Les Unitats de Conductes Addictives (UCA) de les Illes Balears van atendre durant l’any 2016 un total de 5.316 persones, 236 de les quals (4,43 %) van ser per addicions sense substància classificades per problemes amb joc patològic, ús d’Internet, i d’altres. D’aquestes 236 persones, un 58,47 % va ser per problemes amb el joc patològic, i el 84,05 % eren homes.

A la UCA Jove (dependent del Servei de Salut i que atén joves de 14 a 21 anys), de les 95 persones ateses per conductes addictives sense substància el 2016 predomina l’atenció al jove amb problemes en l’ús d'Internet amb un 90,52 %, seguit d’un 9,47 % per problemes amb el joc patològic.

La Direcció General de Salut Pública i Participació amb motiu del Dia sense Jocs d’Atzar, que se celebra el 29 d’octubre, i emmarcat en el Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB), vol conscienciar sobre les conductes problemàtiques derivades del mal ús de les tecnologies digitals com són els jocs en línia, els videojocs o les xarxes socials.

Llegeix més...

L’Hospital Universitari Son Espases ha acollit els dies 26 i 27 d'octubre un curs sobre la patologia carotídia isquèmica, responsable de provocar el 20-30 % dels ictus.

L’objectiu és actualitzar les tècniques i ampliar els coneixements que poden prevenir els accidents cerebrovasculars.

El Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari Son Espases tracta cada any més d’una cinquantena de pacients que presenten patologia isquèmica per malaltia a la caròtida extracranial, responsable de provocar entre el 20 % i el 30 % dels ictus (infarts cerebrals). Les tècniques aplicades són la cirurgia oberta o la implantació d'un stent (introducció d’una molla expansiva dins l’artèria afectada) per tal de restablir el flux sanguini cap al cervell i prevenir les conseqüències de les malalties cardiovasculars que l’afecten. 

La patologia cerebrovascular suposa la segona causa de mort i la primera d’incapacitat al primer món, cosa que fa palesa la necessitat d’avançar en aquest camp. La incidència en la població és molt alta i en el grup de persones de més de 70 anys se situa al voltant dels 1.800 casos per cada 100.00 habitants i any. De fet, és la segona causa de mortalitat en la població general i la primera entre les dones.

Llegeix més...

La Unitat d'Endoscòpia Digestiva de l'Hospital Universitari Son Espases, amb la col·laboració del Dr. Enrique de la Morena, cap de servei de Digestiu de l'Hospital La Zarzuela de Madrid, que té una de les casuístiques més elevades en aquest tractament, ha realitzat els 3 primers casos de tractament endoscòpic del diverticle de Zenker amb èxit.

El diverticle de Zenker és un fals diverticle de la unió faringoesofàgica de localització supraesfinteriana produït per la disfunció del múscul cricofaringi, el qual perd la seva capacitat de relaxació durant la deglució. El consegüent augment de la pressió hipofaríngia provoca l'herniació de la mucosa i submucosa faríngies a través del punt feble que constitueix la "dehiscència" de Killian, situada a la paret posterior hipofaríngia entre els músculs tirofaringi i cricofaringi. L'adventícia de la paret diverticular es fusiona amb l'adventícia de la paret esofàgica formant un septe sòlid que separa els dos llums.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) ha informat sobre els nous serveis de la Plataforma de Microscòpia de l’IdISBa, en el camp del cultiu cel·lular: una estació de treball per a cèl·lula viva, que permet captar imatges a temps real de cultius cel·lulars en una situació d'atmosfera controlada.

Aquest nou equipament procedeix de la convocatòria d’accions especials de recerta i desenvolupament 2017-2019, oferta per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

El nou servei consisteix en una càmera d'hipòxia per a plaques de 96 pouets on es poden monitoritzar les cèl·lules en una situació d'atmosfera controlada ([O2], [CO2] i temperatura), que permet treballar amb microscòpia de fluorescència al mateix temps que es registren els cultius amb microscòpia òptica. També és pot monitoritzar al mateix temps varis cultius en condicions diferents.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat al Servei de Salut la contractació del subministrament per adquirir material fungible i la cessió d’equips per a sessions d’hemodiàlisi als centres hospitalaris que depenen del Servei de Salut i de plasmafèresi a l’Hospital Universitari Son Espases. L’hemodiàlisi és una teràpia que té com a finalitat suplir les funcions principals dels ronyons i la plasmafèresi és un mètode per extraure la sang del cos a fi de processar-la i després restituir-la-hi.

Aquesta iniciativa permetrà subministrar nous equipaments —com ara monitors d’hemodiàlisi i dialitzadors d’última tecnologia— a l’Hospital Universitari Son Espases, a l’Hospital de Manacor, a l’Hospital Son Llàtzer i a l’Hospital Comarcal d’Inca. El contracte té una durada de quatre anys i un pressupost base de licitació de 7 milions d’euros, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma per als exercicis del període 2018-2021.

