència al ceftolozane/tazobactam durant el tractament. Els llinatges que varen evolucionar en presència de ceftolozane/tazobactam varen mostrar un elevat nivell de resistència, hipersusceptibilitat a imipenem/relebactam i un baix cost d'adecuació, mentre que els llinatges que varen evolucionar en presència d'imipenem/relebactam varen mostrar una resistència moderada (límit), sense resistència creuada a ceftolozane/tazobactam i un elevat cost d'adequació. La WGS va evidenciar que la resistència a ceftolozane/tazobactam era causada principalment per mutacions en els centres catalítics de les β-lactamasas intrínseques (AmpC) o adquirides (OXA), mentre que els llinatges evolucionats en imipenem/relebactam mostraven freqüentment mutacions estructurals en MexB o en ParS, juntament amb algunes mutacions específiques del cep.

L'imipenem/relebactam podria ser una alternativa útil per al tractament de les infeccions per P. aeruginosa XDR, reduint potencialment el desenvolupament de resistència durant la teràpia.

Referència de l'article
Gomis-Font MA, Cabot G, López-Argüello S, Zamorano L, Juan C, Moyá B, et al. Comparative analysis of in vitro dynamics and mechanisms of ceftolozane/tazobactam and imipenem/relebactam resistance development in Pseudomonas aeruginosa XDR high-risk clones. J Antimicrob Chemother. 25 gener 2022. doi: 10.1093/jac/dkab496. PubMed PMID: 35084040.

Enllaços Bibliosalut 

Mètriques
 
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Servei de Microbiologia. Hospital Universitari Son Espases]