El Servei de Seguretat Alimentària i Nutrició de la Direcció General de Salut Pública i Participació recomana extremar la precaució davant les altes temperatures per evitar les intoxicacions alimentàries, que poden donar lloc a indisposicions vàries i fins i tot poden desencadenar malalties greus.

Els responsables de Seguretat Alimentària recorden que hi ha molts de microorganismes (bacteris, virus, paràsits...) que en ser presents en els aliments són causants de malalties. Els més freqüents en els aliments són Salmonella, Campylobacter, Clostridium botulinum, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Norovirus i Toxoplasma.

Poden causar febre, diarrea i vòmits, i, en els casos més greus, desencadenar malaltia renal, desordres del sistema nerviós, malaltia fetal en dones embarassades, i en el cas d'adults immunodeprimits i infants fins i tot poden provocar la mort.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, s'han reunit a l'Hospital Son Llàtzer amb els professionals que elaboren el nou Pla estratègic de salut mental de les Illes Balears 2016-2020, per la qual cosa s'ha format un comitè d'onze professionals de l'àmbit de la salut mental (psiquiatres, psicòlegs, infermers, treballadors socials i terapeutes ocupacionals), coordinat pel doctor Pablo Tobajas i supervisat pel coordinador autonòmic de Salut Mental, Oriol Lafau.

La filosofia inicial per elaborar el nou Pla és la participació del major nombre possible de professionals de la salut mental i d'altres organismes que poden aportar coneixements, pel fet de treballar amb persones amb algun trastorn mental, com ara Serveis Socials, Educació i l'Oficina del Defensor del Menor. Per això es va fer una crida a la qual han respost més d'un centenar de professionals.

Llegeix més...

La coordinadora del Servei de Dermatologia de l'Hospital Comarcal d'Inca, Beatriz Bartolomé, recomana prendre el sol amb moderació i amb criteri. Així ho va explicar a la sala d'actes de l'Hospital en una conferència oberta al públic. La dissertació es va centrar a demostrar els efectes negatius sobre la salut d'una exposició continuada al sol i a donar consells per prevenir-los.

Prendre el sol té beneficis importants per a la salut i l'estat d'ànim, però s'ha de fer amb cura, ja que una exposició llarga durant les hores d'insolació més alta pot provocar efectes negatius, no només a curt termini (cremades, irritacions, etc.), sinó també a llarg termini, com ara l'envelliment cutani (arrugues, taques i engruiximent de la pell). L'exposició contínua al sol pot produir diferents càncers de pell, entre els quals el més agressiu és el melanoma.

Llegeix més...

El Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB) ha presentat la campanya #nosiguisase. La campanya pretén sensibilitzar els joves sobre la prevenció de consum abusiu d’alcohol a les festes populars de les Illes Balears. Està dirigida a joves majors de 18 anys i adults, i parteix de l’emissió de missatges preventius i de reducció de risc utilitzant les xarxes socials i diferent material gràfic.

Segons la informació extreta de la darrera enquesta sobre l’ús de drogues en l’ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES 2014-2015), l’edat d’inici del consum d’alcohol entre els joves és de 13,8 anys. Si bé els resultats d’aquesta enquesta són prou rellevants (a les Illes Balears el 75,8 % dels joves ha consumit alcohol alguna vegada en la vida; el 48,7 % ha fet botellada en el darrer any i el 17,2 % s’ha engatat en el darrer mes), cal recordar que la venda d’alcohol està prohibida als menors d’edat. És important conscienciar la població adulta de la importància de ser exemplars per als nostres menors. De vegades, les festes populars esdevenen, per als menors, espais d’inici de consum d’alcohol on es practica la botellada amb la qual cosa perden així la seva identitat cultural i es converteixen en models poc preventius per als adolescents.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Participació recomana als ciutadans prendre el sol amb precaució davant l'arribada de temperatures altes. Prendre el sol té beneficis importants per a la salut i l'estat d'ànim, però s'ha de fer amb cura, ja que una exposició llarga en les hores d'insolació màxima pot provocar un cop de calor. Davant les altes temperatures s'ha de tenir cura especial i prendre precaucions per pal·liar-ne els efectes sobretot en la població de risc, com ara els infants, la gent gran i les persones que fan feina a l'aire lliure.

Com es reconeix un cop de calor?

Llegeix més...

La Conselleria de Salut —a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació— recomana als ciutadans prevenció davant l'arribada de les altes temperatures. La població de risc, és a dir, la més vulnerable als efectes de la calor, són la gent gran (de més de 80 anys o que visquin totes soles o estiguin malaltes), els infants, els malalts crònics i les persones que treballen a l'aire lliure.

Consells de prevenció

Mesures preventives per fer front a la calor

Llegeix més...

El Consell de Govern ha atorgat a la Conselleria de Salut l'autorització prèvia per exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa corresponent a la compra de vacunes contra la grip estacional per a la campanya 2016-2017 per un import de 527.800 euros.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears coincideixen en la conveniència d'unir esforços i impulsar les iniciatives per complir els objectius d'estabilitat pressupostària. Amb aquesta finalitat, el 20 d'abril de 2015 el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el conseller de Salut van signar un acord per fixar les condicions de l'adquisició de vacunes de la grip estacional per a la campanya 2015-2016.

Mitjançant aquest Acord, el Ministeri es compromet a actuar com a òrgan de contractació en la formalització de l'Acord marc, pel qual s'han de fixar els preus màxims de les vacunes, la selecció dels subministradors i l'establiment de les bases que han de regir els contractes derivats de l'Acord marc.

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat la despesa per a la prestació del tractament substitutiu de la funció renal per mitjà de diàlisi peritoneal ambulatòria, per un import màxim d'11.205.264,12 €, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per als anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

La necessitat d'administrar els tractaments de diàlisi peritoneal als pacients amb insuficiència renal justifica la contractació d'aquest servei, una prestació que forma part de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Salut a signar el conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per a l'atenció a les drogodependències per un import total de 123.168 euros.

La finalitat d'aquest conveni és la col·laboració en el desenvolupament d'accions en relació amb l'atenció, el tractament ambulatori i residencial a les persones amb problemes de drogodependències i altres addiccions, i la coordinació per al desenvolupament de programes de prevenció de drogodependències i altres addiccions a l'illa de Menorca, des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016.

Les accions que integren el tractament ambulatori i residencial a les persones amb problemes de drogodependències i altres addiccions són les següents:

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Salut a signar els convenis de col·laboració amb el Consell Insular d'Eivissa i el Consell Insular de Formentera per a l'atenció a les drogodependències per un import total de 131.896 euros.

La finalitat d'aquests convenis és la col·laboració en el desenvolupament d'accions en relació amb l'atenció, el tractament ambulatori i residencial a les persones amb problemes de drogodependències i altres addiccions, i la coordinació per al desenvolupament de programes de prevenció de drogodependències i altres addiccions a les illes d'Eivissa i Formentera, des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016.

La Conselleria de Salut signarà el conveni amb cadascun dels consells insulars. En el cas d'Eivissa l'import és de 127.488 euros, i en el cas de Formentera, de 4.408 euros. 

Llegeix més...