Categoria: Sociosanitari

Convocatòria del concert social del servei ocupacional per a discapacitats de salut mental greu

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 106, de 20 d'agost de 2016, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per a la convocatòria del primer concert social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu, cofinançat en un 50 % pel Fons Social Europeu, per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, i d'acord amb el Decret 18/2015, de 10 d'abril, sobre les bases generals a les quals s'han de sotmetre els concerts socials.

Se subjecten a aquest procediment els concerts de reserva i ocupació de places amb els serveis ocupacionals d'atenció diürna que donen suport a les persones amb discapacitat per trastorn mental greu que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, i també en el procés d'adquisició i desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials, prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.

Les condicions de les entitats són:

  • Les entitats han de tenir cada un dels serveis ocupacionals a concertar acreditats per l'administració competent. No obstant això, l'Administració pot subscriure concerts amb les entitats d'iniciativa privada que hagin sol·licitat l'acreditació dels serveis. Aquests concerts s'han de subscriure per un any i es poden renovar si, en aquest període, els serveis obtenen l'acreditació o si subsisteixen les necessitats que n'hagin motivat la subscripció.

  • Les entitats han de complir amb els requisits mínims que s'estableixen en els continguts de les normes pertinents.

El pressupost estimat és de 738.936,00 € (IVA inclòs), que es distribuirà entre les anualitats de 2016 i 2017.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.  

[Fonts: BOIB. Núm. 106. 20/08/2016 - BOIB. Núm. 151. 01/12/2016]

[Foto: unsplash.com / Black and white person / CC0 License]