Categoria: Sociosanitari

Modificació del decret de regulació de prestacions sobre persones dependents

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 104, de dia 1 de maig de 2015, s'ha aprovat el Reial decret 291/2015, de 17 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

L'any 2013 es van regular les prestacions per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència i es va determinar les intensitats dels serveis, per a les persones en situació de dependència en grau I, aprovant-se en el 2014 els criteris de promoció de l'autonomia personal per a les persones reconegudes en situació de dependència en grau II i II.

Ara es modifica el Reial decret de 2013 en els seus paràgrafs primer i segon, de l'apartat 4, de l'article 6, així com l'Annex I: Intensitat del servei de promoció de l'autonomia personal per a les persones en situació de dependència.

L'objectiu d'aquesta modificació és desenvolupar i mantenir la capacitat personal de controlar, afrontar i prendre decisions sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, facilitant l'execució de les activitats bàsiques de la vida diària i la consecució d'una millor qualitat de vida i d'autonomia personal.

[Font: BOE. Núm. 104. 01/05/2015]

[Foto: Infosalut]