En el BOIB núm. 158, de 16/11/2013, s’han publicat els acords del Consell de Govern de 15 de novembre de 2013, sobre la autorització de la implantació i la impartició a la Universitat de les Illes Balears dels programes de doctorat següents:

Llegeix més...

La Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats han signat un conveni per impartir el mòdul professional del cicle formatiu grau mitjà de tècnic d’emergències sanitàries per al curs 2013-2014, tant en la modalitat presencial com a distància.

Professorat formador del 061 impartirà el curs a l’IES Josep Maria Llompart de Palma, que desenvoluparà tres mòduls formatius: dotació sanitària, atenció sanitària especial en situacions d’emergència i evacuació i trasllat de pacients. La formació de caire pràctic tendrà lloc a les aules docents del 061, als hospitals, als centres i a les ambulàncies del Servei de Salut.

Aquest Conveni s’emmarca dins el Protocol general de col·laboració que es va signar l’any 2012 entre la Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per tal de dur a terme cicles formatius de formació professional de sanitat

Llegeix més...

El senyor Miquel Tomàs, director general del Servei de Salut de les Illes Balears, i el doctor Joan E. de Pedro, degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears, varen signar el 18 de juliol de 2013, un conveni de col·laboració relatiu a les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia.

Llegeix més...

En el BOE núm. 142 de 14 de juny s'ha publicat l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària que habiliti per a l'exercici de la professió titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari.

Llegeix més...

En el BOE núm. 133 de 4 de juny s'ha publicat la Resolució de 3 de juny de 2013, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 31 de maig de 2013, pel qual s'estableixen les condicions a les quals hauran d'adequar-se els plans d'estudi conduents a l'obtenció del títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària que habiliti per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari.

Llegeix més...

La Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, han acordat les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de formació professional que s'imparteixen a les Illes Balears i, els estudis universitaris de grau que s'imparteixen a la UIB.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.