Aquesta acció forma part d’una estratègia global de millora de la prestació en els tractaments de diàlisi per als pacients de malaltia renal crònica, en la qual participen tots els serveis de nefrologia dels hospitals públics de les Illes Balears. L’estratègia es basa a millorar diferents eixos: potenciar la diàlisi a domicili, canviar i millorar la tecnologia, integrar els sistemes d’informació en un únic model de seguiment i disposar de noves instal·lacions i nova maquinària a tots els centres.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) a tramitar la contractació d’una xarxa d’electrocardiografia integrada per als centres que depenen del Servei de Salut i els equips associats, per un valor estimat d’1.140.120,58 €. Això suposa que es desenvoluparà i s’implantarà una xarxa que consistirà en una base de dades i un repositori central del Servei de Salut que assegurarà tot el procés i es dotarà d’uns dos-cents electrocardiògrafs amb unes característiques tècniques que en permetran el funcionament en xarxa en les condicions d’integració que es determinaran.

L'electrocardiograma és una prova senzilla, però bàsica en la valoració de les malalties del cor, malgrat que l'evolució i la sofisticació de la tecnologia continuen essent molt importants. És especialment transcendent la comparació dels canvis de l'electrocardiograma quan els pacients presenten dolor al pit, palpitacions o fatiga, però moltes vegades aquestes proves no es poden recuperar a causa de pèrdues del registre en paper o perquè estan arxivades en històries clíniques electròniques diferents d’aquella on figuren les dades del pacient en el moment de la prova.

Llegeix més...

L'Hospital de Formentera ha adquirit un nou ecògraf multidisciplinar que donarà servei a les àrees que realitzen ecografies de l'atenció hospitalària: Urgències, Ginecologia, Cardiologia, Medicina Interna, Urologia i Endocrinologia. El nou ecògraf és un model Philipps HD5 Digital Doppler Color que disposa de quatre sondes: transvaginal, abdominal, lineal i sectorial.

Es tracta d'un ecògraf amb una avançada tecnologia que permet futures actualitzacions i ampliacions que garanteixen la seva vigència tecnològica. Disposa d'un sistema digital de generació d'ultrasons amb 1.024 canals per a emissió i recepció. Té una estació de treball integrada per a captura, revisió, processament, mesurament, càlculs, emmagatzement, arxiu, impressió i transferència d'imatges i formes d'ona, amb una pantalla plana a color de 15" d'alta resolució. L'aparell compta amb un braç articulat que permet el posicionament mitjançant rotació i inclinació, i està situat sobre un carro de transport mòbil mitjançant rodes de baixa resistència amb gir de 360º, per tal de facilitar el moviment del sistema sense esforç, amb possibilitat de bloqueig a l'hora de girar i frenar.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) a tramitar la contractació del subministrament, la instal·lació i el manteniment integral del material d'electromedicina destinat a cobrir les necessitats dels centres d'atenció primària de les Illes Balears, amb un pressupost base de licitació d'1.070.578,33 €, cosa que permetrà incorporar-hi nous equipaments.

El contracte preveu la dotació de monitors desfibril·ladors, ecògrafs de Doppler perifèric, espiròmetres, aparells per a magnetoteràpia, monitors ambulatoris de la pressió arterial i retinògrafs, entre d'altres.

L'empresa adjudicatària del contracte disposarà d'un termini de tres mesos per subministrar, instal·lar i posar en marxa tots els equipaments. A més, el contracte n'inclou el manteniment durant un període de quatre anys.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, acompanyada pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Juli Fuster, ha rebut en audiència alguns dels membres de la Unitat de Cirurgia Oncològica Peritoneal de l'Hospital Universitari Son Espases.

El coordinador de la Unitat, Rafael Morales, ha explicat el programa de cirurgia oncològica peritoneal. Aquest programa va adreçat als pacients amb carcinomatosi peritoneal, malaltia que fins fa uns anys tenia una supervivència de pocs mesos.

Aquest tractament es basa en la realització de cirurgia citoreductora màxima i en l'aplicació de quimioteràpia hipertèrmica intraperitoneal. "Aquest programa aconsegueix bons resultats i ha augmentat la supervivència i la qualitat de vida dels pacients", ha assegurat Morales.

Llegeix més...

L'Hospital Sant Joan de Déu de Palma estrena unitat de diagnòstic per a la imatge. Aquest servei comptarà amb dos aparells d’última generació de TAC i ressonància magnètica, que se sumaran als que ja hi havia al centre de radiologia convencional, i un nou ecògraf. Aquesta nova unitat ha suposat una inversió de 2,2 milions d’euros.

Durant la inauguració, el Dr. Joan Carulla, director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, ha explicat que al 2016 s’han realitzat més de 2.000 ecografies i més de 14.500 proves de radiologia convencional, a les quals cal sumar els més de 600 TAC i 4.200 ressonàncies magnètiques. A partir d'ara ja es podran oferir a l'hospital, de manera que s'evitarà que els pacients s'hagin de desplaçar a altres centres.

L’ampliació d’aquesta unitat es deu a la voluntat de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma i del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) de prestar un millor servei i més proper als pacients.

En aquest sentit, el director gereral del IB-Salut, el Dr. Juli Fuster, ha assegurat que les instal·lacions de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, com a centre integrat a la xarxa pública d’hospitals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, contribuiran també a reduir les llistes d’espera en aquestes proves diagnòstiques.

La nova unitat comptarà amb un equip professional format per dos metges radiòlegs, tres tècnics en radiodiagnòstic, un infermer i dues administratives per a l’àrea d’admissió.

Llegeix més...