Categoria: Sociosanitari

Llei 14/2016 per la qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'Hepatitis C

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 138, de dia 1 de novembre de 2016, s'ha publicat la Llei 14/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'Hepatitis C, com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

Les persones beneficiàries han de percebre una ajuda per un import de 12.020,24 euros, per una sola vegada, a preu fet, sens perjudici que l'abonament es pugui fer de manera fraccionada.

Aquestes ajudes són compatibles i complementàries amb les que pugui atorgar o haver atorgat l'Administració de l'Estat, però no amb altres que s'hagin pogut obtenir pel mateix concepte en una altra comunitat autònoma.

Són beneficiàries d'aquestes ajudes les persones hemofíliques o amb altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'Hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut tractaments amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears, que estiguin incloses en el cens definitiu de persones afectades, i que resideixen a les Illes Balears.

[Font: BOIB. Núm. 138. 01/11/2016]

[Foto: Administración Nacional de la Seguridad Social / Hepatitis C / CC BY­ND 2.0]

Notícies relacionades a Infosalut
*27/07/2016 - Ajuts socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties que pateixen Hepatitis C.