L'Hospital Universitari Son Espases ha implantat una nova tècnica que permet extreure un trombe als pacients que sofreixin un infart cerebral. La trombectomia —que és com es denomina aquest procediment d'aspiració del trombe— es duu a terme introduint un catèter per mitjà d'una punció a la cuixa, fent-lo arribar fins a la vena o l'artèria que pateix el trombe que provoca la falta de circulació al cervell. Durant el procés, el catèter trenca i aspira el trombe, amb la qual cosa es restableix la circulació normal de la sang.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha assistit a la presentació d'aquesta nova tècnica acompanyat pel director general del Servei de Salut, Miquel Tomàs; el gerent de l'Hospital, Víctor Ribot; els caps de servei de Radiologia i Neurologia, Joan Palmer i Bernat Sureda, respectivament; el radiòleg Salvador Miralbés i la neuròloga Carmen Jiménez.

Llegeix més...

L'Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica quirúrgica de radiofreqüència per eliminar el dolor dels genolls amb osteoartritis. Aquesta tècnica de cirurgia major ambulatòria consisteix a interrompre determinades connexions nervioses del genoll que són les que transmeten el dolor. Es tracta d'una tècnica indicada per a persones majors a les quals s'intenta evitar o endarrerir la implantació d'una pròtesi de genoll, fet que comporta un procés postoperatori més dolorós i complex. També pot resultar efectiva per als casos de persones més joves a les quals es recomana retardar la implantació d'una pròtesi de genoll.

Actualment, el percentatge d'èxit de la intervenció se situa en un 80 % de pacients i, en qualsevol cas, no és un impediment per a la implantació d'una pròtesi de genoll en el futur. Fins ara, el Dr. Andrés Camprodón, de la Unitat de Genoll del Servei de Traumatologia de l'Hospital Universitari Son Espases, ha practicat amb èxit 8 intervencions. Es tracta d'una tècnica percutània, no invasiva, que no requereix cap incisió i que s'efectua amb anestèsia local, per tant, el pacient no requereix un ingrés hospitalari. La previsió inicial de l'hospital és fer 30 intervencions cada any amb aquesta tècnica.

Llegeix més...

Les malalties cardiovasculars, el càncer i les patologies infeccioses són la primera causa de defunció, tant a Espanya com en l'àmbit internacional. En aquest sentit, segons el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, cal impulsar la prevenció i la promoció de la salut, mitjançant el potencial de les noves tecnologies.

Per això, el ministre Alfonso Alonso i el cardiòleg Valentín Fuster han presentat l'app "El círculo de la Salud", una aplicació mòbil desenvolupada per la Fundació Pro CNIC, dirigida pel Dr. Fuster.

L'objectiu d'aquesta aplicació mòbil és la prevenció dels factors de risc cardiovascular, ja que ocupa el primer lloc com a causa de mortalitat a nivell mundial.

Llegeix més...

L'equip de Coordinació de Trasplantaments de l'Hospital Comarcal d'Inca, format per la intensivista Laura G. de Carlos i les infermeres Beatriz Hidalgo i Joana Gómez, ha confirmat la potencialitat que té aquest hospital comarcal d'aguts per generar teixit osteotendinós (os i tendó), amb l'obtenció, al tancament de 2014, de les seves primeres tres extraccions.

En relació amb les primeres extraccions efectuades, es pot indicar que en els tres casos procedien d'homes, amb una mitjana d'edat de 57 anys. Les causes d'èxit foren diverses. En aquest sentit, cal destacar que els donants potencials de teixit osteotendinós han de complir una sèrie de requisits clínics, com ara no superar els 65 anys, no haver estat sotmesos a hemodiàlisi crònica o no presentar cap patologia infectocontagiosa, entre d'altres.

Així mateix, l'equip de trasplantaments atribueix l'èxit de la generació que registra aquest hospital, fins ara a còrnia i en aquests moments també a l'os i al tendó, a la receptivitat dels familiars i a la seva predisposició a autoritzar la donació. En aquest factor se suma la col·laboració que hi ha amb altres departaments, com el Servei d'Admissió d'Urgències i el Gabinet Tècnic Departament d'Informàtica, entre altres, que han permès establir un mecanisme molt àgil per detectar possibles donants vàlids i activar el protocol per obtenir el consentiment de la família mitjançant una entrevista personal i procedir, en cas de consentiment, a l'extracció.

Llegeix més...

Devers 2.500 persones han accedit des d'un ordinador o un altre dispositiu electrònic a la seva història de salut durant els deu primers mesos de 2014, la qual cosa suposa un augment del 15,8 % respecte de l'any anterior. Aquest servei, al qual s'accedeix amb un certificat digital —com ara el DNI electrònic—, permet consultar dades com la historia clínica del pacient, informes, fulls de medicació i contactes ambulatoris i hospitalaris rebuts, i també accedir al registre de voluntats anticipades. A més, enguany el nombre de visites al Portal del Pacient del Servei de Salut ha augmentat un 22,36 %, amb 376.000 accessos fins al mes de novembre, mentre que en el mateix període de 2013 se'n registraren 307.630.

