Categoria: Sociosanitari

Convocatòria del concert social dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de les Illes Balears per a l'any 2018-2019

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 90, de 21 de juliol de 2018, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual es convoca un concert social de serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, amb entitats privades autoritzades i que no pertanyen encara a la xarxa pública concertada, per a l’any 2018-2019.

Se subjecten a aquest procediment els concerts de sessions de desenvolupament infantil i atenció primerenca de caràcter generalista de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca de serveis socials de les Illes Balears, adreçats a l’atenció integral dels infants de 0 a 6 anys que ho requereixin, en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

En el BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018, s'ha publicat una correcció d’errors d'aquesta Resolució.

Podeu consultar el Plec general de condicions tècniques del concert a l'Annex d'aquesta resolució i a la pàgina web de la Direcció General de Dependència (http://serveissocialsicooperacio.caib.es)

[Fonts: BOIB. Núm. 090. 21/07/2018 - BOIB. Núm. 096. 04/08/2018]

[Foto: Infosalut]