Al BOE del dia 31 de juliol s'ha publicat la reforma de llei de riscos laborals en l'àmbit sanitari. Reforma que té com a punt principal, el reforç de la protecció contra objectes punxants per part del personal sanitari.

En primer lloc, serà necessari que una avaluació de riscos tingui en compte la determinació a l'exposició del treballador als objectes punxants i les malalties susceptibles de ser contretes.

Llegeix més...

Amb un percentatge de 4,6% de pacients afectats per aquest tipus d'infeccions de contagi hospitalari, l'hospital d'Inca presenta els millors resultats, en relació a la mitjana que arriben als hospitals espanyols de menys de 200 llits, ja que el seu índex es situa en 4,86%, mentre que la mitjana global espanyola arriba al 6,9% i l'europea al 5,7%.

Llegeix més...

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha assistit a la signatura del Pacte per la Sostenibilitat i la Qualitat del Sistema Nacional de Salut que han ratificat el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el Fòrum de la Professió Mèdica, en presència del president del Govern, Mariano Rajoy, i dels consellers autonòmics.

Han signat aquest acord la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, i els representants del Consell General de Col·legis Oficials de Metges, la Confederació Estatal de Sindicats Metges, la Federació de Societats Científiques, la Conferència Nacional de Degans de les Facultats de Medicina i el Consell Estatal d’Estudiants de Medicina.

Llegeix més...

El Servei d’Atenció Mèdic Urgent (SAMU 061) aplica un protocol d’hipotèrmia en els casos d’aturada cardiorespiratòria a fi de minimitzar les seqüeles globals —i especialment les neurològiques— en pacients susceptibles de rebre aquest tractament. El resultat d’aplicar-lo s’ha fet manifest en què el trenta per cent dels pacients atesos mitjançant aquest protocol (és a dir, deu) varen ser donats d’alta sense cap seqüela neurològica.

Llegeix més...