En el BOIB núm. 71, de 24 de maig, s’ha publicat el Decret 24/2014, de 23 de maig, pel qual es regulen els requisits que han de complir els laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària, el procediment de declaració responsable i el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària. 

Així doncs, correspon a la Direcció General de Salut Pública i Consum controlar les activitats dels laboratoris ubicats a les Illes Balears, que ha regulat els requisits i el procediment de declaració responsable per garantir la seguretat dels assajos dels laboratoris i, al mateix temps, n'ha simplificat el control, mitjançant la creació del Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària.

Als efectes d'aquest Decret, s’estableixen les definicions següents:

Llegeix més...

En el BOE núm. 244, d'11 d'octubre de 2013, s'ha publicat Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

Aquest Reial decret és aplicable a totes les piscines que no estiguin incloses en l'àmbit del Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Es fixen uns valors paramètrics i la seva freqüència mínima de mostreig per controlar la qualitat de l'aigua i també la qualitat de l'aire en les piscines cobertes, incloent-hi els centres d'hidromassatge i les piscines terapèutiques.

Els usuaris hauran de ser informats sobre qualitat, prevenció o riscos per a la seva salut.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.