El Portal del Pacient ofereix dos tipus de serveis als usuaris depenent del grau de seguretat exigit en accedir-hi: en primer lloc, els serveis que només requereixen introduir-hi el codi d'identificació del pacient (CIP) i la data de naixement, com per exemple demanar cita amb el metge de família o amb l'infermer, consultar el percentatge d'aportació farmacèutica o actualitzar les dades de contacte; i, en segon lloc, els serveis que requereixen un certificat digital, com ara accedir a la història de salut.

Llegeix més...

L'Hospital Comarcal d'Inca ha dissenyat un nou programa de registre de les actuacions i dels procediments terapèutics fonamentat en una aplicació informàtica que té la finalitat d'identificar, localitzar i registrar els punts del cos humà on s'ha intervengut.

La idea del disseny d'aquesta eina va sorgir d'una demanda del Servei de Neurologia, ja que sovint s'hi apliquen tractaments que requereixen identificar i localitzar les seves actuacions i mantenir un control dels procediments terapèutics aplicats als pacients al llarg d'un període de temps. Així doncs, per adoptar un mètode que identificàs de manera senzilla, ràpida i pràctica el tractament aplicat, s'ha dissenyat un sistema que incorpora imatges anatòmiques del cos humà, les quals permeten a l'especialista senyalar-hi amb absoluta precisió els punts on s'ha intervengut, de manera que queden reflectits en l'historial del pacient a fi de registrar-hi una seqüència de les actuacions, de les observacions i de les dates en què s'han fet les intervencions.

Llegeix més...

Un equip multidisciplinari format per neurocirurgians, neuròlegs, anestesiòlegs i radiòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases ha efectuat la primera intervenció de cirurgia del moviment a les Illes Balears. L'operació dura entre 6 i 8 hores i consisteix en la implantació d'un elèctrode que permet millorar el control dels símptomes incapacitants de la malaltia de Parkinson mitjançant l'estimulació elèctrica crònica d'alguns petits grups de neurones situades en regions de localització profunda, o bé a l'interior o a prop del tronc cerebral. El tronc cerebral és la zona del cervell que té la missió de coordinar i de fer que les funcions vitals del cos es puguin desenvolupar de manera automàtica.

La cirurgia inclou la utilització de proves radiològiques (radiografia, escàner, ressonància magnètica) per a la preparació de la intervenció. A més, requereix que, durant el procediment, el pacient respongui ordres simples de l'equip multidisciplinari com, per exemple, moure un braç; per aquest motiu, el pacient roman despert i conscient durant algunes parts de l'operació.

Llegeix més...

El Servei de Salut ha presentat el Programa d’atenció de pacients amb malalties cròniques (PAPEC) al Ministeri de Salut de la República de Turquia. Aquesta aplicació informàtica, que funciona des de fa més de dos anys, permet oferir als pacients crònics una atenció integral i coordinada entre tots els professionals sanitaris i consolidar la continuïtat assistencial del seu tractament.

El director mèdic d’Atenció Primària de Mallorca, Amador Ruiz, i el subdirector de l’Oficina de Tecnologies de la Informació i Comunicació, Xavier Oliva, han fet una demostració dels avantatges de la implantació del PAPEC. Per part del Ministeri de Salut de la República de Turquia hi ha assistit una delegació formada per Şuayip Birinci i Nadir Öngün.

Llegeix més...

Un equip multidisciplinari format per neurocirurgians, neuròlegs, anestesiòlegs i radiòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases ha efectuat la primera intervenció de cirurgia del moviment a les Illes Balears. L’operació dura entre 6 i 8 hores i consisteix en la implantació d'un elèctrode que permet millorar el control dels símptomes incapacitants de la malaltia de Parkinson mitjançant l'estimulació elèctrica crònica d'alguns petits grups de neurones situades en regions de localització profunda, o bé a l'interior o a prop del tronc cerebral. El tronc cerebral és la zona del cervell que té la missió de coordinar i de fer que les funcions vitals del cos es puguin desenvolupar de manera automàtica.

La cirurgia inclou la utilització de proves radiològiques (radiografia, escàner, ressonància magnètica) per a la preparació de la intervenció. A més, requereix que, durant el procediment, el pacient respongui ordres simples de l’equip multidisciplinari com, per exemple, moure un braç; per aquest motiu, el pacient roman despert i conscient durant algunes parts de l’operació.

Llegeix més...

El laboratori de Microbiologia de l’Hospital Universitari Son Espases ha estat dotat amb la tecnologia Maldi-Toff, que permet identificar de forma immediata la presència de bacteris en mostres clíniques sense necessitat de cultivar-les. El nou equip facilita el diagnòstic primerenc i la reacció ràpida davant bacteris i altres microorganismes perillosos, ja que possibilita ajustar el tractament antibiòtic i fer-ne un ús racional. Així, es milloren les expectatives de recuperació del pacient i es redueix l’índex de mortalitat i el temps d’estada a les diferents unitats hospitalàries.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, acompanyat pel director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, Victor Ribot, ha pogut comprovar la intensa activitat que es desenvolupa en el Laboratori de Microbiologia. Segons el cap del Servei, José Luís Pérez, amb aquesta nova tecnologia, Son Espases reforça la seva activitat com a centre de referència i podrà prestar servei a altres centres hospitalaris de Balears i a la xarxa de centres d’Atenció Primària. En total, hi ha una previsió d’anàlisi de 40.000 proves d’identificació anuals amb aquesta metodologia.

Llegeix més...