El 29 de juny de 2013 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament (UE) 609/2013  del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juny de 2013, relatiu als aliments destinats als lactants i nens de curta edat, els aliments per a usos mèdics especials i els substitutius de la dieta completa per al control de pes i pel qual es deroguen la Directiva 92/52/CEE del Consell, les Directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE i 2006/141/CE de la Comissió, la Directiva 2009/39/CE del Parlament Europeu i del Consell i els Reglaments (CE) Nº 41/2009 i (CE) Nº 953/2009 de la Comissió.

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 19 de juliol/2013. La seva aplicació serà a partir del 20 de juliol/2016, excepte les disposicions següents:

Llegeix més...

En el BOIB de 25 de maig es publica l’Ordre del conseller de Salut de 6 de maig de 2013 de modificació del fitxer de dades de caràcter personal denominat Registre Poblacional de Malalties Rares de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears creat per l’Ordre del conseller de Salut, Família i Benestar Social de 18 de gener de 2013.

Mitjançant l’Ordre del conseller de Salut, Família i Benestar Social apareguda en el BOIB de 29 de gener es va crear el fitxer de dades de caràcter personal denominat Registre Poblacional de Malalties Rares de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. i es va notificar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la creació d’aquest fitxer perquè l’inscrivís en el Registre General de Protecció de Dades.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut de les Illes Balears ha presentat el Programa de Cures Pal·liatives 2013-2016, elaborat a partir de l’Estratègia autonòmica, que pretén donar resposta a les necessitats de les persones pacients i familiars durant el darrer moment de la seva vida. El conseller de Salut, Martí Sansaloni, acompanyat pel coordinador autonòmic de l’Estratègia, Enrique Benito, ha donat a conèixer el Programa de Cures Pal·liatives, que representa “la maduresa del nostre sistema de salut”.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat avui el Pla Estratègic d'Infància i Adolescència 2013-2016. El pla actua en diferents àrees, entre elles, la salut integral. En aquesta àrea s'inclouen mesures específiques per promoure una bona salut i hàbits saludables en la infància i adolescència. A continuació es detallen algunes d'aquestes mesures:

Llegeix més...

Subcategories

 

Es presenta en aquesta pàgina un recull de les notícies aparegudes a Infosalut sobre el nou coronavirus (2019-nCoV - COVID-19), així com informació actualitzada de les autoritats sanitàries i una selecció de recursos d'informació científica i vídeos sobre aquest tema.

[Foto: National Institutes of Health (NIH) / Coronavirus / CC-by-sa-2.0]


El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.